Heyet-I Temsiliye

Kısaca: Heyet-i Temsiliye, Erzurum Kongresi kararlarını uygulamak üzere Mustafa Kemal'in başkanlığında oluşturulan yürütme organıdır. Sivas Kongresinde ise Heyet-i Temsiliye'nin yetkileri bütün yurdu kapsayacak şekilde genişletildi ve üye sayısı arttırıldı. Heyet-i Temsiliye'nin görevi TBMM'nin açılışı ile sona ermiştir. ...devamı ☟

Heyet-i Temsiliye
Heyet-i Temsiliye

Heyet-i Temsiliye, Erzurum Kongresi kararlarını uygulamak üzere Mustafa Kemal'in başkanlığında oluşturulan yürütme organıdır. Daha sonra yapılan Sivas Kongresinde ise Heyet-i Temsiliye'nin yetkileri bütün yurdu kapsayacak şekilde genişletildi ve üye sayısı arttırıldı.

Heyet-i Temsiliye'nin görevi TBMM'nin açılışı ile sona ermiştir. Erzurum kongersinde altı doğu ili içerisinde yer alan ve bu yüzden erzurum kongresine katılmış olan sivas vilayeti temsilcileri heyeti temsiliye oluşturulduğunda Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm ısrarlarına rağmen Heyeti Temsiliye'ye katılmayı kabul etmemişlerdir bu sebeple Sivas'ta toplanacak olan Sivas Kongresine Sivastan olamayan Sivasın seçmediği delegeler kurulca seçilerek görevlendirilmiştir. Bu kişiler Bekir Sami Bey ve Rauf OrbayRauf Bey'dir. Bu uygulama "Sivas Kongresinde sivas delegesi var mıydı?" tartışmasına neden olmuştur. Bazı kaynaklarda sivas kongresinin delegeleri arasında yer alan Bekir Sami Bey Tokat delegesi olarak gözükmekte, bazı kaynaklarda ise Sivas delegesi olarak gösterilmektedir. Bu durum o dönemde sivasın Tokat vilayetine bağlı olduğu düşünülerek değerlendirilmekte bazı kaynaklarda da Sivas delegesi olmadığı şeklinde değerlendirilmektedir fakat bu durumun esas ortaya çıkış nedeni Erzurum kongresine katılmış olan Sivas delegelerinin Heyeti Temsiliye'ye katılmamalarından doğmaktadır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Amasya Protokolü
3 yıl önce

Amasya Protokolü veya Amasya Görüşmeleri, İstanbul Hükümeti ile Heyet-i Temsiliye arasında 22 Ekim 1919'da yapılan protokoldür. Mustafa Kemal Paşa, Rauf...

Amasya Protokolü, 22 Ekim, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Heyet-i Temsiliye, Manda, Meclis-i Mebusan, Osmanlı Devleti, Sivas Kongresi, İtilaf Devletleri, İstanbul Hükümeti
Ahmet Fevzi Baysoy
6 yıl önce

delegeden 40'ının oyunu alarak, "Heyet-i Temsiliye" azalığına seçilmiştir. Sivas Kongresi Delegeliği ve Heyet-i Temsiliye üyeliği yapmıştır. TBMM I.Dönem...

Raif Dinç
6 yıl önce

birinci günde kongreye başkanlık etmiştir. Sivas Kongresi'ne katılıp, Heyet-i Temsiliye Üyeliğine seçilmiştir. ^ "TBMM Albümü". tbmm.gov.tr. 31 Ekim 2012...

Raif Dinç, 1874, 1949, 30 Ekim, Erzurum, Erzurum Kongresi, Heyet-i Temsiliye, Kanlıca, Meclisi Mebusan, Mektebi Nüvvİ¢b, Mondros Mütarekesi
Ömer Mümtaz Tambi
6 yıl önce

Mutasarrıflıkları yapmıştır. Sivas Kongresi Ankara Delegeliği, Heyet-i Temsiliye üyeliği, Osmanlı Meclis-i Mebûsan III. ve IV. Dönem Ankara Mebusluğu ve TBMM I...

Mustafa Soylu
6 yıl önce

Hilâfe Medresesi Öğretmenliği, Sivas Kongresi Niğde Delegeliği ve Heyet-i Temsiliye üyeliği, TBMM I. Dönem Niğde Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve beş...

Kurul
3 yıl önce

kurumu temsil etmekle görevli topluluğa verilen isim. Avrupa Konseyi Heyet-i Temsiliye Bakanlar Kurulu Radyo Televizyon Üst Kurulu Sigorta Teftiş Kurulu...

Kurul, Avrupa Konseyi, Bakanlar Kurulu, Heyet-i Temsiliye, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Sigorta Teftiş Kurulu, Disiplin Kurulu
Hüsrev Sami Kızıldoğan
6 yıl önce

Teşkilât-ı Mahsusa üyeliği, Sivas Kongresi Eskişehir Delegeliği ve Heyet-i Temsiliye üyeliği, Çiftçilik, TBMM I. Dönem Eskişehir, V. ve VI. Dönem Kars...

Hâkimiyet-i Milliye
3 yıl önce

yayın organı olarak hayatını sürdüren Hakimiyet-i Milliye; 1934 yılında Ulus adını almıştır. Heyet-i Temsiliye, Sivas’tan ayrılıp Ankara'ya geldikten sonra...