Dev

Dev Alm. Riese, Gigant (m), Fr. Ogre, geant (m), İng. Ogre, gint. Aslı, Farsça şeytan manasında div olup, çok iri, güçlü ve korkunç, hayal mahsulü olan masal unsuru. Çok eskiden beri olayın kahramanı olan devler konularına göre anlatıla gelmiştir. Hatta bazı dev efsanelerine tarihi bir değer bile verilmiştir. Bunlar insanı dehşete düşürecek kadar iri cüsseli yaratıklar olup, herbirinin yüzer tane elleri vardır. Ayakları da korkunç birer ejderhadır.

Dev Alm. Riese, Gigant (m), Fr. Ogre, geant (m), İng. Ogre, gint. Aslı, Farsça şeytan manasında div olup, çok iri, güçlü ve korkunç, hayal mahsulü olan masal unsuru.

Çok eskiden beri olayın kahramanı olan devler konularına göre anlatıla gelmiştir. Hatta bazı dev efsanelerine tarihi bir değer bile verilmiştir. Bunlar insanı dehşete düşürecek kadar iri cüsseli yaratıklar olup, herbirinin yüzer tane elleri vardır. Ayakları da korkunç birer ejderhadır.

Eski Türk masallarında önemli bir yeri olan devler güçlü, kuvvetli, iriyarı insan azmanı yaratıklardır. Yaşayışları insanlara benzer, erkek ve dişileri olup evlenirler, çocukları olur. Ülkeleri Kaf Dağının arkasındadır. Devlerin erkekleri gündüzleri işe gider, anaları evde kalır. Başta peri padişahlarının kızı olmak üzere, devler birçok kimseyi kaçırıp kırk odalı saraylarda saklarlar. Masal kahramanları çeşitli hilelerle devin sarayına girer, kızı kurtarır. İnsan yiyen devler de vardır, ama bunlar uyanık insanı yemezler. Bazı devlerin alnının tam ortasında büyük bir gözü olur ve dağlarda yalnız bulunan insanları sarayına götürerek hapseder.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

Dev

1. anlamı Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı. Olağanüstü irilikte olan:"Dev vücudu içinde bir genç kız hassasiyeti taşıyor."- Y. Z. Ortaç. Çok büyük, çok önemli.

Dev

Dev İngilizce anlamı ve tanımı

Dev anlamları

 1. (noun) Alt. of Deva

Dev tanım:

Kelime: dev
İşlev: abbreviation
deviation


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Dev ilgili konular

 • Aza

  Aza - Türk, Altay, Yakut, Çuvaş ve Moğol mitolojisinde kötür ruh. Asa şeklinde de söylenir. Moğollar Ada derler. Azalar biçiminde çoğul ol
 • Hortlak

  Mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet, zombi. Ölüp tekrar dirilen. Korku edebiyatı ve sinemasında; ruhen terk ed
 • Devler

  Dev, birçok farklı kültürün efsane, folklor ve mitolojisinde, masallarında yer alan bir doğaüstü yaratık.
 • Çarşamba karısı

  Türkçe`de `saçı başı karmakarışık, üstü başı özensiz kadın` anlamında kullanılır, zaman zaman Alkarısı`na tekabül eder.
 • Valheru

  Valherular Raymond Elias Feist'in yazdığı fantastik roman kitaplarında ''Midkemia'' adlı dünyanın kadim zamanlardaki yöneticileri olan ırktı
 • Lord Soth

  ''Lord Soth''200px
 • Orta Dünya ırkları

  İnsan Irkı: Uzun yıllar boyunca Orta Dünya'ya hakim olan ırktır.
 • Sihirli Aile

  ''Sihirli Aile'' veya ''Bir Çeşit Büyü'' (Özgün adı: ''A Kind of Magic''), Fransız televizyon şirketi Xilam tarafından yaptırılmıştır.
 • Mangus

  Mangus - Türk ve Altay mitolojisinde canavar, hortlak, dev, ejderha gibi içeriklerin tamamını kapsar. Türk dillerinde Mangıs, Mongus, Mogus ve M