Elektrokardiyografi

Kısaca: Elektrokardiyografi Alm. Elektrokardiographie (f), Fr. Electrocardiographie (f), İng. Electrocardiography. Kalp adalesinin ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektrik faaliyetinin kaydedilmesi. Bu kayıt ile elde edilen grafiğe “Elektrokardiyogram” (EKG), kullanılan alete de “Elektrokardiyograf” denir. Bir akım yükselteci (amplifikatör) tarafından yükseltilen gerilimler ısıya duyarlı kağıt üzerine kaydedilir. ...devamı ☟

elektrokardiyografi
Elektrokardiyografi

Elektrokardiyografi Alm. Elektrokardiographie (f), Fr. Electrocardiographie (f), İng. Electrocardiography. Kalp adalesinin ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektrik faaliyetinin kaydedilmesi. Bu kayıt ile elde edilen grafiğe “Elektrokardiyogram” (EKG), kullanılan alete de “Elektrokardiyograf” denir. Bir akım yükselteci (amplifikatör) tarafından yükseltilen gerilimler ısıya duyarlı kağıt üzerine kaydedilir.

İlk elektrokardiyografi cihazını bir galvonometreden 1900 yılında geliştiren Hollandalı fizyolog Willem Einthowen bu keşfiyle Nobel mükafatı kazandı. Geliştirilen bu ilk cihaz 270 kg ağırlığındaydı. Elektrokardiyografi cihazı geliştirildikçe küçüldü. Bugün artık elle taşınabilen EKG cihazları 4.5 kg’dan hafif gelmektedir. Ayrıca daha ileri özel kayıt cihazları da mevcuttur. Bu cihazların çalışma prensipleri de Einthowen’in ilk cihazındakine benzer. Son zamanlarda bu sahaya bilgisayarlar da girmiş bulunmaktadır. Ayrıca EKG’yi aynı anda hem kağıda kaydetmek hem de görüntülemek (bir ekranda) mümkündür. Elde edilen bilgileri anında okuyup teşhisini veren cihazlar da mevcuttur. Bugün gelişmiş ülkelerde elektrokardiyogramın telefon ve radyo ile yüzlerce kilometre ötedeki kalb uzmanlarına ulaştırılması merhalesine gelinmiştir.

Kalp kası(myokard) kendi başına kasılma özelliğine sahiptir. Kalbin “sinüs düğümü” adı verilen noktasından çıkan düzenli tenbihler (uyarılar) hususi bir iletim yoluyla adale hücrelerine varır. Dinlenmekteyken elektrik bakımından sakin (polarize) durumda olan hücreler, gelen tenbihle uyarılarak (depolarize olarak) kasılırlar ve boyları kısalır. Böylece kalp odacıklarını çevreleyen myokardın bütünü büzüşerek içindeki kanı büyük ve küçük dolaşıma atar. Buna kalp kasılması (sistolü) denir. Myokard hücreleri çok kısa süren bu kasılma döneminden sonra hemen eski elektrik yüklerini kazanarak tekrar sakin (polarize) duruma geçerler. Bu olay nabız sayısı kadar tekrarlanır. Nabız sayısı 60 olan kişide bu “Depolarizasyon-Repolarizasyon” olayı dakikada 60 defa tekrarlanır. Kalbin elektrik faaliyeti ile meydana gelen potansiyel değişiklikleri, kalp çevresindeki dokuların ve Özellikle kanın yardımı ile bütün vücuda aynı anda yayılır. Vücudun çeşitli yerlerine konan iletici uçlar (elektrotlar) vasıtasıyla ortaya çıkan elektrik değişiklikleri yükseltilerek kaydedilir. Vücudun çeşitli noktaları arasındaki potansiyel farkları kaydedilir ve o bölgeye göre adlar verilir. Her bir değişik bölge için çizdirilen elektrokardiyogram eğrisine “derivasyon” denmektedir. Normalde 12 ayrı yerden kayıt yapılır.

Önce hastanın kol ve bacaklarına elektrotlar bağlanır. 1. derivasyon, sol kol-sağ kol arasındaki farkı; 2. derivasyon, sağ kol-sol bacak arasındaki farkı; 3. derivasyon, sol kol-sol bacak arasındaki farkı gösterir. Bunlara “standard derivasyonlar” denir. Ayrıca yükseltilmiş (augmented) derivasyonlar vardır ki bunlarda vücudun üç elemanından (kol ve bacakların üçünden) gelen akımlar sıfıra indirgenip dördüncüsünden gelen akım kaydedilir. Bunlar da üç tanedir. aVR (sağ kol), aVL (sol kol) ve aVF (sol bacak). Vücut üyelerinden kaydedilen derivasyonlardan başka göğüs çevresinden alınan 6 çeşit derivasyon daha vardır (V1, V2, V3, V4, V5 ve V6). Bu şekilde kaydedilen 12 derivasyon sırasıyla kağıt üzerine geçirilir. Kalbin çeşitli bölgelerinin rahatsızlıkları değişik derivasyonlarda belli değişiklikler meydana getirirler ve hekimin kalp rahatsızlığının cinsini ve bölgesini teşhiste yardımcı olurlar.

Elektrokardiyogram denilen bu yüzeysel kayıt işleminden başka, kalbe kadar sokulan ve miyokarda değdirilen kateter yardımıyla yapılan elektrokardiyogramlar da vardır. Bu işlem kalp adalesi ve onun fonksiyon bozukluğu hakkında daha doğru ve etraflı bilgi verir.

Elektrokardiyograf aleti, prensip olarak elektrik gerilimini ölçen hassas bir voltmetre ve bu gerilimi yükselten tertibattan ibarettir. Belli bir hızda geçen EKGkağıdına gerilim değişiklikleri anında yazdırılmaktadır. EKG kağıtlarının çoğu sıcaklık karşısında siyahlaşan bir özelliğe sahip olarak imal edilir. Yazıcı çubuk da sıcak bir metalden ibarettir.

Normal bir EKG’de p, QRS ve T diye adlandırılan 3 dalga ve bunlar arasında düz çizgiler vardır. Bu dalga ve çizgilerdeki değişiklikler normalden sapmaları gösterir. P dalgası kulakçıkların tenbih ile kasılmasını, QRS dalgası karıncıklara geçen tenbihin bunları kasmasını, T dalgası karıncıkların polarize (sakin) hale gelmesini gösterir. Dalgalar arasındaki mesafeler dalgaların süresi yükseklikleri (voltajları), şekilleri, düzenli olarak birbirlerini takip etmelerindeki değişiklikler kalpte olabilecek yapı değişikliğini veya hastalığı gösterebilir.

EKG bugün hekimlere yardımcı olan modern bir tetkik metodudur. Bununla beraber EKG kalpteki rahatsızlıkları tam bir doğrulukla göstermeyebilir. Çünkü EKG kayıtlarının normal sınırları çok geniştir. Ayrıca bir kalp hastasının EKG’si normal görünebileceği gibi EKG’si bozuk gibi görünen kişinin kalbi sağlam olabilir. EKG kalp hastalıklarının teşhisinde hekimin muayenede bulduğu araz ve belirtiler ile birlikte değerlendiğinde ve diğer tahlil ve filimler de gözönünde bulundurulduğunda yardımcı olur. Aksi takdirde EKG yanıltıcı da olabilir.

Eforlu EKG: Hastanın bir merdiven çıkıp inmesi veya yürüyen bir zemin üzerinde yürütülerek yorulması esnasında çekilen EKG olup, Özellikle başlangıç halindeki kalp damar sertliğinin teşhisinde kullanılır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

elektrokardiyografi Resimleri

Elektrokardiyografi
3 yıl önce

Elektrokardiyografi (EKG), kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesi...

Elektrokardiyografi, Adale, Amplifikatör, Bacak, Damar, Derivasyon, Kalp, Kalp kası, Kan, Kol, Wikimedia Commons
Kardiyograf
6 yıl önce

Elektrik kardiyograflar sadece elektrik potansiyelindeki değişiklikleri yazar (elektrokardiyografi). Ekokardiyografi Elektrokardiyografi Kardiyoloji...

Kardiyograf, Alet, Basınç, Ekokardiyografi, Elektrik, Elektrokardiyografi, Fransız, Gerilim, Kalp, Kardiyoloji, Toplardamar
Hatice Açıkalın
6 yıl önce

makalesi yayınlandı. Dr. Oğuz Uşaklıgil ile birlikte Türkiye'de ilk Elektrokardiyografi kitaplarından birini yazarak yayınladı. Emekli olduktan sonra tıbbi...

Hatice Açıkalın, 13 Mayıs, 1909, 1930, 1950, 1963, 1974, 2003, Atatürk, Bilim, Büyükelçi
Kardiyoloji
3 yıl önce

kullandığı tanı araçlarından bazıları şunlardır: Ekokardiyografi Elektrokardiyografi (EKG) ve ilgili tanı yöntemleri: Kalp stres testi ("efor testi" ya...

Kardiyoloji, Anevrizma, Ateroskleroz, Bilim, Dolaşım sistemi, Ekokardiyografi, Elektrokardiyografi, Endokrinoloji, Hastalık, Hipertansiyon, Kalp
Squid
3 yıl önce

manyetik alanın 1000'de 1'ini manyetoenselograf ile ölçebiliyor. Elektrokardiyograf ile tespit edilemeyen kalp rahatsızlıklarını manyetokardiyograf ile...

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
3 yıl önce

Dalı Bünyesinde kalp hastalıklarının tanı ve tedavileri amacıyla; Elektrokardiyografi, Ekokardiyografi, Holter Monitörizasyon ve Tansiyon ölçümlerinin...

Kesintisiz güç kaynağı
3 yıl önce

olmaz. Özellikle tıbbi amaçlı ölçüm ve test cihazları (ultrason, elektrokardiyograf, vb.) yüksek frekanslı elektriksel gürültülere karşı oldukça hassastırlar...

Kesintisiz güç kaynağı, Akü, Bilgisayar, Cihaz, Elektrik, Elektrik motoru, Elektrokardiyograf, Elektronik, Enerji, Ev, Frekans
Pulmoner yüksek tansiyon
3 yıl önce

gerekmektedir. Genellikle pulmoner fonksiyon testleri, kan testleri, elektrokardiyografi (EKG), atardamar kanı gaz ölçümleri, göğüs röntgeni (interstisyel...

Pulmoner yüksek tansiyon, Akciğer, Arter, Hastalık, Hipertansiyon, Kanser