danyal

Danyal, diğer dillerde Daniel olarak geçen tüm tek tanrılı dinler tarafından peygamber olarak kabul edilmektedir.

Danyal

Danyal, diğer dillerde Daniel olarak geçen tüm tek tanrılı dinler tarafından peygamber olarak kabul edilmektedir. İsrail'de doğan Danyal, Babil Kralı II. Nebucadnezzar'ın Küdüs'ü işgal etmesi ve İsraillileri esir etmesi sonucunda Babil'e götürülmüştür. Babil Kralı II. Nebucadnezzar'ın gördüğü bir rüyayı doğru olarak bilip yorumladıktan sonra Babil'in yönetimi için oluşturulan bakanların üzerinde bir yönetici grubu olan 4 kişiden birisi olarak kralın emrine girmiştir. Diğer 3 kişinin kendisini kıskanması ve yok etmeye çalışması sonucunda Kral tarafından kendisinden başkasına inanan insanları, aslanlara atacağım diye çıkartılan bir fermanın sonucunda Allah'a ibadet ettiği için aslanlara atılan Danyal sabaha kadar aslanlarla aynı mekanda kalmış, sabah kapılar açıldığında sağ salim dışarı çıkmış. Aslanların aç olmadıklarını ve bu yüzden Daniel'e dokunmadıklarını söyleyen diğer üç kişi Kral tarafından aslanlarla aynı mekana koyulduğunda ise aslanların anında bu 3 kişiyi parçalayıp yemeleri Daniel'in mucizevi şekilde aslanlardan Allah'ın yardımı ile kurtulduğunu göstermiştir. Daha sonra Tarsus ve civarında oluşan kıtlık üzerine bu bölgeye davet edilen Danyal'ın bu bölgeye gelmesi ile bölgeye bolluk ve bereket gelmesi üzerine bölge halkı Danyal'ı bırakmamışlardır. Tarsus'ta vefat eden Danyal'ın makamını bulmak için Tarsus Belediyesi tarafından finanse edilen kazı çalışmaları rivayetlere uygun çıkan tarihi eserler ışığında devam etmektedir.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar