Ekrem aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Ekrem

Ekrem aşağıdaki anlamlara gelebilir: * Ekrem Acuner * Ekrem Ceyhun * Ekrem Demirli * Ekrem Havrani * Ekrem Koçak * Ekrem Tüzemen

ekrem

Osmanlıca ekrem kelimesinin Türkçe karşılığı.
Çok cömert, daha kerim, en kerim.(Arkadaş! Şu Zat-ı Nurâni (A.S.M.) mürşid-i imâni, Resul-i Ekrem (A.S.M.) bak nasıl neşrettiği hakikatın nuriyle, Hakkın ziyasıyla, nev-i beşerin gecesini gündüze, kışını bahara çevirerek, âlemde yaptığı inkılâb ile âlemin şeklini değiştirerek nurâni bir şekle sokmuştur. M.N.)

ekrem

(Arapça) Erkek ismi 1. Daha, en kerim. 2. Çok şeref sahibi, pek cömert, çok eli açık. Ekremü'l-Ekremin Cenab-ı Hak. (Alak suresi 3 ).

Yanıtlar