Edebi

Kısaca: Edebiyat veya yazın; olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil aracılığı ile estetik bir şekilde ifade etme sanatıdır. ...devamı ☟

edebi
Edebi

Edebi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Edebiyat

edebi

Türkçe edebi kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. literary, literate
n. manners, decency, politeness, decorum

edebi

yazınsal.
yazınsal değeri olan.

edebi

Türkçe edebi kelimesinin Fransızca karşılığı.
littéraire

edebi

Türkçe edebi kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. literarisch, schöngeistig

edebi

Osmanlıca edebi kelimesinin Türkçe karşılığı.
Edebe dâir. Güzel söylenmiş yazı. Edebiyata âit. Ehl-i edebe, terbiyeli, ahlâklı ve edebli olanlara dâir ve edebe mensup ve müteallik.

edebi

Türkçe edebi kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. literary, literate n. manners, decency, politeness, decorum

edebi

yazınsal. yazınsal değeri olan.

edebi

Türkçe edebi kelimesinin Fransızca karşılığı.
littéraire

edebi

Türkçe edebi kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. literarisch, schöngeistig

edebi

Türkçe edebi kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. literary, literate n. manners, decency, politeness, decorum

edebi

yazınsal. yazınsal değeri olan.

edebi

Türkçe edebi kelimesinin Fransızca karşılığı.
littéraire

edebi

Türkçe edebi kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. literarisch, schöngeistig

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Edebiyat
3 yıl önce

Eski Yunan'da bu yana tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Öyleyse edebi metnin üretimini sorgulayan iki ana görüş vardır. İlk temsilcisi Aristoteles...

Edebiyat, Anı, Ağıt, Biyografi, Deneme (edebiyat), Destan, Edebi akım, Edebi destan, Eleji, Eleştiri, Gezi yazısı
Edebi tarz
3 yıl önce

Edebi tarzlar, edebi eserlerin bir kategorilendime biçimidir. Tarzlar edebi teknikler, ses, içerik ve kurgusal eserler söz konusu olduğunda eserin uzunluğu...

Edep
3 yıl önce

Edep (Arapça: ‏أدب‏, adab çoğul. ādāb) Toplum töresine uygun davranma veya İyi ahlak, incelik, terbiye olarak tanımlanır. İslam'da, hayatın her yönünü...

Harfçilik
6 yıl önce

bir edebi akımdır. II. Dünya Savaşı sonunda ortaya çıkmıştır. Romanyalı şair Isidore Isou tarafından başlatılmıştır. Şiirlere yönelik bir edebi akımdır...

Harfçilik, Isidore Isou, İkinci Dünya Savaşı
Kurgusal karakter
3 yıl önce

göre, edebi karakterlere önem vermenin, aslında diğer insanlara, özellikle de yabancılara önem vermekten pek farklı olmadığı ortaya konmuştur. ^ Edebi Karakterlere...

Servet-i Fünûn
6 yıl önce

bir edebi hareketi doğdu. Kafiye ideali konusunda Recâizâde Mahmud Ekrem ile Musavver Ma‘lûmât başyazarı Mehmed Tâhir arasında vuku bulan edebi çatışma...

Servet-i Fünun, Ahmet Rasim, Cenap Şahabettin, Halit Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Cahit Yalçın, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Rauf, Parnasizm, Realizm, Recaizade Mahmut Ekrem
Realizm (edebiyat)
3 yıl önce

Realizm ya da gerçekçilik, bir estetik ve edebi kavram olarak 19. yüzyıl ortalarında Fransa'da ortaya çıkmıştır. Nasıl ki romantizm klasizme bir başkaldırı...

Barok
3 yıl önce

kuramsal kitap yazarak edebi dilin Almanca olması için uğraşlar vermiştir. Bu devirde Almanca edebi duygudan yoksundu ve çoğu edebi eserler taklitten ibaretti...

Barok, Antonio Vivaldi, Barok Müzik, Caravaggio, Georg Friedrich Handel, Georg Philipp Telemann, Gianlorenzo Bernini, Johann Sebastian Bach, Rembrandt, Sanat, Taslak