Ekonomik Liberalizm

Kısaca: Ekonomik liberalizm, liberalizmin temellerini atan ilk düşünürlerin, bireylerin mülkiyet hakkı ve devletten bağımsız ekonomik özgürlük kavramlarına dikkat çekmesi üzerine oluşmuş ideoloji. Ekonomik liberalizm, kapitalizmin temel bir ögesi olarak kabul edilir . ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ekonomik Liberalizm
2 yıl önce

Ekonomik liberalizm, ekonominin bireyci hatlarla örgütlenmesini ve ekonomik kararların bireyler tarafından alınmasını ifade eder. Kavram, farklı ekonomi...

Yeşil liberalizm
6 yıl önce

liberaller, mutlak mülkiyet içeren hakları reddeder. Ekonomik konularda klasik liberalizm ve sosyal liberalizm arasında bir konum alırlar. Yeşil siyaset Yeşiller...

Sosyal liberalizm
2 yıl önce

rolünün yoksulluk, sağlık ve eğitim gibi ekonomik ve sosyal konuları da içerdiği fikrini barındırır. Sosyal liberalizmde toplumun iyiliği bireyin özgürlüğü...

Sosyal liberalizm, Açık toplum, Liberalizm, Neoliberalizm, Radikalizm, í–zgürlük, İnsan hakları, Liberal International, European Liberal Democrat and Reform Party, Liberalism worldwide, Liberal demokrasi
Muhafazakâr liberalizm
6 yıl önce

liberalizm, muhafazakâr duruşun liberal değerler ve politikalarla birleştirildiği, liberal ideolojiyi temsil eden harekettir. Muhafazakâr liberalizm klasik...

Ulusal liberalizm
2 yıl önce

Ulusal liberalizm ya da milliyetçi liberalizm, iki anlamda özgürleştirici bir güç olarak ortaya çıkmıştır. İlk olarak, bu milliyetçilik, ister çokuluslu...

Ekonomik özgürlük
2 yıl önce

ekonomik özgürlüğün evrensel kabul gören ortak bir tanımı yoktur. Ekonomik liberalizm ^ Bronfenbrenner, Martin (1955). "Two Concepts of Economic Freedom"...

Klasik liberalizm
2 yıl önce

Klasik liberalizm, bireysel özgürlüğe, bireylerin ekonomik serbestliğine ve devletin küçülmesine odaklanan bir felsefi ve politik ideolojidir. Sosyal...

Ordoliberalizm
2 yıl önce

yakın sonuçlar üretmesini sağlama ihtiyacı üzerinde duran Alman ekonomik liberalizm modelidir. Walter Eucken, Franz Böhm, F. Meyer, K. Paul Hansel, Wilhelm...