Dalton tarafından, açıklanan bu teoriye göre: Madde, Lâtince bölünemeyen parça adı verilen �atom� lardan yapılmıştır. Aynı elementin atomları hacim ve şekil bakımından birbirinin aynı, fakat ayrı elementlerin atomlar...

Daltonun Atom Teorisi

Dalton tarafından, açıklanan bu teoriye göre: Madde, Latince bölünemeyen parça adı verilen atom lardan yapılmıştır. Aynı elementin atomları hacim ve şekil bakımından birbirinin aynı, fakat ayrı elementlerin atomları tamamıyla birbirinden farklıdır. Maddeler yok edilemeyecekleri gibi, yoktan da var edilemezler. Kimyasal bileşikler, atomların basit sayı oranları üzerine birleşmesi ile meydana gelir. Birden fazla atom birbiri ile birleşerek, yeni bir kapalı birim (molekül) meydana getirirler. bkz. Dalton Atom Kuramı

Yanıtlar