Sosyal Liberalizm

Kısaca: Sosyal liberalizm veya liberal sol, liberalizmin sosyal adalet içermesi gerektiğini savunan siyasi ideolojidir. Klasik liberalizm gibi piyasa ekonomisi, sivil ve siyasi hak ile özgürlüklerin genişlemesini onaylaması bakımıyla uyuşur ancak bunlara ek olarak hükümetin meşru rolünün yoksulluk, sağlık ve eğitim gibi ekonomik ve sosyal konuları da içerdiği fikrini barındırır. ...devamı ☟

Sosyal liberalizm
Sosyal Liberalizm

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ekonomik Liberalizm
2 yıl önce

gibi kapitalizmin alternatif formları lehine konumda bulunan sosyal liberalizm ve sosyal demokrasi gibi ideolojilerle bağdaşmaz. Serbest ticaret ve açık...

Muhafazakâr liberalizm
5 yıl önce

liberalizm, muhafazakâr duruşun liberal değerler ve politikalarla birleştirildiği, liberal ideolojiyi temsil eden harekettir. Muhafazakâr liberalizm klasik...

Yeşil liberalizm
5 yıl önce

mülkiyet içeren hakları reddeder. Ekonomik konularda klasik liberalizm ve sosyal liberalizm arasında bir konum alırlar. Yeşil siyaset Yeşiller ve Sol Gelecek...

Avrupa'da liberalizm
2 yıl önce

liberalizme bağlı kalırken küçük bir kısmı sosyal liberalizm ilkelerini benimsemiştir. Liberal siyasi partilerin, sosyal bilimcilerin parti manifestolarından...

Liberalizm
2 yıl önce

başladı. Klasik liberalizm bireysel özgürlüklerin rolünü vurgularken, sosyal liberalizm özgürlüğe vurgu yaptığı kadar; bireylerin eşitlik hakkı ilkesinin...

Liberalizm, Adam Smith, Ayn Rand, Açık toplum, Benjamin Franklin, Birey, Cumhuriyet, David Ricardo, Devlet, Din, Floransa
Klasik liberalizm
2 yıl önce

Klasik liberalizm, bireysel özgürlüğe, bireylerin ekonomik serbestliğine ve devletin küçülmesine odaklanan bir felsefi ve politik ideolojidir. Sosyal liberalizm...

Ulusal liberalizm
2 yıl önce

Ulusal liberalizm ya da milliyetçi liberalizm, iki anlamda özgürleştirici bir güç olarak ortaya çıkmıştır. İlk olarak, bu milliyetçilik, ister çokuluslu...

Siyasi ideolojiler listesi
2 yıl önce

feminizm Liberalizm Klasik liberalizm Neoliberalizm Ordoliberalizm Paleoliberalizm Sosyal liberalizm Muhafazakâr liberalizm Ulusal liberalizm Ekonomik...