Deve

Deve (Camelus); Alm. Kamel, Fr. Chamedu, İng. Camel. Familyası: Devegiller (Camelidae). Yaşadığı yerler: Asya, Afrika ve Amerika’nın çöllük bölgeleri. Özellikleri: Açlığa, susuzluğa günlerce dayanır. Vücuduna su depolar, hörgücünün yağını yedek besin deposu olarak kullanır. Ömrü: 40-50 yıl. Çeşitleri: Asya devesi, Afrika devesi vs. Çöl bölgelerine uyarak uzun süre susuz yaşayabilen, geviş getiren iri cüsseli, memeli bir hayvan. Devegiller ailesinden ...

DEVE (türkçe) anlamı
1. Geviş getiren memelilerden
2. boynu uzun
3. sırtında bir veya iki hörgücü olan
4. yük taşımakta kullanılan hayvan (Camelus).
5. 2. anlamı (i). deve
6. hecin
7. (den). sığ yerlerde gemi yüzdürmek için kullanılan tombaz. cameleer (i). deveci
8. hecin süvarisi. camelhair (i). deve tüyü
9. bu tüyden dokunmuş kumaş.,yüzer kutu/deve.
DEVE (türkçe) anlamı
10. gevişgetiren memelilerden
11. boynu uzun
12. sırtında bir ya da iki hörgücü olan
13. yük taşımakta kullanılan hayvan (camelus).
14. gevişgetiren memelilerden
15. boynu uzun
16. sırtında bir ya da iki hörgücü olan
17. yük taşımakta kullanılan hayvan (camelus).
DEVE (türkçe) ingilizcesi
1. [Committee on Development] v. must
2. should
3. ought to
4. have to
5. be to
6. be bound to
7. feel bound to
8. be forced to
9. shall
10. be due
11. be compelled to
12. owe
13. take
14. v. must
15. ought
16. owe
17. shall
18. n. giant
19. monster
20. colossus
21. something that is huge
22. titan
23. person or thing of enormous size,

Deve İngilizce anlamı ve tanımı

Deve anlamları
    (a.) Deaf.
Deve tanım:
Kelime: deve
24. deve
25. Click here to search for another word in the Turkcebilgi.com Online Dictionary.
26.
DEVE (türkçe) fransızcası
1. chameau [le]
DEVE (türkçe) almancası
1. n. Kamel

Deve hakkında detaylı bilgi

Deve (Camelus); Alm. Kamel, Fr. Chamedu, İng. Camel. Familyası: Devegiller (Camelidae). Yaşadığı yerler: Asya, Afrika ve Amerika’nın çöllük bölgeleri. Özellikleri: Açlığa, susuzluğa günlerce dayanır. Vücuduna su depolar, hörgücünün yağını yedek besin deposu olarak kullanır. Ömrü: 40-50 yıl. Çeşitleri: Asya devesi, Afrika devesi vs.

Çöl bölgelerine uyarak uzun süre susuz yaşayabilen, geviş getiren iri cüsseli, memeli bir hayvan. Devegiller ailesinden olup, dişleri tamdır. Mideleri üç gözlü olup, kırkbayır bulunmaz. Öd (safra) kesesi de yoktur. Alyuvarları oval (elips) şeklindedir. Uzun ve eğri boyunlu, uzun bacaklı hayvanlardır. Ayakları iki parmaklı tabanı geniş ve yumuşaktır. Yastıklı ayak tabanlarının sayesinde kuma batmadan yürürler. Sallana sallana yol aldıklarından “çöl gemisi” denmiştir. Sırtı hörgüçlüdür. Hörgüçlerinde yağ depo edebilirler. Hörgücündeki yağı yedek besin deposu olarak kullanırlar. Susuz zamanlarda hörgücündeki yağı, su ve enerjiye çevirebilir. Bu sayede bir hafta hiç su içmeden normal faaliyetine devam eder. Uzun yolculuklarda hörgüçleri eriyerek küçülür. Evcildirler. Çift hörgüçlülere “Asya devesi”, tek hörgüçlülere “Afrika devesi”, “hecin devesi”, “hacı devesi” veya “çöl devesi” denir.

Deveye Arap lisanında “cemel”, “ibil” denir. Tüylü aygırına “bahur”, dişisine “naka”, “maye” ve yavrusuna “buduk”, “kuşek”, “torok”, “çal” gibi isimler verilir. Yaşıt olanlara “yelek”, iki yaşındakilere “taylak”, üç yaşındakilere “huveydi” denir.

Genellikle Asya devesi 600, Afrika devesi 500 kg ağırlıktadır. Lastik gibi kuvvetli ağzının üst dudakları yarık olup, en sert ve dikenli bitkileri ağızları kanamadan yerler. Yedikleri çöl bitkilerinin % 80’i sudan ibarettir. Çok acıktığında önüne gelen her şeyi yer, kemirir. Kulübe üstündeki sazlardan, lastikkap, sicim ve tellere varana kadar ne bulursa üç gözlü midesine indirir. Develer yük ve binek hayvanları olduğu gibi sütünden, tüyünden ve derisinden de faydalanılır. Eti yenilir, kurban olarak kesilebilir. Tezeği yakılır. Deve her türlü işlerde kullanılan ve her şeyinden faydalanılan kanaatkar bir hayvandır. Kum fırtınalarında uzun ve sık tüylü iki kat olan kirpikleriyle gözlerini koruması, uzun bir yarık şeklindeki burun deliklerini kapayabilmesi, bu amaçla dilediğinde kulaklarını da sıkı sıkıya örtebilmesi, açlık ve susuzluğa günlerce dayanabilmesi sebebiyle sıcak ve kurak memleketlerde atın yerini almıştır.

Tarih boyunca, Özellikle Sümerler, Hititler, Hurriler, İranlılar deveyi ordularında kullanmışlardır. Araplar ve Romalılar da deveden faydalanmışlardır. Büyük Sahra ve diğer çöl bölgelerinde bugün bile göçebe kavimlerin hayatında yük ve binek hayvanı olarak önemli olduğu gibi, etinden ve sütünden de büyük ölçüde faydalanılmaktadır. Devenin vücudunda su depolamaya yarayan cepler vardır. Besin bulunan bir çölde 6-7 ay susuz yaşayabilir. Bir kış boyunca hiç su içmeden yol alabilir. Yaz sıcağında da su içmeksizin 10 gün yürüyebilir. 10 dakikada ağırlığının üçte biri kadar su içebilir. Bir defada 150-200 kg su içer. Sonra bir hafta suya yanaşmaz. Develer, gerektiğinde vücut sıcaklıklarını yükseltip alçaltabilirler. Tüyleri de güneş ışınlarına karşı bir perde vazifesi görürler. Çevre ısısının vücuda tesirini azaltırlar. Sürüler halinde yaşarlar. Çöldeki vahalardan su içmek için hep aynı kuyuya gelirler. Sürüsünü kaybeden bir deve, su içtikleri kuyu başına gelerek günlerce aç kalma pahasına sürünün suya dönüşünü bekler. Deve günde 18 saat devamlı yol kat eder. Saatte 5 km gitmekle günde 100 km yol alır. Hatta daha hızlı gidenleri vardır. Yol ve yön tayininde ustadırlar. 40-60 kilometreden otlakları ve yağışı sezebilirler.

Gebelik süreleri 12-13 aydır. Dişi, bir yavru doğurur. Yavru hemen ayağa kalkarak annesini takip eder.

Yurdumuzda yetiştirilen deve; Asya ile Afrika develerinin çiftleşmesinden elde edilen melezlerdir. Daha çok güney ve batı vilayetlerimizde görülmekte, sayıları giderek azalmaktadır. Bazı bölgelerde deve yarışları ve güreşleri halen ilgi ile takip edilmektedir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Şarkı Sözleri

Kesme Seker tarafından söylenen Deve adlı şarkının sözleri.mevsim yazmış, ben de okudum
güneşte, güneyde, sahilde, şehirde
okudum.
bezgin bir deve gördüm sahilde
ben de içmişim biraz, kafam tatilde.
götür beni de! gittiğin yerlere..
iki yalnızız biz aynı gezegende..

bir deve
asla bir deve değilmiş;
bunu bil, konu bu!

mevsim yazmıştı da, ben de okudum hani?
ben de gittim bir bara
barlar dolmuş tiki
hepsi aynı şarkıyı dinliyor gibi,
hepsi aynı kızları kesiyor gibi.
o gözlükler, arabalar, falan filanlar
kariyer dersen bende bol bol var
sığmıyor cebime, yani o kadar!

neden zenginim sandın?
çünkü öğrendim;

bir deve asla bir deve değilmiş
bunu bil, konu bu!
güneşte, güneyde, sahilde, şehirde
bunu bil.. üzme beni..

Ezginin Günlüğü tarafından söylenen Deve adlı şarkının sözleri.

ne geceyim ne gündüz, zamansız gibiyim
ne vatanım ne gurbet, mekansız gibiyim
al götür beni ellere, sanki el gibiyim
ver getir beni kendime, kendimde değilim

kafayı kırdı mecnun yürür
çöl düştü peşime kum yürür
yavaş yürür fakat uzun yürür
yavaş yürür uzun yürür
deveye bindiler deveden indiler, acayip
develer eğriydi develer uğruydu, acayip

el açan altın buldu, imansız gibiyim
adam olanlar oldu ben imkansız gibiyim
kendi derdime yanmaca, kundakçı gibiyim
kendi halime gülmece, pek tekin değilim.

Gökhan Dabak tarafından söylenen Deve adlı şarkının sözleri.

yıllardan bir pazardı
kızlar şebek satardı
himmet ağanın horozu
gece vakti öterdi

tepe üstü yürürken
sordular acep neden
pantalonum bol cahiller
sonra düşer belimden

buldum bir kazma sapı
acep bunu ne yapmalı
lale çizip üstüne
yare ettim hediye

yar bana çok kızdı
sapı kafamda kırdı
lale sevmez imiş bilmedim
yoksa gül mü çizeydim

köyümün delisiyim
güzellikte birinciyim
bahçeye deve girmiş
pişirip yedik

pişirip yedik

tam öküzü sağarken
düştüm damdan aşağı
devrilmedi vallahi
elimden süt kovası

yazıldım bir mektebe
adam olayım diye
kırk soru sordum öğretmene
yatırdılar tımarhaneye

köyümün delisiyim
güzellikte birinciyim
bahçeye deve girmiş
pişirip yedik
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Deve Kuşu

Devekuşu, Afrika kökenli uçamayan kuş türlerinden birisidir. Struthio cinsinin yaşayan tek üyesidir.

Tek Hörgüçlü Deve

Tek hörgüçlü deve (Camelus dromedarius), devegiller (Camelidae) familyasından bir deve türü. Tek hörgüçlü deve ya da hecin devesi iki hörgüçlü deveden daha ince yapılı bacakları daha uzun tüyleri daha kısadır.

Iki Hörgüçlü Deve

Çift hörgüçlü deve (Camelus bactrianus) Orta Asya'nın çöllerine özgü iri bir çift toynaklıır. Aynı zamanda dünyada kalan 2 deve türünden biridir.

Deve Deveci Oyunu

Türkmen çocuklar arasında hayli yaygındır. Bu oyun 9-14 yaşları arasında olan erkek çocukların oynadığı bir oyun olup, birkaç çocuğun katılımıyla gerçekleşir. Çocuklar sırayla yürürler. Ancak en öndeki çocuk, yüzünü çevirerek ters yönde yürür. En öndeki yüz yüze ...

Deve Güreşi

Deve güreşi genellikle Ege (“Selçuk, İzmir”, Manisa, “İncirliova, Aydın”, Muğla, Denizli), Marmara (Balıkesir, Çanakkale) ve Akdeniz (Burdur, Isparta, Antalya), bölgelerinde düzenlenen ve Yörük kültürüyle ilişkili olan güreşlerdir.

Deve Kulağı

Devekulağı, Haziran - Eylül ayları arası çiçek açar. Genellikle Orta Anadolu'da yayılış gösterir.

Deve Kuşugiller

Devekuşu, Afrika kökenli uçamayan kuş türlerinden birisidir. Struthio cinsinin yaşayan tek üyesidir.

Çift Hörgüçlü Deve

Çift hörgüçlü deve (Camelus bactrianus) Orta Asya'nın çöllerine özgü iri bir çift toynaklıır. Aynı zamanda dünyada kalan 2 deve türünden biridir.

Tepeli Deve Kuşu Kenesi

Tepeli deve kuşu kenesi (''Amblyomma papuanum''), yaz kenesigiller (Ixodidae) familyasının kene türüdür.

Deve Kervanı

Deve kervanı, bir dizi devenin iki nokta arasında mal ve insan taşıdığı bir ulaşım biçimidir.

Deve Yarışı

Deve yarışı, Suudi Arabistan, Bahreyn, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Avusturalya ve Moğolistan'da popüler olan ve kökü bedevi aşiretlerine dayanan bir spor. Profesyonel deve yarışı, at yarışı gibi organizasyon şeklinde düzenlenirken, turizm açısından da ...

Amerika Deve Kuşugiller

Nandugiller (Rheidae), kuşlar (Aves) sınıfının yeni dünya deve kuşları (Rheiformes) takımının, anavatanı Güney Amerika olan kuş familyası. Deve kuşuna (Struthio camelus) benzeseler de bunlarla akrabalık derecesi tartışmalıdır.