De Facto

1- Bilfiil, fiilen, hakikatte. Bir şeyin de facto var olması, onun meşruluğuyla ilgili bir tartışma henüz yapılmadığı veya meşruluğu henüz pozitif hukuk tarafından tanınmadığı (hatta bazen reddedildiği) halde var olmasıdır. 2- Bir şeyin de facto var olduğu söylendiğinde, sadece, onun, varlığının meşruiyetiyle ilgili sorular ortaya çıkmadan veya bu tür sorulara olumsuz cevap verilmiş halde varolması kastedilir.

'De facto', "gerçekte", "uygulamada" ya da "pratikte" anlamında kullanılan Latince deyiş. "Kanuna göre" veya "hukuki olarak" anlamına gelen 'de jure' ile karşıt olarak sıkça kullanılır. Yasal bir durumu tartışırken de jure konu hakkında kanunların ne söylediğini, de facto ise gerçek hayatta uygulamanın nasıl olduğunu belirtir. Bu uygulama yasal olabilir ya da olmayabilir.

De facto teriminin oldukça geniş bir kullanım alanı vardır. Evlilikten, devletler hukukuna kadar bir çok konuda kullanılır. Ayrıca geçerli bir kanun ya da standartın olmadığı fakat genelleşmiş bir uygulamanın söz konusu olduğu herhangi bir durumu belirtmek için kullanılır.

İngilizcede ilk kez 1602 yılında kullanılmıştır.

De facto evlilik

De facto terimi bir çok gelişmiş ülkenin evlilik hukukunda kendine yer bulmuştur. Kanunen evli olmayan ancak beraber yaşayan kimselerin bir kısmının durumu bazı ülkelerde "de facto evlilik" olarak tanımlanır. Ancak bir ilişkinin "de facto evlilik" olabilmesi için belirli şartları yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar ülkeden ülkeye değişmekle beraber genelde, tarafların aileye maddi katkısı, çocuk durumu, ilişkinin süresi gibi durumlar göz önünde bulundurulur.

De facto evli çiftler kanun önünde evli çiftlerin sahip olduğu tüm haklara sahip değildir (mal paylaşımı vs.). Ancak günümüzde yapılan yasal düzenlemelerle bu durum düzeltilmeye çalışılmaktadır.

Örnekler

 • Latin Alfabesine harf ilave edilmesini kısıtlayan herhangi bir kanun yoktur. Örneğin Þ (thorn) harfi gündelik İngilizcede kullanılabilir. Ancak alfabenin yüzyıllar öncesinde oluşmuş olması ve kullanımdaki zorluklar nedeniyle bu harfin kullanılması de facto bir kısıtlama ile karşı karşıyadır.
 • Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığında ve Avustralyadaki yasalarda İngilizce resmi dil olarak yazılmamıştır. Fakat de facto olarak İngilizce resmi makamlarda ve sosyal yaşamda ortak dil olarak kullanılır.
 • Sovyetler Birliğinde Rusça, birliğin yasalarca belirlenmiş resmi dili değildi. Ancak SSCBnin de facto dili Rusça idi. Aynı durum günümüzde İsveç için de geçerlidir.


Kaynakça

 • İngilizce Vikipedi, 26.06.2006 tarihli De facto maddesi
 • Morwood, James - A Dictionary of Latin Words and Phrases, Oxford University Press, 1998


Ayrıca Bakınız:

Diğer anlamları

De facto

1. anlamı asıl olayda.

De facto

De facto tanım:

Kelime: de fac·to
Söyleniş: di-'fak-(")tO, dA-, dE-
İşlev: adverb
Kökeni: Medieval Latin, literally, from the fact
: in reality : ACTUALLY

De facto

İngilizce De facto kelimelerinin İspanyolca karşılığı.
adv. de facto, de hecho

De facto

İngilizce De facto kelimelerinin Fransızca karşılığı.
adv. de facto, en fait, en réalité; actuellement existant

De facto

İngilizce De facto kelimelerinin Almanca karşılığı.
adv. de-facto, tatsächlich

De facto

İngilizce De facto kelimelerinin İtalyanca karşılığı.
avv. di fatto

De facto

İngilizce De facto kelimelerinin Portekizce karşılığı.
adv. de fato, na verdade

De facto

zf. gerçekten yapılan, fiili, fiilen yapılan

De facto

Fransızca De facto kelimelerinin İngilizce karşılığı.
adv. de facto

De facto

Almanca De facto kelimelerinin İngilizce karşılığı.
adv. in reality, in fact, actually existing

De facto

İspanyolca De facto kelimelerinin İngilizce karşılığı.
[de facto] adv. de facto

De facto

Flemenkçe De facto kelimelerinin İngilizce karşılığı.
adv. de facto

De facto

İngilizce De facto kelimelerinin Flemenkçe karşılığı.
bw. de facto,in feite

De facto

adv. in reality, in fact, actually existing adv. de facto adv. de facto

De facto

Flemenkçe De facto kelimelerinin Fransızca karşılığı.
(rechten) de facto

De facto

Fransızca De facto kelimelerinin Flemenkçe karşılığı.
(droit) de facto; feitelijk; werkelijk

De facto

Fransızca De facto kelimelerinin Almanca karşılığı.
adv. de facto

De facto

Fransızca De facto kelimelerinin İtalyanca karşılığı.
(droit) de facto

De facto

Fransızca De facto kelimelerinin Portekizce karşılığı.
(droit) de fato

De facto

Fransızca De facto kelimelerinin İspanyolca karşılığı.
(droit) de facto

De facto

Almanca De facto kelimelerinin Fransızca karşılığı.
adv. réalité: en réalité, de facto, fait: de fait

De facto

Almanca De facto kelimelerinin İtalyanca karşılığı.
adv. infatti

De facto

Almanca De facto kelimelerinin İspanyolca karşılığı.
adv. defacto

De facto

İtalyanca De facto kelimelerinin Fransızca karşılığı.
(diritto) de facto

De facto

İspanyolca De facto kelimelerinin Fransızca karşılığı.
(derecho) de facto

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

De Facto ilgili konular

 • De facto

  1- Bilfiil, fiilen, hakikatte. Bir şeyin de facto var olması, onun meşruluğuyla ilgili bir tartışma henüz yapılmadığı veya meşruluğu hen
 • De jure

  1- Hükmen, haklı, meşru olarak. Bir şeyin de jure olarak var olması onun varlığının veya varlığının meşruluğunun pozitif hukuk tarafın
 • Et cetera

  Et cetera, çoğunlukla ''etc.'' olarak kısaltılan (''&c.'' ve ''&/c.'' arkaik kısaltmalarındandır) Latince söz; "ve diğerleri" anlamındadır.
 • Ave (Latince)

  ``Ave!`` ya da ``aue!``, (okunuşu: "``ave``") eski Romalılar tarafından kullanılan bir Latince deyiştir. Resmi bir "selam!" a
 • Latince deyişler

  Latince kelimeler, cümle parçaları veya kısa cümlelerden oluşan deyişlerdir.
 • Latince deyişler listesi (P-Z)

  Bu sayfa yalın bir şekilde yaygın kullanılan veya zaman içinde önemli bir konuma getirilmiş Latince deyişlerin ("veni, vidi, vici") listesidir
 • Latince deyişler listesi (tümü)

  Bu sayfa yalın bir şekilde yaygın kullanılan veya zaman içinde önemli bir konuma getirilmiş Latince deyişlerin ("veni, vidi, vici..") listesid
 • Latince kısaltmalar listesi

  Latince bir zamanlar Avrupa`nın ortak akademik dili idi. 18. yüzyıldan itibaren yazarlar eserlerinde ana dillerini kullanmaya başladılar. Ancak L
 • Lex lata

  ''Lex lata'' (diğer adıyla ''de lege lata'') yürürlükte olan hukuku ifade eden Latince deyimdir. Türkçe karşılığı ''pozitif hukuktur.
 • Quis custodiet ipsos custodes?

  Latin ozan Juvenal'ın literal olarak "Gözetleyenleri kim gözetleyecek" çevrilebilecek "koruyuculardan kim koruyacak" manasına gelen dizesi. Türk