Dizi

Dizi, bir sıralı listedir. Bir küme gibi, ögelerden (bazen eleman veya terim de denir) oluşur.

Dizi

Dizi, aşağıdaki anlamlara gelebilir: *Dizi, matematikte sıralı küme *Dizi, belli periyotlarda yayınlanan TV programı *Dizi, bilgisayar bilimlerinde bir veri yapısı

Dizi

Chain, order, sequence, strand

Dizi

bir iplik ya da tel üzerine dizilmiş inci, boncuk gibi şeylerin oluşturduğu bütün, sıra.
herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri.

Dizi

Türkçe Dizi kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Dizi] n. knee
n. row, series, string, progression, sequence, queue, battery, chain, cluster, course, cycle, order, range, rank, rope, round, serial, set, tier, train

Dizi

Türkçe Dizi kelimesinin Fransızca karşılığı.
file [la], rang [le], rangée [la], série [la], alignement [le], chapelet [le], cordon [le], enfilade [la], jeu [le], ligne [la], rame [la], suite [la], travée [la]

Dizi

Türkçe Dizi kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Reihe, Sequenz, Serie, Zeile

Yanıtlar