Derece

Alm. 1. Grad (m), Stufe (f), 2. Thermometer (n), Fr. 1. Degré 2. Thérmométre (m), İng. Rank, degree. Aynı ölçüyle sıralanmış şeylerin birbirine göre sıralamadaki yeri, seviyesi. Çeşitli şekillerde deyim olarak kullanıldığı gibi bir çok branşlarda da kullanılır. Birinci derecede değerlendirmek, bir müsâbakada kazananlar arasında yer almak gibi.

Alm. 1. Grad (m), Stufe (f), 2. Thermometer (n), Fr. 1. Degré 2. Thérmométre (m), İng. Rank, degree. Aynı ölçüyle sıralanmış şeylerin birbirine göre sıralamadaki yeri, seviyesi. Çeşitli şekillerde deyim olarak kullanıldığı gibi bir çok branşlarda da kullanılır. Birinci derecede değerlendirmek, bir müsabakada kazananlar arasında yer almak gibi.

Isı bilgisinde derece; Kelvin derecesi, santigrad derecesi, Fahrenheit, Reomur derecesi şeklinde kullanılır. Bu birimler arasında geçiş vardır. Biri diğeri cinsinden yazılabilir. Kelvin derecesi teorik fizik çalışmalarında kullanılan bir birimdir. O°K=-273°C mutlak sıcaklık denir.

Diğer anlamları

derece

Osmanlıca derece kelimesinin Türkçe karşılığı.
(C.: Derecât) Yukarıya çıkacak basamak. * Dairenin bölündüğü dilim. 360 kısmın beheri ki, açıları ölçmeye yarar. * Termometrenin bölündüğü kısımların beheri. Mertebe, paye. * Miktar, rütbe.

derece

Türkçe derece kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. degree, grade, scale, rank, stage, rate, rating, step, clinical thermometer, thermometer, extent, gradation, pitch, remove, standard, States

derece

bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe; bir çemberin 360'ta birine eşit olan açı birimi.
ölçü aygıtlarının ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden herbiri; sıcaklıkölçer, termometre.
bir çözeltinin derişikliğini ölçmede kullanılan birim; denli, kadar.

derece

Türkçe derece kelimesinin Fransızca karşılığı.
degré [le], étage [le], grade [le], graduation [la], palier [le], point [le]

derece

Türkçe derece kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Grad, Rang, Skala, Stufe, Zensur, Charge

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.