Efsane

Kısaca: Söylence ya da Efsane yıllarca gerçekten olmuş gibi kuşaktan kuşağa aktarılan öyküler. Söylencelerde anlatılan olaylar bazen gerçeküstü olabilir; ama çoğunlukla gerçek olaylara ve gerçekten yaşamış kişilere dayanır. Bu öykülerin çoğu kahramanca işler yapmış kişilerle ilgilidir. Eski Yunanlı şair Homeros, İlyada ve Odysseia adlı destanlarında krallara ve kahramanlara ilişkin söylencelerden yararlanmıştır. Kral Arthur ve şövalyeleriyle ilgili birçok öykünün kaynağı söylencelerdir. ...devamı ☟

efsane
Efsane

Efsane yada söylence, bir tabiat olayını, bir varlığın meydana gelişini, tabiat elemanlarından birinde olan bir değişikliği, olağanüstü hakikat ve akıldışı açıklamalarla anlatan hikaye. Efsanenin temeli olan olay, halkın hayalinde şekil değiştirerek ağızdan ağıza, nesilden nesile geçer. Her milletin kendi dilinde birçok efsanesi vardır. Bunlardan bazıları birçok millet tarafından benimsenmiş ve aynı efsane başka isimlerle birçok dilde yerleşmiştir.

Efsan ve fesane şekillerinde de görülen kelime aslen Farsçadır. Hikaye ve sergüzeşt manasına gelmektedir. Geçmiş halleri nakil ve anlatmak için kullanılmıştır. Zamanla hakikatlar görünmez olmuş, halk, “mesel” muharrefi olarak “masal” şeklinde söylemiştir. Kelime; meşhur ve şayi manalarına da kullanılmıştır. Bu yönüyle dillerde destan olmuş manasına gelmiştir. Gerçekte efsane asılsız, boş mesel; kıssa ve hikaye demektir.

İnsanlar; yaşadığı coğrafyaya ait önemli gördükleri kişileri, nesneleri ve mekanları kutsallaştırırlar ve sırrını çözemedikleri konuları çeşitli biçimlerde yorumlarlar. Bunlara, yaşanmış bazı olayları da katıp nesilden nesile aktarırlar. Kutsallaştırma, yorumlama ve aktarmaların pek çoğu sözlü olarak yayılır. Bu, sonuçta bir sözlü kültür oluşturur. Efsaneler, insan ile insanı, insan ile coğrafyayı, insan ile diğer varlıkları, insan ile maneviyatı bir birine gönül bağı ile bağlayan unsurlardır. Efsanelerin konuları çoğunlukla çocuk, genç ve orta yaşlıların eğitimi ile ilgilidir. Güzel ahlaklı olmanın faydalarını ve nasıl güzel ahlaklı olunacağını işlemektedir. Onlar hilenin, düzenbazlığın, nankörlüğün, cimriliğin, kötülüğünü; dürüstlüğün, sağlam karakterli olmanın, cömertliğin güzelliklerini en iyi bir biçimde anlatmıştır.

Bu şekilde sözlü (şifahi) gelenekteki masallara Osmanlı Türkçesinde Arapça “usture” kelimesinin çokluk şekli olan “esatir” denmiştir. Grekçe (Yunanca)de “mitos, mit” kelimeleri zamanla dilimize girmiş, kelime “mythe” şekliye batı dillerine de geçmiştir. Türkçede, Fransızcadan geçen “legende” kelimesinin yer yer kullanıldığı görülmüştür.

Başladığı tarih belli olmamakla birlikte bir efsanenin, bir masalın veya bir destanın çeşitli değişikliklere uğratılarak zamanımızda ayrı ayrı deyişlerle yaşadığı bir gerçektir. Bu söyleyiş şekillerindeki farklılığı ana mevzuu kaybetmemekle birlikte efsanelerde de görmek mümkündür. Efsaneler daha ziyade inançla ilgili hususlarda ortaya çıkmış, hemen her yer üzerine söylenmiş; kainattaki varlıkların ve hadiselerin oluş şekillerini, hakikat olsun veya olmasın, bir sebebe bağlayarak izaha çalışan halk edebiyatı mahsulleridir.Kaynaklarını tarihe, dine, menkıbelere dayandırmakla birlikte, masalları da beslenme sahasına alan efsanelerin, hakikat olsun veya olmasın, inanç yönü asıl ağırlığı teşkil eder. Fakat efsanelerde verilen inançla ilgili meseleler; insanlığın asıl doğru inancı çerçevesinde olduğu gibi, mahalli ve milli inançların, hurafelerin de tesirinde kaldığı görülür.İnanma insanoğlunun yaratılışında olduğu için, aynı inançla ilgili hususlara dünyanın çeşitli yerlerinde rastlanmaktadır. Efsaneler, masallar gibi; şimdiki romanın ve çeşitli edebi türlerin halk arasında bulunmadığı zamanlara ait şifahi türdeki sözlü mahsullerdir.Anlatılan hadiseler insanoğlunu belirli bir yere bağlamakla birlikte mekanla ilgili isimlerin de verilmesine sebeb olmuştur.

Varlıkların yaratılışında ve hadiselerin ortaya çıkmasında efsaneler: Teogoni (çok tanrıcılık), kozmogoni (kainatın nasıl meydana geldiği), antropogoni (insanın nasıl yaratıldığı), eskatoloji (insan ve dünyanın geleceği) olmak üzere dört kolda toplanmaktadır.

efsane

Türkçe efsane kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. fable, tale, story, myth, legend, saga

efsane

eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen imgesel öykü, söylence.
gerçeğe dayanmayan, asılsız söz, hikâye vb..
bir kimsenin başarılarının, üstünlüklerinin, yaşamının abartılarak anlatılması.

efsane

Türkçe efsane kelimesinin Fransızca karşılığı.
légende [la], mythe [le]

efsane

Türkçe efsane kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Legende, Märchen, Mythe, Sage

efsane

Osmanlıca efsane kelimesinin Türkçe karşılığı.
Masal. Uydurulmuş yalan hikâye.

efsane

(Farsça) Kadın ismi 1. Asılsız hikaye. 2. Masal, boş söz, saçma sapan lakırdı. - Dillere düşmüş, maşhur olmuş hadise.

sanane - 3 yıl önce
beğenmedim booooook gibi adımla dalga geçme oprtöter

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Efsane
3 yıl önce

Efsane ya da söylence, yıllarca gerçekten olmuş gibi kuşaktan kuşağa aktarılan yazı çeşitleridir. Efsanelerde anlatılan olaylar bazen doğaüstü olabilir...

Köroğlu, Homeros, Kültür, Mitoloji, Odysseia, Kral Arthur, İlyada
Efsane…Yeniden
6 yıl önce

Efsane Yeniden, 3 Hürel'in 1996 yılında yayınlanan üçüncü stüdyo albümüdür. Albümde "Bir Sevmek Bin Defa Ölmekmiş" parçası dışında bütün parçalar ilk kez...

Efsane: Ejderhalar Mirası
3 yıl önce

haberi Efsane: Ejderhalar Mirası Efsane: Ejderhalar Mirası resmi Facebook sayfası. Efsane: Ejderhalar Mirası İngilizce resmi web sitesi. Efsane: Ejderhalar...

Efsane Prens
3 yıl önce

Efsane Prens (Jumong) (Korece: 주몽, Hanja: 朱蒙), Kore tarihinin başlangıcı sayılan Jumong hikâyesini ele alan bir dizidir. Dizi 2006 yılının Kore'de en çok...

Hepimiz Vampiriz
6 yıl önce

Hepimiz Vampiriz ya da Ben, Efsane! ünlü Norveç asıllı Amerikalı bilimkurgu ve korku yazarı Richard Matheson (d. 1926)'un 1954 yılında yazdığı Gotik korku...

Hepimiz Vampiriz (kitap), 1954, 1972, Amerika, Ben Efsaneyim, Charlton Heston, I Am Legend, Kitap, Last Man on Earth, Norveç, Taslak
Ben Efsaneyim
3 yıl önce

Ben Efsaneyim (İngilizce özgün adıyla I Am Legend), Francis Lawrence'ın yönettiği ve başrolünde Will Smith'in yer aldığı 2007 ABD yapımı kıyamet sonrası...

Ben Efsaneyim, 2007, ABD, IMDb, Korku, Post apokaliptik, Post apokaliptik bilim kurgu, Viroloji, Virüs, Warner Bros., Will Smith
MythBusters
3 yıl önce

MythBusters (Efsane Avcıları), Avustralyalı Beyond Tomorrow Productions tarafından ABD'de Discovery Channel için üretilen bir televizyon programıdır. Program...

Korkut Eken
3 yıl önce

(MİT) görevli olduğu dönemlerde PKK ile verdiği mücadelelerden dolayı "Efsane yarbay" olarak bilinmektedir.[kaynak belirtilmeli] Yaptığı başarılı çalışmalardan...

Korkut Eken, 12 ޞubat, 1945, 1963, 1974, 1978, 1980, 1981, 1982, 1984, 1986