Dalton Atom Modeli

Dalton Atom Modeli, John Dalton`un 1805 yılında bugünkü atom modelinin ilk temellerini attığı modelidir.

Dalton Atom Modeli

Dalton Atom Modeli, John Dalton`un 1805 yılında bugünkü atom modelinin ilk temellerini attığı modelidir.

Atomlardaki proton ve elektron dizilişini üzümlü keke benzetilebilir. Kek tamamen protondan oluşmakta ve üzerindeki üzümler ise elektronlara benzetilebilir.

Daltona göre:
  1. Elementler atomlardan oluşur. (Doğru)
  2. Atomlar belirli oranlarda birleşerek molekül oluştururlar. (Doğru)
  3. Bir elementin bütün atomları özdeştir. (Kısmen doğru, atomların izotopları varsa yanlıştır.)
  4. Atomlar bölünemez. (Yanlış)
}

<!--kategori-->

İlgili konuları ara

Yanıtlar