Edep

Kısaca: Edep, (, çoğul. ) ''Toplum töresine uygun davranma'' veya ''İyi ahlak, incelik, terbiye'' olarak tanımlanır. İslam'da, hayatın her yönünü kapsayan görgü ve ahlak kurallarıdır. Edep, davranış bağlamında, öngörülen İslami görgü kurallarını ifade eder: ...devamı ☟

edep
Edep

Edep, (, çoğul. ) Toplum töresine uygun davranma veya İyi ahlak, incelik, terbiye olarak tanımlanır. İslam'da, hayatın her yönünü kapsayan görgü ve ahlak kurallarıdır. Edep, davranış bağlamında, öngörülen İslami görgü kurallarını ifade eder: "incelik, görgü, ahlak, terbiye, nezaket, sevecenlik". Arapça kökenli adab terimi, çok geniş anlamlıdır ve en uygun doğru çeviri "bir şey hakkında uygun şekilde gitmek (davranma)" olabilir.

Edep ile ilgili örnekler

Kur’an’da en fazla üzerinden durulan konu, edeb ve ahlak olduğu görülür. Bunlardan bazıları şunlardır;

Kur'an

Al-i imran Suresi 134. ayet 134 - O (Allah'tan hakkıyla korka)nlar, bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever. Nisa Suresi 86. ayet Wa 'Idhā Ĥuyyītum Bitaĥīyatin Faĥayyū Bi'aĥsana Minhā 'Aw Ruddūhā 'Inna Allāha Kāna `Alá Kulli Shay'in Ĥasībāan 86 - Siz bir selam ile selamlandığınız zaman, siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin veya verilen selamı aynen iade edin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. İbrahim Suresi 24. ayet 'Alam Tará Kayfa Đaraba Allāhu Mathalāan Kalimatan Ţayyibatan Kashajaratin Ţayyibatin 'Aşluhā Thābitun Wa Far`uhā Fī As-Samā'i 24 - Görmedin mi? Allah nasıl bir misal verdi. Güzel bir söz, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. İbrahim Suresi 25. ayet Tu'utī 'Ukulahā Kulla Ĥīnin Bi'idhni Rabbihā Wa Yađribu Allāhu Al-'Amthāla Lilnnāsi La`allahum Yatadhakkarūna 25 - (O ağaç) Rabbinin izniyle her zaman meyve verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller verir. Mü'minun Suresi 96. ayet Adfa` Bi-Atī Hiya 'Aĥsanu As-Sayyi'ata Naĥnu 'A`lamu Bimā Yaşifūna 96 - Sen, kötülüğü en güzel bir tutumla sav, çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Kasas Suresi 55. ayet Wa 'Idhā Sami`ū Al-Laghwa 'A`rađū `Anhu Wa Qālū Lanā 'A`mālunā Wa Lakum 'A`mālukum Salāmun `Alaykum Lā Nabtaghī Al-Jāhilīna 55 - Onlar, boş söz işittikleri zaman, ondan yüz çevirirler ve "Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size. Size selam olsun. Biz kendini bilmezleri istemeyiz" derler.

Hadis

Sahih Muhammed el-Buhari, Muhammed kötü sözden kaçınırdı ve "İçinizde en iyi olanınız şahsiyet ve ahlak olarak en iyi olanınızdır." "Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en iyi davrananınızdır." "Kureyş kadınlarının iyisi, çocuğa küçüklüğünde en şefkatli olanlardır." "İyi bilin ki! İçinizde en hayırlınız eşlerine karşı en şefkatli, muhabbetli olanınızdır. Bu işte en üstün, en iyi olanınız benim." derdi.

Notlar

Kaynaklar

Vikipedi

edep

1 . Toplum töresine uygun davranma:
"Olur şey mi bu, haydi edebinle çık git, çekil karşımdan!"- A. Ş. Hisar.
2 . İyi ahlak, incelik, terbiye.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
edebini takınmak , edep etmek , edeptir söylemesi , edep yahu

edep

Türkçe edep kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. manners, decency, politeness, decorum

edep

toplum töresine uygun davranma, incelik.

edep

Türkçe edep kelimesinin Fransızca karşılığı.
décence [la], pudicité [la]

edep

Türkçe edep kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Dekorum

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Edep
3 yıl önce

Edep (Arapça: ‏أدب‏, adab çoğul. ādāb) Toplum töresine uygun davranma veya İyi ahlak, incelik, terbiye olarak tanımlanır. İslam'da, hayatın her yönünü...

Edebi tarz
3 yıl önce

Edebi tarzlar, edebi eserlerin bir kategorilendime biçimidir. Tarzlar edebi teknikler, ses, içerik ve kurgusal eserler söz konusu olduğunda eserin uzunluğu...

Edebiyat
3 yıl önce

olan e-ortam edebiyatı ortaya çıkmıştır. Edebiyat sözcüğü Arapçadaki أدب, edeb teriminden gelir ve görgü, terbiye, konuk ağırlama adabı, yaşam tarzına ilişkin...

Edebiyat, Anı, Ağıt, Biyografi, Deneme (edebiyat), Destan, Edebi akım, Edebi destan, Eleji, Eleştiri, Gezi yazısı
Harfçilik
6 yıl önce

bir edebi akımdır. II. Dünya Savaşı sonunda ortaya çıkmıştır. Romanyalı şair Isidore Isou tarafından başlatılmıştır. Şiirlere yönelik bir edebi akımdır...

Harfçilik, Isidore Isou, İkinci Dünya Savaşı
Kurgusal karakter
3 yıl önce

göre, edebi karakterlere önem vermenin, aslında diğer insanlara, özellikle de yabancılara önem vermekten pek farklı olmadığı ortaya konmuştur. ^ Edebi Karakterlere...

Mehmet Anıl
6 yıl önce

Otobüs - Roman - Can Yayınları Forbes Cinayetleri - Roman - Can Yayınları EDEP YA HU - Roman Can Yayınları Pembe Otobüs - 2008 Yunus Nadi Roman Ödülü www...

Ahmedî
6 yıl önce

Mirķātü’l-edeb adlı eserini Aydınoğulları’ndan Îsâ Bey’in oğlu Hamza Bey için yazdı. Ayrıca Mirķātü’l-edeb’e bağlı olarak bir ders kitabı olarak Mîzânü’l-edeb ve...

Ahmedi, Amasya, Anadolu, Cemşid ü Hurşid, Divan, Divan(edebiyat), Divan edebiyatı, Fars, Farsça, Germiyan, Kütahya
Makalat
3 yıl önce

olmaktır. Yedinci makamı, şevktir ve fakirliktir. Marifetin birinci makamı edep, ikinci makamı, korkudur. Üçüncü makamı, az yemektir. Dördüncü makamı, sabır...

Makalat, Taslak şablonları, Taslak madde