Derece

Alm. 1. Grad (m), Stufe (f), 2. Thermometer (n), Fr. 1. Degré 2. Thérmométre (m), İng. Rank, degree. Aynı ölçüyle sıralanmış şeylerin birbirine göre sıralamadaki yeri, seviyesi. Çeşitli şekillerde deyim olarak kullanıldığı gibi bir çok branşlarda da kullanılır. Birinci derecede değerlendirmek, bir müsâbakada kazananlar arasında yer almak gibi.

Alm. 1. Grad (m), Stufe (f), 2. Thermometer (n), Fr. 1. Degré 2. Thérmométre (m), İng. Rank, degree. Aynı ölçüyle sıralanmış şeylerin birbirine göre sıralamadaki yeri, seviyesi. Çeşitli şekillerde deyim olarak kullanıldığı gibi bir çok branşlarda da kullanılır. Birinci derecede değerlendirmek, bir müsabakada kazananlar arasında yer almak gibi.

Isı bilgisinde derece; Kelvin derecesi, santigrad derecesi, Fahrenheit, Reomur derecesi şeklinde kullanılır. Bu birimler arasında geçiş vardır. Biri diğeri cinsinden yazılabilir. Kelvin derecesi teorik fizik çalışmalarında kullanılan bir birimdir. O°K=-273°C mutlak sıcaklık denir.

Diğer anlamları

derece

Osmanlıca derece kelimesinin Türkçe karşılığı.
(C.: Derecât) Yukarıya çıkacak basamak. * Dairenin bölündüğü dilim. 360 kısmın beheri ki, açıları ölçmeye yarar. * Termometrenin bölündüğü kısımların beheri. Mertebe, paye. * Miktar, rütbe.

derece

Türkçe derece kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. degree, grade, scale, rank, stage, rate, rating, step, clinical thermometer, thermometer, extent, gradation, pitch, remove, standard, States

derece

bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe; bir çemberin 360'ta birine eşit olan açı birimi.
ölçü aygıtlarının ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden herbiri; sıcaklıkölçer, termometre.
bir çözeltinin derişikliğini ölçmede kullanılan birim; denli, kadar.

derece

Türkçe derece kelimesinin Fransızca karşılığı.
degré [le], étage [le], grade [le], graduation [la], palier [le], point [le]

derece

Türkçe derece kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Grad, Rang, Skala, Stufe, Zensur, Charge

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Derece ilgili konular

 • Sıcaklık

  Sıcaklık, bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür. Bir sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisinin bir ölçüsüd
 • Radyan

  Radyan Latince radius, “yarıçap” demektir. Bir çember üzerinde yarıçap uzunluğundaki yaya bir radyanlık yay, bu yayı gören merkez açıy
 • Fahrenhayt

  Fahrenhayt veya fahrenheit, Alman fizikçi Daniel Gabriel Fahrenheit tarafından 1724 yılında oluşturulan bir sıcaklık ölçüm birimidir. Bu bir
 • Santigrat

  Santigrat, iki ölçme değeri arasının 100'e bölümüyle elde edilen değer. Terim, Metrik sistem ile birlikte 18. yüzyılda Fransa'da ortaya ç
 • Anders Celsius

  Anders Celsius (27 Kasım 1701, Uppsala - 25 Nisan 1744, Uppsala), ünlü İsveçli fizikçi, astronom ve matematikçidir.
 • Celsius (ölçek)

  Celsius ölçeği, 1742'de İsveçli astronom Anders Celsius'un ismiyle adlandırılmış bir sıcaklık ölçme birimidir.
 • Kelvin (birim)

  K harfi ile gösterilen ve birim aralığı Santigrat (Celsius) derecesiyle aynı olan, ancak sıfır noktası olarak mutlak sıfırı (–273.15 °C)
 • Fahrenheit (birim)

  Fahrenhayt veya fahrenheit, Alman fizikçi Daniel Gabriel Fahrenheit tarafından 1724 yılında oluşturulan bir sıcaklık ölçüm birimidir. Bu bir
 • Derece (birim)

  Derece bir çemberin 360`da birine karşılık gelen açı birimidir.