Dopamin

Kısaca: Dopamin, vücutta doğal olarak üretilen bir kimyasaldır. Beyinde, dopamin reseptörlerini aktive ederek nörotransmiter olarak görev yapar. Dopamin, ayrıca, hipotalamustan da salgılanır ve kana karışarak nörohormon görevi yapar. Nörohormon olarak görevi hipofizin ön lobundan prolaktin salgılanmasını baskılamaktır. ...devamı ☟

Dopamin
Dopamin

Dopamin, vücutta doğal olarak üretilen bir kimyasaldır. Beyinde, dopamin reseptörlerini aktive ederek nörotransmiter olarak görev yapar. Dopamin, ayrıca, hipotalamustan da salgılanır ve kana karışarak nörohormon görevi yapar. Nörohormon olarak görevi hipofizin ön lobundan prolaktin salgılanmasını baskılamaktır.

Bu bileşik beyinde, özellikle substantia nigra ile corpus striatum arasında, önemli bir santral ileticidir. Parkinsonizmin temelinde, bu hücrelerdeki dejenerasyondan ileri gelen bir lezyon olduğu düşünülmektedir ve dopaminin bir aminoasit olan prekürsörü levodopa birçok parkinsonizm hastasını iyileştirmektedir.Dopamin sistemlerinin şizofrenide patolojik aşırı aktivite gösterdiği konusunda da bazı deliller vardır. Şizofrenide son derece etkin olan bütirofenomar, dopamin sinapslarının spesifik blokörleridir. Şizofrenik reaksiyonları şiddetlendiren antabüs, dopaminin noradrenaline dönüşümünü bloke ederek beyindeki dopamin seviyelerini yükseltir. Dopamin, amin oksidaz enzimiyle metabolize olur; katekol Ometil transferaz ve monoamin oksidaz inhibitörlerinin de şizofrenik reaksiyonları şiddetlendirdiği bilinmektedir. bkz. Monoaminler ve Katekolaminler

Sempatik sinir sistemindeki etkileri dolayısıyla ilaç olarak; kalp atışlarını hızlandırmak ve kan basıncını yükseltmek için kullanılır. Kan-beyin omurilik sıvısı bariyerini geçemediği için merkezi sinir sitemini doğrudan etkileyemez. Parkinson hastalarında ve Dopa-Duyarlı distoni hastalarında, beyindeki dopamin miktarını artırmak için, dopamin sentezinde öncü molekül görevi üstlenebilen L-DOPA molekülü kullanılır, zira L-DOPA kan-beyin bariyerini aşabililir.

Biyokimyası

Dopaminin kimyasal formülü (C6H3(OH)2-CH2-CH2-NH2) şeklindedir. Kimyasal adlandırması ise 4-(2-aminoetil)benzen-1,2-diol'dür ve "DA" şeklinde kısaltılır.

Dopamin

Almanca Dopamin kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. dopamine, neurotransmitter which works in conjunction to the brain to regulate movement and emotion (Biochemistry)

Dopamin

Türkçe Dopamin kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Dopamin] n. dopamine, neurotransmitter which works in conjunction to the brain to regulate movement and emotion (Biochemistry)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

L-DOPA
3 yıl önce

aminoasit yapısında bulunan, dopamin öncülü. L-DOPA vücutta ve beyinde dopamine çevrilir. Dopamin eksikliği durumunda, dopamin kan-beyin bariyerini geçemediği...

Arvid Carlsson
3 yıl önce

İsveçli bilim insanı. En çok dopamin nörotransmitteri ve Parkinson hastalığındaki etkileri ile ilgili çalışmalarıyla bilinir. Dopamin çalışmaları sayesinde 2000...

Noradrenalin
3 yıl önce

olarak görev yapan bir katekolamindir. Norepinefrin, dopamin β-hidroksilaz enzimi tarafından dopaminden sentezlenir. Böbreküstü bezlerinin medulla kısmından...

Metilfenidat
3 yıl önce

üzere beyindeki dopamin ve norepinefrin fonksiyonlarının az çalışmasıyla alakalıdır. Metilfenidat'ın hareket mekanizması öncelikle dopamin geri alınım inhibitörü...

Parkinson hastalığı
3 yıl önce

bunun aksini yapan dopamin arasında belli bir denge vardır. Parkinsonda bu denge asetilkolin lehine bozulmuş olup, tedavide dopamin açığının yerine konması...

Parkinson hastalığı, Parkinson hastalığı
Kokain
3 yıl önce

sakıncalı tarafı alışkanlık yapmasıdır. Etkisini dopamin nörotransmitterini hücrelere taşıyan (dopamin taşıyıcı) proteinler üzerinden gösteren kokain,...

Kokain, Bolivya, Dopamin, Güney Amerika, Koka ağacı, Peru, Uyuşturucu, ޞili, Etidokain, Heksilkain, Kloroprokain
Tardiv diskinezi
6 yıl önce

kısıtlıdır. Dopamin adlı nörotransmitteri ile ilgili sistemde bir hasar sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bazal ganglia dopamin reseptörlerindeki...

Fluoksetin
3 yıl önce

engeller; fakat noradrenalin ve dopamin geri alımını etkilemez. Fluoksetin; adrenalin, asetilkolin, serotonin, dopamin, histamin ve GABA reseptörleri ile...

Fluoksetin, Depresyon, Farmakoloji, SSRI, Serotonin, Premenstrüel disforik bozukluk, Bulimia nervosa, Obsesif kompulsif bozukluk