Söylence ya da Efsane yıllarca gerçekten olmuş gibi kuşaktan kuşağa aktarılan öyküler. Söylencelerde anlatılan olaylar bazen gerçeküstü olabilir; ama çoğunlukla gerçek olaylara ve gerçekten yaşamış kişilere dayanır. Bu öykülerin çoğu kahramanca işler yapmış kişilerle ilgilidir. Eski Yunanlı şair Homeros, İlyada ve Odysseia adlı destanlarında krallara ve kahramanlara ilişkin söylencelerden yararlanmıştır. Kral Arthur ve şövalyeleriyle ilgili birçok öykünün kaynağı söylencelerdir.

Efsane

Efsane yada söylence, bir tabiat olayını, bir varlığın meydana gelişini, tabiat elemanlarından birinde olan bir değişikliği, olağanüstü hakikat ve akıldışı açıklamalarla anlatan hikaye. Efsanenin temeli olan olay, halkın hayalinde şekil değiştirerek ağızdan ağıza, nesilden nesile geçer. Her milletin kendi dilinde birçok efsanesi vardır. Bunlardan bazıları birçok millet tarafından benimsenmiş ve aynı efsane başka isimlerle birçok dilde yerleşmiştir.

Efsan ve fesane şekillerinde de görülen kelime aslen Farsçadır. Hikaye ve sergüzeşt manasına gelmektedir. Geçmiş halleri nakil ve anlatmak için kullanılmıştır. Zamanla hakikatlar görünmez olmuş, halk, “mesel” muharrefi olarak “masal” şeklinde söylemiştir. Kelime; meşhur ve şayi manalarına da kullanılmıştır. Bu yönüyle dillerde destan olmuş manasına gelmiştir. Gerçekte efsane asılsız, boş mesel; kıssa ve hikaye demektir.

İnsanlar; yaşadığı coğrafyaya ait önemli gördükleri kişileri, nesneleri ve mekanları kutsallaştırırlar ve sırrını çözemedikleri konuları çeşitli biçimlerde yorumlarlar. Bunlara, yaşanmış bazı olayları da katıp nesilden nesile aktarırlar. Kutsallaştırma, yorumlama ve aktarmaların pek çoğu sözlü olarak yayılır. Bu, sonuçta bir sözlü kültür oluşturur. Efsaneler, insan ile insanı, insan ile coğrafyayı, insan ile diğer varlıkları, insan ile maneviyatı bir birine gönül bağı ile bağlayan unsurlardır. Efsanelerin konuları çoğunlukla çocuk, genç ve orta yaşlıların eğitimi ile ilgilidir. Güzel ahlaklı olmanın faydalarını ve nasıl güzel ahlaklı olunacağını işlemektedir. Onlar hilenin, düzenbazlığın, nankörlüğün, cimriliğin, kötülüğünü; dürüstlüğün, sağlam karakterli olmanın, cömertliğin güzelliklerini en iyi bir biçimde anlatmıştır.

Bu şekilde sözlü (şifahi) gelenekteki masallara Osmanlı Türkçesinde Arapça “usture” kelimesinin çokluk şekli olan “esatir” denmiştir. Grekçe (Yunanca)de “mitos, mit” kelimeleri zamanla dilimize girmiş, kelime “mythe” şekliye batı dillerine de geçmiştir. Türkçede, Fransızcadan geçen “legende” kelimesinin yer yer kullanıldığı görülmüştür.

Başladığı tarih belli olmamakla birlikte bir efsanenin, bir masalın veya bir destanın çeşitli değişikliklere uğratılarak zamanımızda ayrı ayrı deyişlerle yaşadığı bir gerçektir. Bu söyleyiş şekillerindeki farklılığı ana mevzuu kaybetmemekle birlikte efsanelerde de görmek mümkündür. Efsaneler daha ziyade inançla ilgili hususlarda ortaya çıkmış, hemen her yer üzerine söylenmiş; kainattaki varlıkların ve hadiselerin oluş şekillerini, hakikat olsun veya olmasın, bir sebebe bağlayarak izaha çalışan halk edebiyatı mahsulleridir.Kaynaklarını tarihe, dine, menkıbelere dayandırmakla birlikte, masalları da beslenme sahasına alan efsanelerin, hakikat olsun veya olmasın, inanç yönü asıl ağırlığı teşkil eder. Fakat efsanelerde verilen inançla ilgili meseleler; insanlığın asıl doğru inancı çerçevesinde olduğu gibi, mahalli ve milli inançların, hurafelerin de tesirinde kaldığı görülür.İnanma insanoğlunun yaratılışında olduğu için, aynı inançla ilgili hususlara dünyanın çeşitli yerlerinde rastlanmaktadır. Efsaneler, masallar gibi; şimdiki romanın ve çeşitli edebi türlerin halk arasında bulunmadığı zamanlara ait şifahi türdeki sözlü mahsullerdir.Anlatılan hadiseler insanoğlunu belirli bir yere bağlamakla birlikte mekanla ilgili isimlerin de verilmesine sebeb olmuştur.

Varlıkların yaratılışında ve hadiselerin ortaya çıkmasında efsaneler: Teogoni (çok tanrıcılık), kozmogoni (kainatın nasıl meydana geldiği), antropogoni (insanın nasıl yaratıldığı), eskatoloji (insan ve dünyanın geleceği) olmak üzere dört kolda toplanmaktadır.

efsane

Osmanlıca efsane kelimesinin Türkçe karşılığı.
Masal. Uydurulmuş yalan hikâye.

efsane

(Farsça) Kadın ismi 1. Asılsız hikaye. 2. Masal, boş söz, saçma sapan lakırdı. - Dillere düşmüş, maşhur olmuş hadise.

efsane

eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen imgesel öykü, söylence.
gerçeğe dayanmayan, asılsız söz, hikâye vb..
bir kimsenin başarılarının, üstünlüklerinin, yaşamının abartılarak anlatılması.

efsane

Türkçe efsane kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. fable, tale, story, myth, legend, saga

efsane

Türkçe efsane kelimesinin Fransızca karşılığı.
légende [la], mythe [le]

efsane

Türkçe efsane kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Legende, Märchen, Mythe, Sage

Efsane (Hakan Peker) sözleri

Hakan Peker tarafından albümünde söylenen Efsane adlı şarkının sözleri.

Odam şimdi sensiz soğuk ve karanlık
Yıldızlar sanki sönmüş,ay bize küsmüş
Aklımdan çıkmıyor hiç o güzel sesin
Bir görmek için seni neler vermezdim

Bir efsaneydi,efsaneydi senle beraber olmak
Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak
Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak
Bir efsane senle beraber olmak

Her yerde bizim şarkımız çalınıyor bak
Neler neler söylüyor bir dinlesen ah!
Silmek çok zor diyormuş seni kalbimden
Sessizce ağlıyorum dertten kederden

Bir efsaneydi,efsaneydi senle beraber olmak
Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak
Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak
Bir efsane senle beraber olmak

SÖZ:BERNA KEFELİ(PEKER)
MÜZİK:SÜLEYMAN GÜNGÖR
DÜZENLEME(1998)AYKUT GÜREL
H.A

Efsane (Erhan Güleryüz) sözleri

Erhan Güleryüz tarafından albümünde söylenen Efsane adlı şarkının sözleri.

Sıcak sımsıcaktı aşk, yandı bu yaz ve yaktı bizi
Beyaz bembeyaz güller kuruyup düştü avuçlarımdan
Uzak çok uzak sanki, ayrı dünyalardan bulduk birbirimizi
Tuzak bir tuzak belki, güvendim bakışlarına çok sevdim seni

Ben de sevdim demek yetmiyor,yanımda yoksun yoksun artık
Sensizliğe gücüm yetmiyor,günler sensiz sensiz geçmiyor

Efsane olmuştu iki günlük sevdamız
Mevsimler geçti bak bitti aşk masalımız
Birtanem her şeyim sevdiğimdin sen benim
Rüzgarlarla uçup gitti unutuldu şarkımız

Efsane (Contra) sözleri

Contra tarafından albümünde söylenen Efsane adlı şarkının sözleri.

halkını s*klemeyen führer gibiyim
yeteneksiz erkek popçu gibi kıçımı titretmem
bi anda patlarım sönüp gitmem çıkmış olsa da ünüm cikletten

sürtüklere güzelleme düzerlerken bütün hüzünlü tüy sikletler
niyeyse bana albüm teklif edip durur üç senedir tüm şirketler

ben olsam onlara giderim siz ondan anlarsınız hop atlarsınız
ama ben Ölü'yüm bay Tanımsız'ım
siz Çivi'siniz hatta Dan Dan'sınız

affedin beni ben Che gibiyim
adalet için çalar hi-hat'lerim
bu yüzden stüdyom vermez bebeğim hiç bi komprador için tek bi ritim

lugatım ters
şer kuşanıp sahnedeyim suratım ter
ama beş parasız milyona vuran işler sana koyduysa eğer tur atıp gel

iluminağti zımbırtısı gibi efsaneye döndüm rap kusan itten
peki "Cont eski okul mu yeni okul mu?"
ne okulu lan ben okula gitmem

samimi değilim bilmelisin
playlistinden beni silmelisin
afacan dennisken iblisin yenisiyim
hala katolik Melis'in delisiyim

hissiz bi pislikken istemeden track yaptım Aleister'ın histerisini
hani bi gün ola ki beni denerseniz dersiniz "biz hangi penisin menisiyiz"

hadi bi ileri bi geri gidip derede boğulun
Ahmed Çelebi benim topu eskimo
ki benim her barım ether gibidir eksiği yok fazlası var
disrespect(saygısızlık) bu flow

ama hep aynıydım değişmedim
küstahlığımı hiç gizlemedim
size beni dinlemeyin dedim dinlediniz
hiç dinlemediniz hep dinlediniz

rap s*kimde değil bana bel bağlama
ben Musa gibi direnirken Ra'lara rapinizin askerleri biat ederler Karun'lara çıkıp ekranlara

zaten hiç bi şey diyemezsin bana
ayet paylaşan arkadaşlar ısrarla destan yazarken nikahsız ilişki yaşadıkları kezbanlara

ben pisliğin tekiyim
siz de öyle
ama siz bunu söyleyemezsiniz
o tarzı aşağılayıp Çivi gibi şeyler yine yapacağım çok seveceksiniz

ekmeksiz kalacak hüzünlü rapçiler
"bilmem kaç sene uğraştım ben" diyecekler "çok benim emeğim"
sanat bu lan ne emeği
işçi misin sanatçı mı? seç birini
taş mı taşıdın i*ne klişeni s*keyim

kes beşliği sar çek gör o zaman nasıl akıyo bak her tonlama her bi lirik
ama yeteneksizsen eğer bi s*kime yaramaz cr*ck ya da w**d
olmak dışında müptezel bi işsiz
yani s*ktirip gidin b*tches

Efsane (murat gogebakan) sözleri

murat gogebakan tarafından albümünde söylenen Efsane adlı şarkının sözleri.

Bir gece vakti kapına gelsem
Yüreğimden seni seviyorum diyebilsem
Ve sen kapıyı açıp hoşgeldin diyebilsen
İşte
Bir efsane, bir çiçek, bir umut, bir aşk
Ve sen
Seni seviyorum diyebilsen

Efsane (Şahsenem) sözleri

Şahsenem tarafından albümünde söylenen Efsane adlı şarkının sözleri.

Bana gülen o resmin hala koynumda
Hayalin aklımda
Yüreğim meskendir aşka beni sar
Gel bana zalim yar

Gül tanem,birtanem
Hançer getir vur sinem
Senin için can veren
Sevdalım,muradım
Hançer getir vur kalbi
Ömür geçer hep yetim

Yüreğime gam doldu sana hasretten
Derdinle yandım ben
Dilime yar oldu bütün dualar
Gözlerim kan ağlar

Efsane (Paradoks) sözleri

Paradoks tarafından albümünde söylenen Efsane adlı şarkının sözleri.

Zamana çare bul sözümde derdi araya kat ve kur
Kurulduğun o taht benim diyenin manita kaldı dul
Müptelası her fert bi fırt çekip frenle
Zifiri zikre maruz kalır ölümü bekletirdi her dem
Tamamen ortopedik punch bu can yakmadan öldürür
Kimisi mic çıkartır kumdan işi bilen koca tank döndürür
Toptan temizlik zehri salar geçerim aynen
Gördüğünden fazla sahip oldum ben bu harbe
Aptal ardı kanlı şuuru kapalı kamçı sancısı
İbiş yıkıldı mezara sefil manzara meraklısı
İş yaparsın evde anca yol verirse kancığın
Ruhu şaha kaldırır ritim öldürür ansızın
Ben aynı yol yolundayım ve aynı yol sonundayım
Solundayım korunduğunu sandığın oyundayım
Battle didaktik kabristanı ziyaret faslındayım
Ölürse bu gün paro hiç sorun değil ben ordayım
Nakarat x2
Biten bif efsaneyi anlatırım şimdi
Selam ve saygılar deyipte ben bu kapıya geldim
Katledilen bendim,benimle derdim !
Adapte eder zihni ses getirdi filmim
Boş verin ötesi yok bu işin tarzı başka
Yazdığım değil aşka ritimlerimle başla
Kimisi underground benim der ve bir mermi çarpar
Baltaladım sanat bitti yerinde say (waw)
En iyisi olduğumdan bahsetmedim aslın da
Zaiyat verdiğim herkes hiphop'u tanıma faslında
İş yaptıkça değer bulur enayi sayan toplum da
Öldüğümü düşündüm ben kreuzberg'de bir sabah
Hiç değişmem ukalâ bir dümbelekle yer değiş gel
Seviştiğin masal kadar salakçaydı el verişler
Tepişme yolum ölüm kokar korktuğunu belli etmen
İhtiyari saçmalık bu kan doldurun ellerimden
Seyir de köprü yıkık parçalandı şimdi
Mizahi kurgu sahnelendi boğulduğun filmin
Tan değince gölgelerine sokak'larda nefes bitti
Bende bittim !
Nakarat x2
Biten bif efsaneyi anlatırım şimdi
Selam ve saygılar deyipte ben bu kapıya geldim
Katledilen bendim,benimle derdim !
Adapte eder zihni ses getirdi filmim

Efsane (Akifkif) sözleri

Akifkif tarafından albümünde söylenen Efsane adlı şarkının sözleri.

Bu bir oyun değil dostum git burdan
Yoksa gelecektir üstüne pitbullar
Dominic diyor akif beat bul lan
Güzel olursa hazır cevap al kullan

Rap bi tavla aga size zar lazım
Ve de arkadan geldiğimi sanmayın
Bana bakmayın ama dinleyin rapimi
Sakin ol moruk fazla kasma sesini

Nigga kes sesini dinle ritmimi
Dinle rap yapan sanki çöpçatan
Ben burda akif vururum noktadan
Punchlar jonny sins duramıyor sokmadan

Şokta lan şimdi tüm mersin
Bu bir savaş herkes ordusuyla gelsin
Yeni yetme mekanlarda kapışmayı denemesin
Karşımda kekemesin elin titremesin

Efsane (Kıraç) sözleri

Kıraç tarafından Zerda albümünde söylenen Efsane adlı şarkının sözleri.

İki kişi birbirini sever de kavuşurlarsa mutluluk olur
Biri kaçarda öbürü kovalarsa aşk olur
İkisi de sever lakin kavuşamazlarsa
İşte o zaman efsane olur.

EFSANE (Goktan) sözleri

Goktan tarafından _ albümünde söylenen EFSANE adlı şarkının sözleri.

SICAK, SIMSICAKTI AŞK
YANDI BU YAZ VE YAKTI BİZİ
BEYAZ, BEMBEYAZ GÜLLER
KURUYUP DÜŞTÜ AVUÇLARIMDAN
UZAK, ÇOK UZAK SANKİ
AYRI DÜNYALARDAN BULDUK BİRBİRİMİZİ
TUZAK, BİR TUZAK BELKİ
GÜVENDİM BAKIŞLARINA ÇOK SEVDİM SENİ
BENDE SEVDİM DEMEK YETMİYOR
YANIMDA YOKSUN ARTIK
SENSİZLİĞE GÜCÜM YETMİYOR
GÜNLER SENSİZ GEÇMİYOR
EFSANE OLMUŞTU İKİ GÜNLÜK SEVDAMIZ
MEVSİMLER GEÇTİ BAK
BİTTİ AŞK MASALIMIZ
BİRTANEM, HERŞEYİM, SEVDİĞİMDİN SEN BENİM
RÜZGARLARDA UÇUP GİTTİ UNUTULDU ŞARKIMIZ

İlgili konuları ara

Yanıtlar