Dsi̇

Kısaca: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 1954 yılında, Türkiye'deki tüm su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu, katma bütçeli ve tüzel kişiliğe haiz en yetkili kuruluş olarak kurulmuştur. Devlet Su İşleri'nde çalışan mühendis kadrosunun %14'ü jeoloji mühendisi, %24'ü inşaat mühendisi, %1,26'sı jeofizik mühendisidir. ...devamı ☟

DSİ
DSİ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1953 yılında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`na bağlı, ülkemizdeki tüm su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu, katma bütçeli ve tüzel kişiliğe haiz en yetkili kuruluş olarak kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti`inin en önemli kurumlarından da birisidir. DSİ`nin bir yükümlülüğü de yerüstü ve yeraltı sularının tek ve çok amaçlı kullanımı, toprak erozyonunun ve taşkın zararlarının önlenmesidir. Bu nedenle DSİ, barajların, hidroelektrik santralların, nüfusu 100 binin üzerindeki şehirlerin içme-kullanma suyu temini ve sulama şebekelerinin planlanması, projelendirilmesi, inşa edilmesi ve işletilmesinden sorumludur. Ayrıca, DSİ ülkemizdeki su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesinden sorumlu ana kuruluş olarak söz konusu doğal kaynakların en akılcı şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır. Genel Müdürlüğü Ankara`da olup, bölge müdürlükleri şeklinde teşkilatlanmıştır.

DIŞ BAĞLANTILAR

http://www.dsi.gov.tr/

} bizim karşıda var

Kaynaklar

Vikipedi

DSİ

Darmstadtiyum elementinin simgesi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.