Dalton Atom Modeli

Dalton Atom Modeli, John Dalton`un 1805 yılında bugünkü atom modelinin ilk temellerini attığı modelidir.

Dalton Atom Modeli, John Dalton`un 1805 yılında bugünkü atom modelinin ilk temellerini attığı modelidir.

Atomlardaki proton ve elektron dizilişini üzümlü keke benzetilebilir. Kek tamamen protondan oluşmakta ve üzerindeki üzümler ise elektronlara benzetilebilir.

Daltona göre:
 1. Elementler atomlardan oluşur. (Doğru)
 2. Atomlar belirli oranlarda birleşerek molekül oluştururlar. (Doğru)
 3. Bir elementin bütün atomları özdeştir. (Kısmen doğru, atomların izotopları varsa yanlıştır.)
 4. Atomlar bölünemez. (Yanlış)İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Dalton Atom Modeli ilgili konular

 • Atom

  Antik çağda yetişen pek çok düşünürle birlikte, maddenin yapısı sorgulanmaya başlamıştır. İlk kez Thales evreni anlamanın yolunun madd
 • Modern Atom Teorileri

  MODERN ATOM MODELLERİ VE TARİHÇELERİThomson Atom Modeli             J. J. Stoney’ın elektronu keşfinden sonra,  J.
 • Bohr atom modeli

  Niels Hendrik Bohr 1919 yılında kendinden önceki Rutherford Atom Modeli atom modellerinden yaralanarak yeni bir atom modeli fikrini öne sürdü.
 • Rutherford Atom Modeli

  1911 yılında Ernest Rutherford arkasına film yerleştirilmiş bir altın tabakaya +2 yüklü alfa tanecikleri (He + 2) gönderdiğinde:
 • Dalton Atom Modeli

  Dalton Atom Modeli, John Dalton`un 1805 yılında bugünkü atom modelinin ilk temellerini attığı modelidir.
 • Thamson Atom Modeli

  Değişik gazlarda yapmış olduğu deneylerle her atomun elektron yükünün kütlesine oranını hesaplayarak elekronu keşfetmiştir. Elektron vere
 • Thomson Atom Modeli

  Değişik gazlarda yapmış olduğu deneylerle her atomun elektron yükünün kütlesine oranını hesaplayarak elekronu keşfetmiştir. Elektron vere
 • Atomun ağırlığı

  Atom veya moleküllerin gerçek kütleleri(mutlak tartı) o kadar küçüktür ki bunları terazi ile tesbit edip gram birimi ile ifade etmek söz kon
 • Thomson'ın atom modeli

  Thomson değişik gazlarda yapmış olduğu deneylerle her atomun elektron yükünün kütlesine oranını hesaplayarak elektronu keşfetmiştir. Elek
 • Modern atom teorisi

  Modern atom teorisi ya da modern atom modeli; kronolojik olarak Bohr atom modelinden sonra yer alan, günümüzde geçerliliğini koruyan atom görü
Dalton Atom Modeli
Dalton Atom Modeli