COMPONENT (inglizce) türkçe anlamı
1. i. parça
2. eleman
3. bileşen
4. öğe
5. tamamlayıcı parça
6. s. bileşen
7. bileşimde yeralan
8. tamamlayıcı
COMPONENT (türkçe) anlamı
9. (i).
10. (s). bir tümü meydana getiren kısımlardan biri
11. cüz
12. unsur
13. parça
14. eleman
15. (s). bileşimde bulunan.,bileşen.
16. 2. anlamı (makine.vb.) parça. bileşen.
1. n. ingredient
2. single piece which forms part of a larger whole
3. part
4. constituent
5. n. component
6. ingredient
7. single piece which forms part of a larger whole
8. part
9. constituent,
Component tanım:
Kelime: com·po·nent
10. Söyleniş: k&
11. m-'pO-n&
12. nt
13. 'kä
14. m-
15. kä
16. m-'
17. İşlev: noun
18. Kökeni: Latin component-
19. componens
20. present participle of componere to put together -- more at COMPOUND
21. 1 : a constituent part : INGREDIENT
22. 2 a : any one of the vector terms added to form a vector sum or resultant b : a coordinate of a vector
23. also : either member of an ordered pair of numbers
24. synonym see ELEMENT
25. - com·po·nen·tial /
26. m-p&
27. -'nen(t)-sh&
28. l/ adjective
29.
Component (ingilizce) fransızcası
1. n. composant
2. ingrédient
3. partie
4. morceau
5. constituant
Component (ingilizce) almancası
1. n. Baugruppe
2. Bestandteil
3. Bauteil
Component (ingilizce) italyancası
1. s. parte (anche del computer)
2. componente
Component (ingilizce) ispanyolcası
1. s. componente
2. constitutivo
3. integrante
4. (inform.) componente
Component (ingilizce) portekizcesi
1. s. componente (também em informática)
2. ingrediente
3. fator
Component (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. onderdeel (ook in computers)
2. component
3. deel
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Distributed Component Object Model

Distributed Component Object Model, kısaca DCOM, (Türkçe: Dağıtık Bileşen Nesne Modeli), Microsoft tarafından bilgisayarlar arasında dağıtılmış uygulamaların daha rahat yaratılabilmesi ve çalışabilmesi için yazılmıştır.

Component Video

Komponent video iki veya daha fazla bileşene ayrılmış video sinyalini tarif eder. Genellikle üç ayrı bileşen olarak depolanan veya iletilen analog video bilgisini ifade etmek için kullanılır.

Chip

Tümdevre (ya da yonga, kırmık, çip, mikroçip, tümleşik devre, entegre devre), yarı iletken maddeler ile tasarlanmış ince bir ya da birkaç yüzey üzerine yerleştirilmiş bir elektronik devredir. Küçük boyutu, hafifliği ve kullanım kolaylığı ile tümdevreler, günümüzün modern ...