Siyer

Kısaca: Siyer, İslam dinbiliminde peygamberlerin, din büyüklerinin, halifelerin hayat hikayesi. Siyer, divan edebiyatında sadece din büyüklerinin değil, hükümdarlar gibi önemli kişilerin hayat hikayesi anlamında da kullanılır. ...devamı ☟

Siyer
Siyer

Siyer, İslam dinbiliminde peygamberlerin, din büyüklerinin, halifelerin hayat hikayesi.

Siyer, divan edebiyatında sadece din büyüklerinin değil, hükümdarlar gibi önemli kişilerin hayat hikayesi anlamında da kullanılır.

Siyer terimleri

Hanif: İbrahim'in dininden gelenler, muvahhid.

Adnani: Orta Arabistan'da yaşayan göçebe Araplar.

Kabe: Beytullah.

Halime: Sütannesi.

Abdülmuttalib: Dedesi. 578'de öldü. Oğulları: Ebu Talib, Ebu Leheb, Hamza, Abbas.

Hılfülfüdul: İttifak.

Biset: Peygamber gönderilmesi.

Resul: Mucizesi ve kitabı olan peygamber.

Nebi: Mevcut dini yenileyen.

Vahiy: İlahi sözün kalpte zuhuru. Rüya, ses, Cebrail, doğrudan olarak dört kısım.

İlk Müslümanlar: Hatice, Ali, Zeyd, Ebubekir.

Mekkeli saldırganlar: Ebu Cehil, Ebu leheb, İbni Haris, Ümmü Cemil, Hind.

Habeşistan'a göç: 615'de Osman, Rukiyye, Cafer başkanlığında Hıristiyan Necaşi'ye sığınanlar.

Hamza: Peygamberin amcası ve sütkardeşi.

Ömer: Taha suresi okunurken müslüman olan Hattaboğlu.

Hüzün Yılı: 620'de Ebu Talib'in, Hatice'nin vefatları. Taif'teki kabilelerin peygamberi taşlaması.

Akabe Biatları: 621'de 12 ve 622'de 75 Medinelinin müslüman oluşu.

İsra: Peygamberin Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya geceleyin götürülmesi.

Mirac: Göğe çıkmak.

Hicret: 622'de Mekke'den Müslümanların Medine'ye göç etmesi. Son göç edenler: Peygamber, Ebubekir, Ali.

Ali: İlk erkek müslüman ve hicrette peygamberin yatağında yatmıştı. Ebu Leheb sayesinde hapisten çıktı. Kuba'da peygamber ve Ebubekir'e katıldı.

Ebubekir: İlk müslümanlardan. Peygamber'le Mekke'den hicret etti. Sevr mağarasında saklandılar. Develeriyle Medine'ye giderken Ümmü Mabed'de konakladılar.

Suraka: Peygamber ve Ebubekir'in ardından giden ödül avcısı. Atı kapaklandı.

Kuba: Hicrette Medine'den önce konaklanılan köy. İlk büyük mescid burada yapıldı.

Ranuna: Mescidi Cuma. İlk cuma kılınan yer.

Muhacirun: Mekke'den medine'ye göç edenler.

Ensar: Yardımcılar. Medineliler.

Eyüp el-Ensari: Medine'de peygambere evini tahsis eden ve 672'deki İstanbul kuşatmasında şehit olan sahabi.

Ashabı Suffa: Mescidi Nebevi'nin bir bölümünde yapılan sofada kalan ashab. İlk darülkurra.

Ezan: 623'de Bilali Habeşi'nin Ömer, Abdullah ibni Zeyd ve birkaç sahabinin de gördükleri rüya üzerine okumaya başladığı namaza çağrı.

seriyye: Devriyeler. Hamza, Ubeyde ibni Haris, Sad ibni EbuVakkas, Abdullah ibni Cahş devriyeleri.

gazve: Peygamberin katıldığı devriye.

Mekkelilerle ilk büyük savaş. Yevmül Furkan. Ebu Leheb'in ölmesi, Ebu Süfyan'ın Mekke başkanı oluşu.

Peygamberin yaralanması, Hamza başta olmak üzere birçok şehit verilmesi.

Biri Maune: Suffa ashabından yetmiş kişinin tuzağa düşürülmesi.

İfk vakası: Ayşe'nin kafile gerisinde gerdanlığını ararken yapayalnız kalması ve Safvan'a tesadüf ederek onunla Medine'ye dönmesinin Abdullah ibni Übeyy tarafından iftiraya dönüştürülmesi.

Ümmehati Müminin: Peygamberin eşleri, müminlerin anneleridir. Hatice, Ayşe, Hafsa, Ümmü Seleme, Zeyneb b.Cahş, Zeyneb Mesakin, Mariye, Ümmü Habibe, Safiye.

Hendek: 627 yılında Medine'nin savunma amacıyla etrafına hendek kazıldı.

Siyer

karakterler, huylar.
hz. muhammet'in yaşamını anlatan kitap.

Siyer

Hz. Muhammed'in hayatını anlatan kitap.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Siyer-i Nebi
2 yıl önce

Siyer-i Nebi, İslam peygamberi Muhammed'in hayatını destanî bir şekilde tasvir bir eser olup, Kahire'de, Memlük sultanı Berkok'un (Berk ok) bir Mevlevî...

Veysî
6 yıl önce

Tasvir-i Efkâr Gazetesi Matbaası. (Tam Metin) Veysî (1929), Siyer-i Veysi (Tam Metin) Veysî (1869), Siyer-i Veysi, İstanbul Vezirhanı Matbaası. (Tam Metin)...

Mucize
2 yıl önce

tespitlerden bir diğeri de ilk yazılan siyer kitaplarında bulunmayan veya çok az bulunan, ancak zaman içerisinde siyer kitaplarında geniş yer işgal eden,...

Vâkidî
6 yıl önce

buğday tüccarlığı, ilerleyen yıllarda kadılık yaptı. Özellikle tarih ve siyer (Muhammed'in hayatı) konusunda eserler vermiştir. Bunun haricinde Kur'an...

Bahira
2 yıl önce

yerdeki bir ufak Hristiyan ibadethanesinde, yani "Savmaah"da yaşamaktaydı. Siyer kaynaklarındaki anlatımlara göre Muhammed'in amcası Ebu Talib ile Şam'a...

845
5 yıl önce

(ö. 903) Ebu Said Gürgani, Fars matematikçi ve astronom İbn Sa'd, hadis, siyer, tarih ve neseb bilgini (d. 777) İbrahim Nazzam, filozof ve teolog (d. 775)...

845, 10. yüzyıl, 8. yüzyıl, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 847, 848
Münşeat
2 yıl önce

Mektuplar ve düzyazı örnekleri. Tarih: Olayların tarihini anlatan eserler. Siyer: Muhammed'in hayatı ve savaşları. Tezkire: Çeşitli sınıftan meşhur insanların...

Münşeat, Münşeat
Muhammed Hamidullah
5 yıl önce

kentteki hukuk fakültesini bitirdi. Fakat İslami bilimlere özellikle de siyer ilmine olan merakından dolayı 1936'da Paris Üniversitesi'nde bu konuda eğitim...