Deccal

Kısaca: Kıyametin kopmasına yakın ortaya çıkacağına inanılan yalancı, fesatçı. İslâm inanışında Deccâl, kıyamet alâmetlerinden biri sayılır. Kıyamet günlerine yakın günlerde, Mehdi ortaya çıkmadan, Deccâl zuhur edecektir. Nerede meydana çıkacağı tartışmalıdır, bazı söylentilere göre Yahudi anneden, tek gözlü, kızıl ve kıvırcık saçlı, iri yapılı olarak doğacaktır. Gözü alnının ortasında olacak ve alnında Kâfir diye yazacaktır. Çıkısında büyük bir kıtlık olacağı, Mesih gibi, bir eşek üzerinde dolaşa ...devamı ☟

deccal
Deccal

Kıyametin kopmasına yakın ortaya çıkacağına inanılan yalancı, fesatçı.

İslam inanışında Deccal, kıyamet alametlerinden biri sayılır. Kıyamet günlerine yakın günlerde, Mehdi ortaya çıkmadan, Deccal zuhur edecektir. Nerede meydana çıkacağı tartışmalıdır, bazı söylentilere göre Yahudi anneden, tek gözlü, kızıl ve kıvırcık saçlı, iri yapılı olarak doğacaktır. Gözü alnının ortasında olacak ve alnında Kafir diye yazacaktır.

Çıkısında büyük bir kıtlık olacağı, Mesih gibi, bir eşek üzerinde dolaşacağı, aç kalanlara, bol ekmek ve su dağıtarak onları yoldan çıkaracağı; imansızların, Yahudilerin ve fesatçıların Deccal'ın ardından gideceği söylenir. Deccal, Mekke, Medine dışında bütün dünyayı ele geçirecek ve 40 gün (veya 400 gün veya 40 yıl) hüküm sürecektir.

Hıristiyan inancında Deccal'dan Yalancı Mesih olarak bahsedilir (Matta incili, XXIV. bab, 24).

Gerek Hz. Muhammed'in hadisleri, gerek İncil, insanları bu yalancıya karşı ısrarla uyarmıştır. Daha önceki dinlerde de (Zerdüşt dini Ehrimen ve Ahuramazda efsanesi gibi) Deccal kavramı vardır. İslam inanışına göre Mehdi, Hıristiyanlığa göre ise bizzat İsa, Deccal'ı Suriye veya Filistin'de öldürecektir.

deccal

Türkçe deccal kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Antichrist

deccal

dinsel inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda çıkacağına inanılan yalancı peygamber.
(küçük d ile) s. mec. yalancı, fesat.

deccal

Türkçe deccal kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Antichrist, Widerchrist

deccal

Osmanlıca deccal kelimesinin Türkçe karşılığı.
Hakkı bâtıl, bâtılı hak olarak gösteren. (Deccal'ın Cennet dediği Cehennem gibi, Cehennem dediği de Cennet gibi olacağı rivâyet edilir. Sahih hadislerin ihbarı ve din büyüklerinin izah ve kabulleri ile, âhirzamanda gelecek ve Risâlet-i Ahmediyeyi inkâr edip İslâmiyeti tahribe çalışacak ve dünyayı fesâda verecek çok şerli ve küfr-ü mutlak yolunda olan dehşetli bir şahıstır. Bir hadis rivâyetinde üç deccal, diğerinde yirmiyedi deccal geleceği Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm tarafından bildirilmiştir. Âlem-i İslâmda muhtelif zamanlarda çıkmış olan dehşetli din düşmanlarının ve anarşiye hizmet edenlerin umumu da rivâvetleri tasdik etmektedir. Bu din yıkıcılığının âhirzamanda daha dehşetli olacağı bildirilmektedir. Şu son asırda görülen ve dünyayı tehdit eden ve Cenab-ı Hakk'ı inkâra kadar cür'et edip medeniyet-i beşeriyeyi tahribe çalışan dehşetli cereyanlar bu gaybi ihbârın doğruluğunu tasdik etmektedir.) (Bak: Mehdi, Mesih, Mesih-üd-Deccal, Süfyan)(Deccal'ın şahs-ı surîsi insan gibidir. Mağrur, fir'avunlaşmış, Allah'ı unutmuş olduğundan; surî, cebbârâne olan hâkimiyetine, uluhiyet namını vermiş bir şeytan-ı ahmaktır ve bir insan-ı dessastır. Fakat şahs-ı mânevisi olan dinsizlik cereyan-ı azîmi, pek cesimdir. Rivayetlerde Deccal'a ait tavsifat-ı müdhişe ona işaret eder. Bir vakit Japonya'nın başkumandanının resmi, bir ayağı Bahr-i Muhit'te, diğer ayağı on günlük mesafedeki Port Artür Kal'asında tasvir edilmiş. O küçük Japon Kumandanının bu surette tasviriyle, ordusunun şahs-ı mânevîsi gösterilmiş. M.)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Deccal
1 yıl önce

Deccal (Arapça: المسيح الدجّال), İslam eskatolojisine göre ahir zamanda, Mesih'in (İsa) ikinci kez yeryüzüne gelmesinden önce insanları dini inancından...

Deccal'ın Aini, Ansiklopedi, Din, Taslak, İslam, ,
Deccal (kitap)
4 yıl önce

Deccal, filozof Friedrich Nietzsche'nin eseri. 1888 yılında yazılmış ve 1895 yılında yayımlanmıştır. Nietzsche kitapta Hristiyanlığa çok sert eleştirilerde...

Kehf suresi
1 yıl önce

hadise göre Muhammed, Deccal'a denk gelen, ona karşı Kehf Suresini okusun dediğine inanılır. Mucize Ashabı Kehf Musa Hızır Deccal ^ https://islamansiklopedisi...

Kehf Suresi, A'la Suresi, A'raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Megido Dağı
4 yıl önce

yoktur. Fakat Deccal'in büyük bir kaosa sebep olacağına ilişkin bir inanış vardır. Müslümanlar, Armageddon Savaşı'nın Mehdi ve Deccal arasında geçeceğine...

Süfyani
4 yıl önce

Süfyan (diğer adıyla İslam Deccali), hadislerde ahir zamanda çıkıp İslam dinine büyük zarar vereceği söylenen varlık. Ali ve Muaviye taraftarlarının mücadelesinde...

Mehdi
1 yıl önce

zamanında gökten inecek ve Deccal ile harb ederken beraber olacaklardır. İnanışa göre Mehdi, deccalin olduğu bir zamanda gelecek ve deccale karşı savaşacaktır...

Şair Eşref
1 yıl önce

Alsancak semtindeki büyük bir bulvara adı verilmiştir. Şair Eşref Bulvarı. Deccal (2 Kitap, 1904-1907, Kahire) İstimdad (1905, Mısır) Şah ve Padişah (1906...

ݞair Eşref, ݞair Eşref
Kehanet (film)
1 yıl önce

doğumda yerini alan küçük bir çocuk -Damien- ele alınmaktadır. Damien'ın deccal olduğunun farkında olmayan ailenin etrafı gizemli ve uğursuz ölümlerle çevrilidir...