1- Bilfiil, fiilen, hakikatte. Bir şeyin de facto var olması, onun meşruluğuyla ilgili bir tartışma henüz yapılmadığı veya meşruluğu henüz pozitif hukuk tarafından tanınmadığı (hatta bazen reddedildiği) halde var olmasıdır. 2- Bir şeyin de facto var olduğu söylendiğinde, sadece, onun, varlığının meşruiyetiyle ilgili sorular ortaya çıkmadan veya bu tür sorulara olumsuz cevap verilmiş halde varolması kastedilir.

DE FACTO (inglizce) türkçe anlamı
1. zf. gerçekten yapılan
2. fiili
3. fiilen yapılan
DE FACTO (türkçe) anlamı
4. asıl olayda.
1. adv. in reality
2. in fact
actually existingadv. de factoadv. de facto,
De facto (almanca) ingilizcesi
3. adv. in reality
4. in fact
actually existing,
De facto (fransızca) ingilizcesi
5. adv. de facto,
De facto tanım:
Kelime: de fac·to
6. Söyleniş: di-'fak-()tO
7. dA-
8. dE-
9. İşlev: adverb
10. Kökeni: Medieval Latin
11. literally
12. from the fact
13. : in reality : ACTUALLY
14.
De facto (almanca) fransızcası
1. adv. réalité: en réalité
2. de facto
3. fait: de fait
De facto (fransızca) almancası
1. adv. de facto
De facto (fransızca) italyancası
1. (droit) de facto
De facto (fransızca) ispanyolcası
1. (droit) de facto
De facto (fransızca) portekizcesi
1. (droit) de fato
De facto (fransızca) flemenkcesi
1. (droit) de facto
2. feitelijk
3. werkelijk

De Facto hakkında bilgiler

'De facto', "gerçekte", "uygulamada" ya da "pratikte" anlamında kullanılan Latince deyiş. "Kanuna göre" veya "hukuki olarak" anlamına gelen 'de jure' ile karşıt olarak sıkça kullanılır. Yasal bir durumu tartışırken de jure konu hakkında kanunların ne söylediğini, de facto ise gerçek hayatta uygulamanın nasıl olduğunu belirtir. Bu uygulama yasal olabilir ya da olmayabilir.

De facto teriminin oldukça geniş bir kullanım alanı vardır. Evlilikten, devletler hukukuna kadar bir çok konuda kullanılır. Ayrıca geçerli bir kanun ya da standartın olmadığı fakat genelleşmiş bir uygulamanın söz konusu olduğu herhangi bir durumu belirtmek için kullanılır.

İngilizcede ilk kez 1602 yılında kullanılmıştır.

De facto evlilik

De facto terimi bir çok gelişmiş ülkenin evlilik hukukunda kendine yer bulmuştur. Kanunen evli olmayan ancak beraber yaşayan kimselerin bir kısmının durumu bazı ülkelerde "de facto evlilik" olarak tanımlanır. Ancak bir ilişkinin "de facto evlilik" olabilmesi için belirli şartları yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar ülkeden ülkeye değişmekle beraber genelde, tarafların aileye maddi katkısı, çocuk durumu, ilişkinin süresi gibi durumlar göz önünde bulundurulur.

De facto evli çiftler kanun önünde evli çiftlerin sahip olduğu tüm haklara sahip değildir (mal paylaşımı vs.). Ancak günümüzde yapılan yasal düzenlemelerle bu durum düzeltilmeye çalışılmaktadır.

Örnekler  • Latin Alfabesine harf ilave edilmesini kısıtlayan herhangi bir kanun yoktur. Örneğin Þ (thorn) harfi gündelik İngilizcede kullanılabilir. Ancak alfabenin yüzyıllar öncesinde oluşmuş olması ve kullanımdaki zorluklar nedeniyle bu harfin kullanılması de facto bir kısıtlama ile karşı karşıyadır.


  • Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığında ve Avustralyadaki yasalarda İngilizce resmi dil olarak yazılmamıştır. Fakat de facto olarak İngilizce resmi makamlarda ve sosyal yaşamda ortak dil olarak kullanılır.


  • Sovyetler Birliğinde Rusça, birliğin yasalarca belirlenmiş resmi dili değildi. Ancak SSCBnin de facto dili Rusça idi. Aynı durum günümüzde İsveç için de geçerlidir.


Kaynakça

  • İngilizce Vikipedi, 26.06.2006 tarihli De facto maddesi
  • Morwood, James - A Dictionary of Latin Words and Phrases, Oxford University Press, 1998


Ayrıca Bakınız:

İlgili Konu Başlıkları Tümü

De-facto

De facto veya de fakto, "gerçekte", "uygulamada", "fiilen", "fiili" ya da "pratikte" anlamında kullanılan Latince deyiş. "Kanuna göre" veya "hukuki olarak" anlamına gelen de jure ile karşıt olarak sıkça kullanılır.

De Jure

1- Hükmen, haklı, meşru olarak. Bir şeyin de jure olarak var olması onun varlığının veya varlığının meşruluğunun pozitif hukuk tarafından tanınmış olarak var olmasıdır. 2- Bir şey de jure olarak varsa onun varlığı hukuki olarak tanınıyor demektir.

DE FACTO KARARI

Yeni bir hükümet ya da devletin fiilî olarak bağımsızlığını tasdik eden kararname. Bu karara göre, ...

Dub

Dub köklerini reggae müzikten alan bir Jamaika müziği olarak 1960larda doğmuştur.