Realizm (Edebiyat)

Kısaca: Realizm ya da Gerçekçilik, bir estetik ve edebi kavram olarak 19. yüzyıl ortalarında Fransa’da ortaya çıkmıştır. Nasıl ki romantizm klasizme bir başkaldırı niteliğinde ise gerçekçilik yani realizm, hem klasisizme hem de romantizme bir başkaldırıdır. Amaç, sanatı klasik ve romantik akımların yapaylığından kurtarmak, yenilikçi eserler üretmek ve konularını öncelikle yüksek sınıflar ve temalarla ilgili değil, toplumsal sınıflar ve temalar arasından seçmekti. Realizmin amacı, günlük yaşamın önyargıs ...devamı ☟

Realizm ya da Gerçekçilik, bir estetik ve edebi kavram olarak 19. yüzyıl ortalarında Fransa’da ortaya çıkmıştır. Nasıl ki romantizm klasizme bir başkaldırı niteliğinde ise gerçekçilik yani realizm, hem klasisizme hem de romantizme bir başkaldırıdır. Amaç, sanatı klasik ve romantik akımların yapaylığından kurtarmak, yenilikçi eserler üretmek ve konularını öncelikle yüksek sınıflar ve temalarla ilgili değil, toplumsal sınıflar ve temalar arasından seçmekti. Realizmin amacı, günlük yaşamın önyargısız, bilimsel bir tutumla incelenmesi ve edebi eserlerin bir bilim adamının klinik bulgularına benzer nesnel bir bakış açısıyla ortaya konmasıdır. Örneğin, realizmin iki güçlü temsilcisi Gustave Flaubert’in Madame Bovary adlı romanı ile Emile Zola’nın Nana adlı romanında cinsellik ve şiddet edebi bir mikroskop altında incelenerek olanca çıplaklığıyla ortaya konulmuştur. Realizm felsefesinin altında güçlü bir felsefi belirlenimcilik yatar. Fransız edebiyatında Flaubert ile Zola’nın yanı sıra Honore de Balzac, Stendhal, Rusya’da Lev Tolstoy, İvan Sergeyeviç Turgenyev, Dostoyevski, İngiltere’de Charles Dickens ve Anthony Trollope, Amerika’da Theodore Dreiser,Ernest Hemingway,John Steinbeck İrlanda'da James Joyce realizmin önemli temsilcileridir. Realizm, 20. yüzyıl romanının gelişimini de önemli ölçüde etkilemiştir. Realizmin Önemli Temsilcileri * Honoré de Balzac * Stendhal * Gustave Flaubert * Fyodor Dostoyevski * Lev Nikolayeviç Tolstoy * Anton Çehov * Maksim Gorki * Daniel Defoe * Charles Dickens * Ernest Hemingway * Jack London * Mark Twain * İvan Sergeyeviç Turgenyev * Halit Ziya Uşaklıgil İlgili Başlıklar * Realizm * Klasisizm * Romantizm * Eleştirel gerçekçilik * Toplumcu gerçekçilik * Büyülü gerçekçilik

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Millî Edebiyat
6 yıl önce

Millî Edebiyat Dönemi II. Meşrutiyet ile Cumhuriyet’in ilk yılları arasında faaliyet gösteren edebiyat akımıdır. Genellikle Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin...

Batı edebiyatı
3 yıl önce

birbirini izleyen edebiyat toplulukları, edebiyatın akımlarını oluşturmuştur. Batı edebiyatındaki akımlar; Klasisizm Romantizm Realizm Naturalizm Parnasizm...

Batı edebiyatı, 13. yüzyıl, Araf, Aristophanes, Aristoteles, Cehennem, Cennet, Cicero, Dadaizm, Dante, Destan
Sosyalist Gerçekçilik
3 yıl önce

Aralık 2015. Sosyalist Realizm Kavramının Ortaya Çıkış Süreci (Erdoğan Uygur, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi) Sosyalist Realizm: Kökeni, Oluşum Süreci...

Sosyalist gerçekçilik, Louis Aragon, Taslak şablonları, Taslak madde
Realizm (sanat)
3 yıl önce

Realizm veya Gerçekçilik, 19. yüzyılda ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Bu yüzyılda gerçekleşen endüstriyel gelişmeler, toplumsal sınıfların belirginleşmesi...

20. yüzyıl felsefesi
3 yıl önce

tasavvur eden bilinçten bağımsız olarak vardır. Realizm ve eleştirel realizm felsefe, bilim, edebiyat eleştirisi gibi alanlarda farklı boyut ve katmanlarda...

20. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi
Edebiyat
3 yıl önce

bırakmıştır. 1700'lerin Fransız yazarları Avrupa edebiyatını kontrol altına almışlardı. 1800'ler boyunca, realizm ve sembolizm, birçok dilde yazan yazarların...

Edebiyat, Anı, Ağıt, Biyografi, Deneme (edebiyat), Destan, Edebi akım, Edebi destan, Eleji, Eleştiri, Gezi yazısı
Rus edebiyatı
3 yıl önce

ünlü eseri Yüzbaşının Kızı'dır. Realizm akımı Fransız edebiyatından sonra en önemli sanatçılarını Rus edebiyatından yetiştirmiştir. Nikolay Gogol özellikle...

Tanzimat edebiyatı
3 yıl önce

Tanzimat edebiyatının ilk sanatçıları romantizm akımının etkisinde kalırken sanat için sanat yapan ikinci dönem sanatçılarında ise realizm akımı baş...

Edebiyat, Türk Edebiyatı, Türkiye Cumhuriyeti, Edebiyat Tarihi