İttihat ve Terakki

Kısaca: İttihat ve Terakki Cemiyeti, (Osmanlı Türkçesi: إتحاد و ترقى) (Güncel Türkçesi: Birlik ve İlerleme Derneği), Osmanlı Devleti'nde 1908 Devrimi'ne önayak olan ve 1908-1918 arasında kısa kesintilerle devlet yönetimine hakim olan siyasî örgüt. Batı dillerinde daha çok Jön Türkler (Fransızca: Les Jeunes-Turcs, Genç Türkler) olarak adlandırılır. ...devamı ☟

İttihat ve Terakki
İttihat Ve Terakki

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bâb-ı Âli Baskını
3 yıl önce

İmparatorluğu'nda 23 Ocak 1913 günü Enver Bey ve Talat Bey'in başını çektiği bir grup İttihat ve Terakki üyesi tarafından hükûmet binası Bâb-ı Âli'nin...

Osmanlı Demokrat Fırkası
3 yıl önce

Temo tarafından kurulan parti. İttihat ve Terakki, devlet yönetimini fiilen ele geçirince İbrahim Temo buna sinirlenir ve yeni bir fırka kurmaya karar verir...

Osmanlı Ahrar Fırkası
3 yıl önce

ve Terakki ile Prens Sabahattin'in örgütü olan Teşebbüs-ü Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti birleşti. Prens Sabahattin'in şahsî fikirleri İttihat ve...

Osmanlı Ahrar Fırkası, 14 Eylül, 1908, 1910, 31 Mart Vakası, II. Abdülhamit, Jön Türk, Prens Sabahattin, İkinci Meşrutiyet, İttihad ve Terakki Fırkası, Lí©on Ostrorog
Mithat Şükrü Bleda
3 yıl önce

siyasetçilerindendir. İttihat ve Terakki'nin kurucuları arasında yer almış ve genel sekreterliğini yapmış, Osmanlı Meclis-i Mebûsanı'nın üç döneminde Serez, Drama ve Burdur...

Mithat Şükrü Bleda, 1872, 1935, 1950, 1956, 19 Şubat, Burdur, Dırama, II. Meşrutiyet, Malta sürgünleri, Meclisi Mebusan
Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti
3 yıl önce

II. Abdülhamit’e karşı, İttihat ve Terakki gibi, savaşacak olan bu cemiyet, Damat Mahmut Paşa ile oğulları Prens Sabahattin ve Lütfullah Efendi’nin Avrupa’ya...

Zamir Damar Arıkoğlu
6 yıl önce

İttihat ve Terakki, Donanma, Fukara Perver Cemiyetleri üyelikleri, Maarif ilk tedrisat idare heyeti üyeliği, Ziraat odası üyeliği, İttihat ve Terakki...

Süleyman Sudi Acarbay
6 yıl önce

Türk siyasetçidir. Rüştiye ve medrese öğrenimi görmüştür. 1908 yılında İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakki Fırkası'ndan Osmanlı Meclis-i...

Osmanlı Hürriyet Cemiyeti
3 yıl önce

Ömer Naci de bulunmaktadır. 27 Eylül 1907'de Terakki ve İttihat Cemiyeti ile birleşmiştir ve bu cemiyetin yeni adı İttihat ve Terakki Cemiyeti olmuştur....