Dalton Atom Modeli

Dalton Atom Modeli, John Dalton`un 1805 yılında bugünkü atom modelinin ilk temellerini attığı modelidir. ...

Dalton Atom Modeli hakkında bilgiler

Dalton Atom Modeli, John Dalton`un 1805 yılında bugünkü atom modelinin ilk temellerini attığı modelidir.

Atomlardaki proton ve elektron dizilişini üzümlü keke benzetilebilir. Kek tamamen protondan oluşmakta ve üzerindeki üzümler ise elektronlara benzetilebilir.

Daltona göre:
  1. Elementler atomlardan oluşur. (Doğru)
  2. Atomlar belirli oranlarda birleşerek molekül oluştururlar. (Doğru)
  3. Bir elementin bütün atomları özdeştir. (Kısmen doğru, atomların izotopları varsa yanlıştır.)
  4. Atomlar bölünemez. (Yanlış)
}

<!--kategori-->

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Atom

Antik çağda yetişen pek çok düşünürle birlikte, maddenin yapısı sorgulanmaya başlamıştır. İlk kez Thales evreni anlamanın yolunun maddeyi anlamaktan geçtiğini ifade ederek, materyalist felsefeye ilk adımı atmıştır. Daha sonra Anaximander, evreni oluşturan apeiron denen ...

John Dalton

John Dalton İngiliz fizik ve kimya bilgini. 1766 senesinde Cumberland’da doğup, 1844’te Manchester’de öldü. Bir dokumacının oğlu olan Dalton, evvela öğretmenlik yapmış, daha sonraları da matematik ve fizikle uğraşmıştır. New College’e 1793’te profesör olduktan sonra ...

Atom Modelleri Nelerdir?

o atom modelleri

Bilim Adamları

Bilim adamları, üniversite ve benzeri yüksek öğrenim kurumlarında eğitim veren, araştırma yapan ve özgün araştırmalarıyla alanına katkıda bulunan kişilere verilen genel mesleki unvandır. Akademik çalışmaları sosyal bilimler, insan bilimleri veya doğa bilimleri gibi alanlarda ...

Atomun Yapısı

Atomlar öyle küçük parçalardır ki,en güçlü mikroskopla dahi bir tanesini görmek mümkün değildir.Bir atomun çapı ancak milimetrenin milyonda biri kadardır.