edep

Edep, (, çoğul. ) ''Toplum töresine uygun davranma'' veya ''İyi ahlak, incelik, terbiye'' olarak tanımlanır. İslam'da, hayatın her yönünü kapsayan görgü ve ahlak kurallarıdır. Edep, davranış bağlamında, öngörülen İslami görgü kurallarını ifade eder:...

EDEP (türkçe) anlamı
1. 1 . Toplum töresine uygun davranma:
2. Olur şey mi bu
3. haydi edebinle çık git
4. çekil karşımdan!- A. Ş. Hisar.
5. 2 . İyi ahlak
6. incelik
7. terbiye
8. Atasözü
9. deyim ve birleşik fiiller
10. edebini takınmak
11. edep etmek
12. edeptir söylemesi
edep yahu
EDEP (türkçe) anlamı
13. toplum töresine uygun davranma
14. incelik
EDEP (türkçe) ingilizcesi
1. n. manners
2. decency
3. politeness
4. decorum
EDEP (türkçe) fransızcası
1. décence [la]
2. pudicité [la]
EDEP (türkçe) almancası
1. n. Dekorum

Edep hakkında bilgiler

Edep, (, çoğul. ) Toplum töresine uygun davranma veya İyi ahlak, incelik, terbiye olarak tanımlanır. İslam'da, hayatın her yönünü kapsayan görgü ve ahlak kurallarıdır. Edep, davranış bağlamında, öngörülen İslami görgü kurallarını ifade eder: "incelik, görgü, ahlak, terbiye, nezaket, sevecenlik". Arapça kökenli adab terimi, çok geniş anlamlıdır ve en uygun doğru çeviri "bir şey hakkında uygun şekilde gitmek (davranma)" olabilir. === Edep ile ilgili örnekler === Kur’an’da en fazla üzerinden durulan konu, edeb ve ahlak olduğu görülür. Bunlardan bazıları şunlardır; ==== Kur'an ==== Al-i imran Suresi 134. ayet 134 - O (Allah'tan hakkıyla korka)nlar, bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever. Nisa Suresi 86. ayet Wa 'Idhā Ĥuyyītum Bitaĥīyatin Faĥayyū Bi'aĥsana Minhā 'Aw Ruddūhā 'Inna Allāha Kāna `Alá Kulli Shay'in Ĥasībāan 86 - Siz bir selam ile selamlandığınız zaman, siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin veya verilen selamı aynen iade edin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. İbrahim Suresi 24. ayet 'Alam Tará Kayfa Đaraba Allāhu Mathalāan Kalimatan Ţayyibatan Kashajaratin Ţayyibatin 'Aşluhā Thābitun Wa Far`uhā Fī As-Samā'i 24 - Görmedin mi? Allah nasıl bir misal verdi. Güzel bir söz, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. İbrahim Suresi 25. ayet Tu'utī 'Ukulahā Kulla Ĥīnin Bi'idhni Rabbihā Wa Yađribu Allāhu Al-'Amthāla Lilnnāsi La`allahum Yatadhakkarūna 25 - (O ağaç) Rabbinin izniyle her zaman meyve verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller verir. Mü'minun Suresi 96. ayet Adfa` Bi-Atī Hiya 'Aĥsanu As-Sayyi'ata Naĥnu 'A`lamu Bimā Yaşifūna 96 - Sen, kötülüğü en güzel bir tutumla sav, çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Kasas Suresi 55. ayet Wa 'Idhā Sami`ū Al-Laghwa 'A`rađū `Anhu Wa Qālū Lanā 'A`mālunā Wa Lakum 'A`mālukum Salāmun `Alaykum Lā Nabtaghī Al-Jāhilīna 55 - Onlar, boş söz işittikleri zaman, ondan yüz çevirirler ve "Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size. Size selam olsun. Biz kendini bilmezleri istemeyiz" derler. ==== Hadis ==== Sahih Muhammed el-Buhari, Muhammed kötü sözden kaçınırdı ve "İçinizde en iyi olanınız şahsiyet ve ahlak olarak en iyi olanınızdır." "Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en iyi davrananınızdır." "Kureyş kadınlarının iyisi, çocuğa küçüklüğünde en şefkatli olanlardır." "İyi bilin ki! İçinizde en hayırlınız eşlerine karşı en şefkatli, muhabbetli olanınızdır. Bu işte en üstün, en iyi olanınız benim." derdi.

Notlar

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki edep maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.