Devoniyen

Kısaca: Silüryen ile Devoniyen arasında bir kitlesel yok oluş bulunmaz, bu nedenle Silüryende başlayan evrimsel eğilimler kesintiye uğramadan Devoniyende devam ... ...devamı ☟

417-354 myö arası Balık Çağı: Çenesiz ve çeneli balıklar çeşitlendi, ilk köpekbalıkları ve ilk kemikli balıklar Omurgalıların karaya çıkması: İlk iki yaşamlılar İlk ağaç ve ormanların ortaya çıkması Tohumlu bitkilerin, ammonitlerin ortaya çıkması

Silüryen ile Devoniyen arasında bir kitlesel yok oluş bulunmaz, bu nedenle Silüryende başlayan evrimsel eğilimler kesintiye uğramadan Devoniyende devam eder. Bir önceki dönemde yaygın olan omurgasız grupları, Devoniyende de varlığına eskisi gibi devam ederken, ammonitler ilk kez ortaya çıkar. Silüryende çeşitlenmeye başlayan balıklar bu dönemde çeşitliliklerinin zirvesine ulaşıp, Devoniyen denizlerinin bir numaralı hayvan grubu olur. Hem kemikli balıklar hem de köpek balıklar da bu dönemde ortaya çıkar. Karasal ökaryotların gelişimi de kesintiye uğramadan sürer. Silüryende ortaya çıkan damarlı bitkiler dönem boyunca hızla gelişir, çeşitlenip yaygınlaşır. İlk tohumlu bitkiler ve ağaçlarla birlikte ilk ormanlar da dönemin sonuna doğru oluşur. Eklembacaklılar yaygınlıklarını artırır, yeni böcek grupları ortaya çıkar. Denizlerde yaygınlaşan omurgalılar karaya ilk adımlarını dönemin sonunda atar: ilk iki yaşamlılar ortaya çıkar.

devoniyen

Türkçe devoniyen kelimesinin İngilizce karşılığı.
geol. Devonian (period).

devoniyen

birinci çağın dördüncü dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer katmanları.

devoniyen

Birinci Çağın dördüncü dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer tabakaları.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Devoniyen
1 yıl önce

Devoniyen Dönem, Paleozoik zamanın dördüncü alt bölümü olarak Devoniyen kayaç sistemlerinin oluştuğu jeolojik zaman dilimidir. Günümüzden 417 milyon yıl...

Devoniyen, Jeolojik Devirler, Kambriyen, Karbonifer, Ordovisyen, Paleozoik zaman, Permiyen, Silüryen, Midye, Salyangozlar
Karbonifer
1 yıl önce

Dönem’e tarihlenen bitki fosilleri bulunmuştur. Bir önceki dönem olan Devoniyen Dönemin iki kıtasından Gondvana’nın ekvator bölgesine doğru hareket ederek...

Karbonifer, Devoniyen, Flora, Jeolojik Devirler, Kambriyen, Karbondioksit, Mercanlar, Ordovisyen, Paleozoik zaman, Pangea, Permiyen
Ammonoidea
1 yıl önce

mürekkep balığı) altsınıfındaki türlerdir. Bu yumuşakçalar ilk olarak Devoniyen döneminde ortaya çıkmış, yaşayan son tür ise Kretase-Tersiyer yok oluşuyla...

Sudan karaya geçiş
4 yıl önce

doğrulayabilecek herhangi bir fosil kanıt ise şimdiye kadar bulunmamıştır. Devoniyen döneminde, sucul yaşamdan kara yaşamına geçiş ile birlikte ortaya çıkmış...

Elburz Dağları
1 yıl önce

oluşturmaktadır. Sadece 60–130 km enindedir ve granit bir taban üzerinde üst Devoniyen devrinden Oligosen devrine ve çoğunlukla Jura Devri ne ait olmak üzere...

Silüryen
4 yıl önce

metreyi aşan üyeleri bulunuyordu. Deniz akrepleri Silüryen ve onu izleyen Devoniyen boyunca oldukça yaygınlaşıp, dönem denizlerinin birincil yırtıcılarından...

Silüryen, Devoniyen, Faneozoik Devir, Jeolojik Devirler, Kambriyen, Karbonifer, Mercanlar, Ordovisyen, Paleozoik zaman, Permiyen, í–karyotik
Paleozoik zaman
1 yıl önce

zaman, altı alt dönem olarak incelenir. Kambriyen, Ordovisyen, Silüryen, Devoniyen, Karbonifer ve Permiyen dönemler. https://web.archive.org/web/20060706181522/http://www...

Paleozoik zaman, Böcek, Devoniyen, Faneozoik Devir, Fanerozoik Devir, Jeokronoloji, Jeolojik Devirler, Kambriyen, Karbonifer, Mezozoik, Ordovisyen
Alemdağ
1 yıl önce

noktasıdır. Alemdağı ve çevresi Birinci Zaman'ın (Paleozoik) Silüryen ve Devoniyen devirlerine ait kayaçlardan meydana gelmiştir. Bu kayaçlar, tortul detritik...