Babil

Bugün Irak sınırları içinde, Bağdat'ın 100 km kadar guneyinde kalan, şehirde yaşanıldığı donemlerde ortasindan Fırat nehrinin gectigi, bulunan yazi tabletlerinden sehrin milatdan once 275 yilinda terkedildiginin sanildigi, halen firat'in dogusunda kalan bolumlerde kalintilarin oldugu, eski sehir.

Babil (Babylonia), Mezopotamya'da, adını aldığı Babil kenti etrafında kurulmuş eski bir imparatorluktur. Bugün Irak sınırları içinde, Bağdat'ın 100 km kadar guneyinde kalan, şehirde yaşanıldığı donemlerde ortasindan Fırat Nehrinin gectigi, bulunan yazi tabletlerinden sehrin milatdan once 275 yilinda terkedildiginin sanıldığı, halen Fırat'in dogusunda kalan bolumlerde kalıntıların oldugu, eski sehir. Babil'in merkezi bugünkü Irak'ın El Hilla kasabası üzerinde yer almaktadır. Kuzey Babil Devleti ise, Şırnak ilinin İdil ilçesi güneyinde Babil köyünde kurulmuştur.

Batıda bilinen adı Babylon, Akadcadaki Babilu kelimesinin Yunanca varyantıdır. Kuran-ı Kerim'de şehrin ismi Babil olarak geçer.

İlk zamanlarda, yerleştiği yer Yeni-Babil İmparatorluğu M.Ö. 612. Eski Ahitte ismi Babel şeklindedir. Tercümesi popular etymologyde anlam olarak "kargaşa" demektir. "Ve Yahova "Bunların hepsi tek kavim" dedi. Konuştukları dil aynı, giriştikleri işi yarıda bırakacağa benzemiyorlar. Gelin de toprağa inelim, dillerini ayıralım şunların; birbirlerini anlayamaz olsunlar." Ve ademoğulları kentlerini kuramadılar. Oraya Babil dendi. Babil, yani karışıklık." (Tevrat; Bu Ülke, 75.)

Akadca bāb-ilunun anlamı "Allah'ın Kapısı"demektir, tercümesi Sümerce Kadingirra. Dünyanın Yedi Harikasından biri olan Babil'in Asma Bahçeleri oradaydı.

Akadlar ve Sümerler'in toprakları üzerinde kurulmuş Babil, Sümerler'in Uruk kentinde başlangıçta sarayda hizmetçi olan Akad kökenli Kral Sargon'un, M.Ö. 23. yüzyılda sarayda iktidarı ele geçirmesi ile ortaya çıkmıştır. En ünlü kralları Hammurabi'dir.

Zamanla imparatorluğun kuzey topraklarında yaşayan Akadlar, imparatorluğun son dönemlerine kadar kendi kültürlerini koruyabilirken, sami kökenli olmayan Sümerler tarih sahnesinden silinmişlerdir.

Ayrıca Bakınız

Babilliler Babil Krallıkları Babil ve Asur uygarlıkları Babil'in Asma Bahçeleri Babilliler Hammurabi

Diğer anlamları

Babil

Fransızca Babil kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. prattle, babble

Babil

Türkçe Babil kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Babil Governorate] n. prattle, babble n. Babylon, Babel

Babil

Fransızca Babil kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
(enfant) kinderpraat (m); geklets (n)

Babil

Fransızca Babil kelimesinin Almanca karşılığı.
n. geplapper, plappern

Babil

Fransızca Babil kelimesinin İtalyanca karşılığı.
(enfant) ciancia (f); chiacchiera (f)

Babil

Fransızca Babil kelimesinin Portekizce karşılığı.
(enfant) tagarelice (f); blablablá (m)

Babil

Fransızca Babil kelimesinin İspanyolca karşılığı.
(enfant) balbuceo (m)

Babil

Fransızca Babil kelimesinin Türkçe karşılığı.
[le] gevezelik; (çocuk) dillilik; cıvıltı

Babil

Türkçe Babil kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. babylonisch npr. Babylon

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Babil ilgili konular

 • Babiller

  Babiller, Mezopotamya'da yaşamış bir halk. Babil, adını aldığı Babylon Kenti etrafında kurulmuş, Mezopotamya'da kurulmuş kadim bir imparato
 • Babil

  Bugün Irak sınırları içinde, Bağdat'ın 100 km kadar guneyinde kalan, şehirde yaşanıldığı donemlerde ortasindan Fırat nehrinin gectigi, b
 • Babil Kulesi

  Babil Kulesi (İbranice: מגדל בבל‎ Migdal Bavel), Tevrat'ta, Kur'an'da ve dünyanın birçok bölgesinde yerel efsanelerde bahsi geçen, Tanr
 • Babil'in Asma Bahçeleri

  Babil'in Asma Bahçeleri, MÖ 605'den itibaren 43 yıl hüküm süren Babil Kralı II. Nebukadnezar tarafından yapılmıştır. Daha zayıf bir rivay
 • Akatça

  Akatça (lišānum akkadītum) Sami dillerine ait eski Mezopotamyada, özellikle Asur ve Babil imparatorluklarında kullanılan dil. Mezopotam
 • Babil ve Asur Uygarlıkları

  Babil ve Asur uygarlıkları, bugünkü Irak’ta, Fırat ve Dicle ırmakları arasındaki bölgede 5.000 yıl önce kurulan en büyük kentlerden Bab
 • Yeni Babil İmparatorluğu

  Yeni Babilli veya Keldani terimi ile özellikle II. Buhtunnasır'ın hükümranlık dönemini de içine alan, MÖ 626'da Nabopolassar'ın isyanından
 • Babil (Kent)

  Babil kenti, Mezopotamya'ya can veren iki nehrin, Dicle ile Fırat'ın birbirlerine en fazla yaklaştıkları yerde, Fırat Nehri'nin ve Sardis'ten Su
 • Babil (Şehir)

  Babil şehri, Mezopotamya'ya can veren iki nehrin, Dicle ile Fırat'ın birbirlerine en fazla yaklaştıkları yerde, Fırat Nehri'nin ve Sardis'ten S
 • Sanherib

  Sanherib Asur kralı (hükümdarlığı MÖ 704 - MÖ 681), Asurlu II. Sargon'un oğlu ve halefidir.
Babil
Babil