Ebu İshak İbrahim

Kısaca: Ebu İshak İbrahim (d. ? - ö. 12 Kasım 966, Gazne), 963-966 yılları arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanı. ...devamı ☟

Ebu İshak İbrahim (d. ? - ö. 12 Kasım 966, Gazne), 963-966 yılları arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanı. 13 Eylül 963'te ölen Alp Tegin'nin yerine oğlu olarak geçmiştir. Devlet yönetiminde babası kadar etkili olamamıştır. Sebük Tigin onun zamanında Halaçların bir isyanını bastırmıştır. Hükümdarlığı zamanında Samanilerden yardım aldığı için 963-966 yıllarında Gazne'de Samanilerin de bir etkisi oluşmuştur. Ebu İshak İbrahim'in oğlu olmadığından, 12 Kasım 966 tarihindeki ölümünden sonra devletin başına Türk komutanlar geçmiştir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

966
6 yıl önce

Japonya'da sarayda yüksek mevkide görev almış yazar (ö. 1025) 12 Kasım - Ebu İshak İbrahim, Gazne Devleti sultanı tarihi bilinmeyen Dub, İskoçya kralı...

966, 10. yüzyıl, 11. yüzyıl, 9. yüzyıl, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 968
Bilge Tegin
6 yıl önce

arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanı. 12 Kasım 966'da ölen Ebu İshak İbrahim'in yerini alacak bir oğlu yoktu. Türk emir ve kumandanlar, Alp Tigin'in...

Zerkâlî
6 yıl önce

Zerkali veya tam adıyla Ebu İshak İbrahim el-Zerkali, (Latince'de Arzachel) (d. 1029 - ö. 1087), Endülüs'lü Arap asıllı astronom. Toledo'da bir rasathane...

Zahid Gilani
3 yıl önce

gücünün zirvesine ulaştı. Şeyh Tac’ed-Dîn İbrahim Zâhîd Geylânî'nin tarikâtı olan Zahidiyye, Safiyüddin İshak’ın şeyhliği döneminde getirdiği yorumlar ile...

Veysel karani
3 yıl önce

Hattab Ali bin Ebu Talib Üveys Bin Amir el-Karanî Musa b. Yezid Raî Sultan Ebû İshak İbrahim Edhem Şakîk Belhî- Ebû Amr el-İstahurî Ebu Cafer el-Haddad...

Veysel Karani, 657, Baykan, Keramet, Kişi, Sahabe, Siirt, Taslak, Yemen, İslam, ޞam
şafii
3 yıl önce

(Yusuf: 2) göstermiştir. Ahmed bin Hanbel İshak bin Raheveyh ez-Zaferani Ebu Sevr İbrahim bin Halid Ebu İbrahim Müzeni Rebi' bin Süleyman-ı Muradi İmam...

Hafsîler
6 yıl önce

(1228-1249) Ebû Abdullah Muhammed-I (1249-1277) El-Vasik (1277-1279) Ebû ishak İbrahim-I (1279-1282) Ebû Hafs Ömer-I (1282-1295) Ebû Abdullah Muhammed-II (1295-1309)...

Siyer
3 yıl önce

birkaç kitap kendisine isnad edilir. Bazı çalışmaları İbni İshak, İbni Hişam, İbni Cerir, ve Ebu Nuaym gibi yazarların eserlerindeki bölümler olarak yaşamaktadır...

Siyer, Akabe, Ali, Halife, Hanif, Hatice, Hendek, Kabe, Osman, Taslak, Ömer