1990 - Ekol Kuruldu. Şirket için en uygun isim üzerinde düşünülürken, bu ana hedef göz önünde bulundurularak her dilde aynı şekilde okunabilecek bir isim olmasına dikkat edilmiş, "okul" anlamına gelen latince kökenli "Ecole" ismi uygun görülmüştür.

EKOL (türkçe) anlamı
1. (Fr. Ecole) Fikir üzerinde işleyen bir nevi mekteb.
2. Bir üstadın talebeleri. Bir üstadın mesleği
3. tarzı
EKOL (türkçe) anlamı
4. Bir bilim ve sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan yöntem veya akım
5. okul
6. Bizim ekolü biraz tetkik etmiş olsaydınız
7. daha rahat anlaşırdık.- P. Safa.
EKOL (türkçe) ingilizcesi
1. n. school,
EKOL (türkçe) almancası
1. die Schule

Ekol hakkında bilgiler

1990 - Ekol Kuruldu. Şirket için en uygun isim üzerinde düşünülürken, bu ana hedef göz önünde bulundurularak her dilde aynı şekilde okunabilecek bir isim olmasına dikkat edilmiş, "okul" anlamına gelen latince kökenli "Ecole" ismi uygun görülmüştür. * 1993 1990-1993 yılları arasında, uluslararası taşımacılıkda forwarding hizmetleri vermiştir. * 1994 Gerçekleştirdiği "tek seferde 400 araçlık" filo yatırımıyla 3PL sağlayıcı olma yolunda ilk adımını atmış, hava & deniz taşımacılığı ve gümrükleme servisleriyle hizmet ağını genişletmiştir. * 1996 Almanya'da yurtdışında açtığı ilk ofisini faaliyete geçirmiştir. * 1997 Şu an kurumun merkez ofisi de olan, Sultanbeyli Kardelen Lojistik Merkezi'ni inşa etmiştir. Bu şekilde Kontrat Lojistiği hizmetlerini vermeye de başlamıştır. * 2001 Hadımköy Orkide Tesisi’nin inşası tamamlanmıştır. Tesis, içinde barındırdığı depolama teknolojileriyle Avrupa'nın en modern tekstil lojistiği merkezi olma özelliğini kazanmıştır. * 2003 IT ekibi tarafından geliştirilen "quadro ERP" sistemini hayata geçirmiştir. Güney Marmara, Ege, Çukurova, İç Anadolu bölge temsilciliklerini açmıştır. * 2005 Gebze ve Samandıra'da yeni lojistik merkezleri faaliyete geçirmiştir. OHSAS 18001 sertifikasyonu almıştır. * 2007 SAP Entegrasyonu tamamlanmıştır. * 2008 İtalya ile Almanya arasında "Blok Tren" uygulamasını gerçekleştirmeye başlamıştır. * 2009 Abu Dhabi’li Invest AD yatırım fonuyla azınlık hisseleri için ortaklık anlaşması yapmıştır. * 2010 İskandinav hattında hizmet veren S.T.S Uluslararası Nakliyat’la güç birliği yapmıştır. * 2011 Romanya'da yurtdışında açtığı ilk şirketini faaliyete geçirmiştir. Bursa'da yeni lojistik merkezini faaliyete geçirmiştir. == Dış bağlantılar == * Ekol Lojistik Web Sitesi * Invest AD Yatırım Ortağı * S.T.S Uluslararası Nakliyat Yatırım Ortağı * Ekol Yeşil

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki ekol maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Neo-Klasik Ekol

Neo-Klasik Ekol İktisat teorisinde; fiyat teşekkülünü, gelir dağılımını marjinal usulle açıklayan iktisadi görüş. Bu görüşün ilk iktisatçıları Stanley Jevons, Carl Menger ve Leon Walras'tır. Jevons nihai fayda teorisinin, Walras da genel denge teorisinin kurucusudur. Bu ...

Volkanik Ekol

Volkanik Ekol, Havai'nin patlayan volkanlarını dramatik ve karamsar bir sahnede sunma fikrine dayanan, Havai'nin yerlisi olmayan bir grup ressam tarafından geliştirilmiş bir akımdır.Bunun yanı sıra, volkanik ekol çerçevesinde iyimser ve aydınlık eğilimli su rengi motifli eserler ...

Ekol (anlam Ayrımı)

Ekol, bir bilim ve sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan yöntem (metod) veya akım, okul.

Tradisyonalist Ekol

Tradisyonalizm, Tradisyonalist Ekol. Kişi veya topluluk düzeyinde ve gündelik yaşamdan bilgi anlayışına kadar pek çok alanda yönlendirici unsurun zaman ve mekanı aşan ilahi-kutsal ilkelere dayalı olması gerektiğini iddia eden felsefi ve mistik akım.

Meşşâi Ekol

Aristo felsefesini esas alan ve benimseyen islam filozoflarının oluşturdukları felsefi sistemdir. Ancak bu sistem tamamen aristonun veya yunuan felsefesinin bir taklidi veya kopyası değildir. Ele alınan konular sadece Aristonun bakış açısını değil, daha sonraki filozofaların da ...

Sünni Ekol

Sünnilik ya da Ehl-i Sünnet (Arapça: أهل السنة والجماعة, Ehl'es Sunne vel-Cemaa), İslam dininin sünnet doktrinine dayalı, günümüzde Dünya üzerindeki iki büyük kolundan biri (Diğeri Şiîlik) ve % 83'lük bir oran ile en büyük mensubunun bulunduğu mezhepler ...

Hat

Çizgi, kalemle yazı yazmak. Kur’ân-ı kerîm harfleri ile yazılmış san’atlı yazı için Hüsn-i hat (güzel yazı) tâbiri kullanılmıştır. Çizme, yapma, kopye, basma ve işleme yazıları asıl hat yazısından ayrı yazılardır.

Sappho

Sappho, (Attika lehçesinde Σαπφώ [sapːʰɔː], Aiol lehçesinde Ψάπφω [psapːʰɔː]) Lesbos, Eresos (bu günkü adı ile Midilli ) adasında doğmuş, Antik yunan lirik şairi, Afrodit kültü rahibesi, Ekol lideri (Thiasos). Doğumu yaklaşık olarak MÖ 630 ile MÖ 612 arasında; ...