Edward William Charles Noel

Kısaca: Edward William Charles NoelEdward William Charles Noel, ''Kürdistan 1919: Binbaşı Noel'in Günlüğü'', Avesta Yayınları, 1999, ISBN 975-7112-60-7.Edward William Charles Noel, ''Diary of Major E.M. Noel, C.I.E., D.S.I., on Special Duty in Kurdistan, from June 14th to September 21st, 1919'', Basrah, Government Press, 1920., E. W. C. Noel, Edward Covbertin Noel (1886 - 1940), Mondros Mütarekesi'nde Doğu Anadolu'da faaliyet göstermiş İngiliz istihbarat subayı. ...devamı ☟

Edward William Charles Noel
Edward William Charles Noel

Edward William Charles Noel, E. W. C. Noel (1886 - 1940), Mondros Mütarekesi'nde Doğu Anadolu'da faaliyet göstermiş İngiliz istihbarat subayı. İngiltere'nin Hindistan ordusunda görev yaptı. 1915 Nisanında İran'ın Ahvaz şehrine konsolos olarak gönderildi. Burada görevli olduğu dört sene boyunca bölgede yaşayan insanların etnik kökenlerini inceleme fırsatı oldu. İran'da Kürtçe öğrendi. Mondros Mütarekesi'nden sonra Bağdat'a İngiliz İstihbarat Komiserliğinde görevlendirildi. 12 Mart 1919 tarihinde Kürt bölgelerinde inceleme yapmak için görevlendirildi. Osmanlı'nın doğu vilayetlerinde Kürt aşiret reisleri ile görüşmeler yaptı. 13 Haziran 1919 tarihinde Bağdat İngiliz Komiseri Albay Wilson, İngiliz himayesinde bağımsız Kürdistan kurulması ile ilgili girişimler yapılmasını Londra'ya İngiliz Dışişlerine önerdi. Yüzbaşı E.C. Noel, 3 Temmuz 1919 tarihinde Bağdat'dan İstanbul'a geldi. Burda İngiliz Yüksek Komiseri Müsteşarı T.B. Hohler ve Kürtçü liderlerle görüşmeler yaptı. Noel'e Dahiliye Nazırı Âdil bey tarafından Osmanlı postahanelerinden şifreli telgraf çekebilmesine izin veren bir belge verildi. Tom Hohler, İngiliz dışişlerindeki meslektaşı Telley'e gönderdiği mektupta. Bağdat'dan İstanbul'a gelen Yüzbaşı Noel ile görüştüğünü, Noel'in bir Kürt Lawrence olma hevesinde olduğunu, Mezopotamya'da İngiliz hakimiyetinin kesin olduğunu, bunun bir doğu sınırı olacağını ve bu yüzden buradaki Kürt aşiret reisleri ile iyi geçinmek gerektiğini bildirir. Kürt ileri gelenleri ile yapılan toplantıda Noel'in diğer Kürtlerden ayrı olarak dikkat çekmeden bölgeye gitmelerini kararlaştırdıklarını rapor eder. Bu karara rağmen, Tom Hohler, Yüzbaşı Noel'in büyük bir ihtiyatsızlık yaptığığını anlatır. Noel Kürt Klübü'nün toplantısına resmi üniforması ile gitmiştir. İngiliz Yüksek Komiser Müşaviri Hohler, meslektaşı Telley'e gönderdiği raporunda Noel'in bu umursamaz tavrından yakınır. Amiral Calthorpe'un 10 Haziran 1919 tarhinde Dışişleri Bakan Vekili Lord Curzon'a yazdığı telgrafta, Noel'in dikkat çekmemek için Kürt ileri gelenlerinden ayrı olarak bölgeye gideceğini ve Ahaliyi Mustafa Kemal Paşa'ya karşı ayaklandıracağını yazdı. Ali Galip Olayı İngiliz Subayı Noel, Bedirhan Aşiretinden Kamuran, Celadet ile Halep'te buluştu. Bölgede kendilerine bağlı aşiretlerden silahlı adamlar toplayarak Malatya'ya geldiler. Malatya mutasarrıfı Halil ve Sivas yeni Valisi olarak atanan Harput (Elazığ) eski Valisi Ali Galip bu grubu karşıladı. Malatya'daki Süvari Alayı'nın bu kalabalık grubu tutuklamaya kalkışmayıp İstanbul'a bildirdi. Mustafa Kemal askerlikten ve 9. Ordu Müfettişliğinden ayrılmış olmasına ve yetkisi olmadığı halde sadece Erzurum Kongresi Heyet-i Temsiliye Başkanı sıfatı ile Sivas Kongresini engellemek isteyen grubun üzerine askeri kuvvetler sevketti. Daha önceden Ali Galip'in İstanbul Hükümeti tarafından görevlendirilmesi ile ilgili Teşkilat-ı Mahsusa Başkanı Albay Kara Vasıf Bey, Mustafa Kemal Paşa'yı bilgilendirmişti. Ancak 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa'nın Albay Kara Vasıf Beyin haber vermesinden aylar önce Ali Galip'i azarlaması, Mustafa Kemal'in daha önceden tertip ile ilgili istihbarat aldığına delil gösterilir. 19 Eylül 1919 tarihli Urfa'dan İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserliğine gönderdiği telgrafta, bölgede görüştüğü Kürt aşiretlerinin bir İngiliz işgalini iyi karşılayacaklarını söylediklerini, bölge nüfusunun yüzde ellisinin Kürtlerden oluştuğunu, aşiretlerin bölgelerine bir Kürt vali atanması durumunda kendisinin buyruğuna uyacaklarını ve Majesteleri Hükümetine de dost olacaklarını bildirir.

Nutuk'tan

Atatürk'ün Nutkunda Covbertin Noel ile ilgili bilgiler verilmiştir. 7 - 8 eylül 1919 gecesi Sivas'ta bulunan Mustafa Kemal Paşa, Malatya 12. Süvari Alayı Komutanı Cemal Bey ile talgraflaşmıştı. Mustafa Kemal'in sorması ve Cemal Bey'in cevaplaması şeklinde geçen telgraflaşma Nutuk'un vesikalar/belgelere ayrılmış 3. cildindeki 59. belgede yayınlanmıştır. Musatafa Kemal Cemal Bey'e sorar: :-Oraya bir İngiliz binbaşısı gelmiş. Adını, yanındak kimler olduğunu bildiriniz. Cemal Bey cevap verir: :-Evrakında ismi 'Covbertin Noel''dir. Yanındakiler Bedirhanzade Kamuran, ve Celadet Beyler ile Diyarbekirli (Diyarbakır) Cemil Paşazade Ekrem Bey ve Diyarbekirli Hilmi Efendi ile birtakım ekraddır. Cemal Beyin verdiği bilgiye göre Covbertin Noel, yanında 20-25 silahlı Kürt ve aşiret reislerinin oğulları ile Malatya'ya gelmiştir. Noel'in yanında ise bir İngiliz Çavuş bir de er vardır. Cemal Bey bu silahlı grubu tutuklamaya durumunun elverişsiz olduğunu, Noel'in otomobil ile Malatya'ya gelen Elaziz (Elazığ) (eski) valisi ile görüştüğünü bildirdi. Mustafa Kemal, Cemal Bey'e bu grubu sıkı bir biçimde göz altında bulundurmasını istedi. Daha sonra üzerlerine takviye birlikler gönderildiğinde Noel ve yanındakiler ile Elazığ eski valisi Ali Galip ve Bedirhanlılardan Malatya Mutasarrıfı Urfa yönünde kaçtılar. Ayrıca bakınız * Ali Galip olayı * Ekrem Cemilpaşa * Kürt Teali Cemiyeti * Bilal Şimşir, Kürtçülük, ISBN 9752202153 * Sina Akşin, İstanbul Hükümeti ve Milli Mücadele, ISBN 9754581249 * Atatürk, Nutuk * Atatürk, Nutuk, Cilt III, Vesikalar/Belgeler * Erol Uluberen, İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, ISBN 978-975-6747-81-0 * Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi, Cilt-1, ISBN 975-478-026-9 * Lord Kinross, Atatürk:Bir Milletin Yeniden Doğuşu, ISBN 975-405-035-X

Dipnotlar

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mahmud Berzenci
6 yıl önce

Milenyum Armağanı, İstanbul, Ocak 2000, s. 23, 40. Edward William Charles Noel, Kürdistan 1919: Binbaşı Noel'in Günlüğü, Avesta, İstanbul, 1999, ISBN 975-7112-60-7...

Çöl Yavrusu
6 yıl önce

1916 The Three Godfathers - Edward LeSaint (Sesssiz) 1919 Marked Men - John Ford (Sesssiz) 1930 Hell's Heroes - William Wyler 1936 Three Godfathers -...

Çöl Yavrusu (film), USA ülke bayrağı, Amerika Birleşik Devletleri, 1915, 1916, 1919, 1930, 1936, 1948, 1974, 1 Aralık
Takson yazarı botanikçiler listesi
2 yıl önce

Naudin – Charles Victor Naudin (1815–1899) N.A.Wakef. – Norman Arthur Wakefield (1918–1972) N.E.Br. – Nicholas Edward Brown (1849–1934) Neck. – Noel Martin...

10 Aralık
2 yıl önce

1894) 1972 - Gyula Moravcsik,Macar bizantolog (d. 1892) 1974 - Edward William Charles Noel, İngiliz istihbarat subayı (d. 1886) 1978 - Ed Wood, Amerikalı...

Ciarán Hinds
6 yıl önce

Friedrich von Schiller Mary Stuart Philip Prowse Paulet Noel Coward Blithe Spirit Giles Havergal Charles Condomine Sean O'Casey The Plough and the Stars Giles...

Rex Harrison
2 yıl önce

George Bernard Shaw oyunundan adapte edilmiş "Binbaşı Barbara"; 1945'te Noel Coward oyunundan adapte edilen fantezi-komedi janrında "Eğlenen Ruh (Blithe...

Ülkelerine göre Nobel Ödülü sahipleri listesi
2 yıl önce

1995 Edward B. Lewis, Fizyoloji veya Tıp, 1995 Eric F. Wieschaus, Fizyoloji veya Tıp, 1995 George Andrew Olah, Macaristan, Kimya, 1994 John Charles Harsanyi...

14 Nisan
2 yıl önce

- Anne Sullivan, İrlanda-Amerikalı öğretmen (ö. 1936) 1886 - Edward William Charles Noel, İngiliz istihbarat subayı (ö. 1974) 1889 - Arnold Joseph Toynbee...

14 Nisan, 10 Nisan, 11 Nisan, 12 Nisan, 13 Nisan, 15 Nisan, 16 Nisan, 17 Nisan, 1865, 18 Nisan, 1900