Dimetoka

Dimetoka (Yunanca: Didymoteichon), Yunanistan'da, Batı Trakya'da, Evros (Meriç) ilinin (nomos) sınırları içinde bir ilçedir. Türkiye sınırına 12 kilometre mesafede, Sofulu'nun 20, Dedeağaç'ın 90 kilometre kuzeyindedir. 2001 rakamlarına göre ilçe merkezinin azalma eğilimi gösteren nüfusu 8.000, ilçe bütününün nüfusu 19.300'dür.

Dimetoka (Yunanca: Didymoteichon), Yunanistan'da, Batı Trakya'da, Evros (Meriç) ilinin (nomos) sınırları içinde bir ilçedir. Türkiye sınırına 12 kilometre mesafede, Sofulu'nun 20, Dedeağaç'ın 90 kilometre kuzeyindedir. 2001 rakamlarına göre ilçe merkezinin azalma eğilimi gösteren nüfusu 8.000, ilçe bütününün nüfusu 19.300'dür.

Dimetoka, Osmanlı Devleti döneminde Balkanlar ın önemli merkezlerinden biriydi. Osmanlı padişahı 1. Murat, Edirne'de Eski Saray inşa edilirken 5 yıl burada kalmış, oğlu Yıldırım Beyazıt burada doğmuştur. Önemli bir Osmanlı mimari eseri olan (halen bakımsız durumdaki) Dimetoka Çelebi Sultan Mehmet Camii (Dimetoka Beyazıt Camii de denir) bu dönemde inşa edilmiştir. Bu anlamda, Dimetoka'nın kısa bir süre için, Osmanlı Devleti'ne (Bursa'nın yanısıra) başkentlik yaptığı söylenebilir. Ayrıca, Rusya'ya karşı giriştiği Poltava Savaşı'nı kaybederek Osmanlı İmparatorluğu'na sığınan İsveç kralı Demirbaş Şarl, 1713-1714'de burada meskun tutulmuştur.

Dimetoka, esasen, 2. Balkan Savaşı'nda Enver Paşa tarafından Edirne ile birlikte geri alınan bölgenin içindedir. Ağustos 1913 Bükreş Antlaşması ile Bulgaristan sınırları içinde kalan Batı Trakya demiryolu hattının 50 km.lik bir kısmı Meriç'in batı kıyı şeridini takip ederek buradan geçmekteydi. Bu da, Bulgaristan iç bölgeleri ile Batı Trakya limanları arasındaki ulaşımın kısmen Türkiye topraklarından geçmesi sonucunu doğurmaktaydı. 1915 sonbaharında, Çanakkale Savaşı'nın kritik dönemleri aşıldıktan sonra, yeni saldırılara karşı Almanya'dan sevkedilecek malzemenin Türkiye'ye ulaşabilmesi için Bulgaristan'ın Almanya-Avusturya-Osmanlı İmparatorluğu ittifakı içinde savaşa girmesi çok önemli görülmekteydi. Savaşın her iki ittifak grubunun da uzun bir süre lobi yaptığı Bulgaristan, bu kritik bölgeyi (savaşın sonunu beklemeksizin) hemen terketmeyi kabul eden İttihat ve Terakki politikası ile cezbedildi. Böylece Dimetoka yöresi, 1915'de Bulgaristan'a bırakılarak bu ülkenin Merkezi Devletler tarafında savaşa girişinin rüşveti oldu.

I. Dünya Savaşı sonunda, Lozan Antlaşması ile kesinleşecek şekilde (Edirne'nin Meriç'in batısında bulunan semti Karaağaç hariç) Yunanistan'a dahil edilmiştir.

Günümüz Dimetoka'sının karşılaştığı en büyük sorun mütemadiyen Meriç Nehri'nin taşkınlarına uğramasıdır.

Kaynaklar

* Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Dimetoka ilgili konular

 • I. Dünya Savaşı'nın nedenleri

  a-Genel Sebepler: Kısaca Fransız İhtilali ve sanayi inkılabıdır. Fransız inkılabının ortaya koyduğu yeni bir dünya anlayışı, devlet v
 • Balkan Savaşları

  Balkan Savaşları, Osmanlı Devletinin Balkanlar’daki dört devlete karşı yaptığı savaşlar. İngiltere, Rusya ile Tallin'de gizli bir anlaşm
 • Dimetoka

  Dimetoka (Yunanca: Didymoteichon), Yunanistan'da, Batı Trakya'da, Evros (Meriç) ilinin (nomos) sınırları içinde bir ilçedir. Türkiye sınırı
 • Balkan Cephesi (I. Dünya Savaşı)

  Balkan Cephesi, I. Dünya Savaşı dahilinde Balkanlar'da meydana gelen savaşlardır. Cephedeki ilk çatışmalar Avusturya-Macaristan İmparatorlu
 • I. Ferdinand (Bulgaristan)

  I. Ferdinand, Bulgar Çarı (26 Şubat 1861 - 10 Eylül 1948), Ferdinand Karl Leopold Maria, Bulgaristan prensi (1887-1908) ve bağımsız Bulgaristan
 • I. Dünya Savaşı'nda Ukrayna

  Ukrayna adı bir ulusu belirtmekten çok coğrafi bir bölgeyi tanımlamak için kullanılıyordu. Bugünkü Ukrayna sınırları içinde yer alan top
 • I. Kosova Muharebesi

  Osmanlı İmparatorluğu
 • Bükreş Antlaşması (1913)

  Bükreş Antlaşması, 10 Ağustos 1913 tarihide II. Balkan Savaşı'nı bitiren antlaşma.
 • Sergey Dmitriyeviç Sazonov

  Sergey Dmitriyeviç Sazonov (Rusça: Сергей Дмитриевич Сазонов) (10 Ağustos 1860, Ryazan, Rus Çarlığı-25 Aralık 1927, Nic
Dimetoka
Dimetoka