Damar; hayat için gerekli olan kan akımını vücudun heryerine taşıyan çeşitli uzunluk ve genişlikte, elastik, boru şeklindeki dolaşım sistemi parçalarıdır.

DAMAR (türkçe) anlamı
1. Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal:Alnında ve şakaklarında şişen damarlar ağrıyordu.- P. Safa. Mermerde
2. bazı taşlarda ve tahta kesitlerinde renk ayrılığı gösteren dalgalı çizgi. Başka türden katmanların arasında bulunan sıvı
3. maden veya mineral katmanı. Soy
4. yaradılış. Huy
5. mizaç. İçinde ongun besi suyunun dolaştığı odunsu dokudan boru. Böceklerde kanat zarını dik tutmaya yarayan organ.
DAMAR (türkçe) anlamı
6. canlı varlıklarda kanın ya da besleyici sıvıların dolaştığı kanal
7. soy
8. yaradılış
9. mermerde
10. başka kimi taşlarda ve tahta kesitlerinde renk ayrılığı gösteren dalgalı izler
11. huy
12. mizaç
13. başka türden katmanların arasında bulunan sıvı
14. maden ya da mineral katmanı
15. böceklerde kanat zarını dik tutmaya yarayan organ.
1. n. dammar
2. hard resin used in making varnish and oil paints
3. adj. vascular
4. n. vein
5. vessel
6. blood vessel
grain,
DAMAR (türkçe) ingilizcesi
7. n. dammar
8. hard resin used in making varnish and oil paints
9. adj. vascular
10. n. vein
11. vessel
12. blood vessel
13. grain,
Damar tanım:
Kelime: dam·ar
14. Variant(s): or dam·mar /'da-m&
15. r/
16. İşlev: noun
17. Kökeni: Malay
18. : any of various resins used in varnishes and inks and obtained chiefly in Malaya and Indonesia from several timber trees (families Dipterocarpaceae and Burseraceae)
19.
DAMAR (türkçe) fransızcası
1. veine [la]
2. vaisseau [le]
DAMAR (türkçe) almancası
1. n. Ader
2. Gefäß
Damar (ingilizce) portekizcesi
1. s. tipo de resina dura usada na fabricação de verniz e tintas a óleo
Damar (ingilizce) flemenkcesi
1. hars

Damar hakkında bilgiler

Damar; hayat için gerekli olan kan akımını vücudun heryerine taşıyan çeşitli uzunluk ve genişlikte, elastik, boru şeklindeki dolaşım sistemi parçalarıdır.

Kanı kalbe geri getiren damarlara "toplardamarlar" (VENler), kalpten organlara kan taşıyan damarlara "atardamarlar" ARTER denir. Vücutta bulunan her organın en az bir tane temiz kanı kalbe getiren ve birden fazla kirli kanı kalbe götüren damarı vardır. İnsan vücudundaki damarların toplam uzunluğu 100.000 km kadardır.

Damarlar;1. Arterler, kalbin ventrikül adı verilen odacıklarından aldıkları kanı organlara taşırlar. Pulmoner arter hariç olmak üzere, bütün arterler O2'den zengin kan taşırlar. Bir arterin en küçük dallarına arteriol adı verilir. Kan basıncının düzenlenmesinde arterioller önemlidir.

2. Arteriollerdeki kan kapillerlere akar. Bu çok ince damarlar, dokular içinde yoğun damar ağı oluştururlar. Kan ve dokular arasındaki madde alışverişini kapiller damarlar sağlar. Duvarları çok incedir, dolayısıyla O2 ve gıdaların kolayca difüzyonuna imkan verirler. Keza, kapiller duvarı bir dereceye kadar gözeneklidir. Böylece plazma rahatlıkla dokulara geçebilir.

3. Kapiller içindeki kan venüllere geçer. Bunlarda çap olarak daha büyük olan venleri oluşturur. Çevreye yayılmış kanın, yeniden kalbe dönüşünü venler sağlar. Pulmoner venler hariç, tüm venler O2'den fakır kan taşırlar.

Organların canlılığını ve fonksiyonlarını koruyabilmesi için onları besleyen kan akımının düzgün ve sürekli olması gerekir. Bu yüzden damarlardaki en ufak tıkanıklıklar ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Yaşlanma, diyabet, toksik maddelerin vücutta birimi hareketsizlik gibi unsurlar ve bazı damar dışı hastalıklar damarlarda daralmalara ve tıkanmalara sebep olabilir. Arteri tıkanan organın tamamı veya beslenemeyen kısmı gangren olur ve fonksiyonlarını yitirir. Daha az görülen ven tıkanıklıklarında ise tıkanmanın yaygınlığına göre az veya çok fonksiyon bozuklukları ortaya çıkar.

Damar cerrahisi; arterlerin, venlerin ve lenf damarlarının tıbbi ve cerrahi hastalıklarıyla ilgilenen tıbbi bölümdür.

Tıkanma ve darlıklarda, balon anjioplastisi ve stent uygulamaları, emboli tıkanmalarında ve damar sertliğine bağlı tromboz oluşumlarında ameliyat ile tıkanıklıkların giderilmesi, anevrizma tedavisinde cerrahi ve endovasküler greft uygulamaları, varis ameliyatları, toplardamar tıkanmalarında pıhtılaşmayı önleyici ilaç uygulamaları, pıhtı eritici tedaviler damar cerrahisinin başlıca ilgilendiği konuları oluşturur.

Ayrıca bakınız

*Dolaşım sistemi

Damar duvarlarıArter ve ven duvarları tunica adı verilen üç tabakadan meydana gelir. En içteki kısım endotel (Tunica intima) adını alır. Basit bir epitelden oluşan tabakadır. Kanın aktığı düzgün, pürüzsüz yüzeyi oluşturur. Orta tabakayı tunica media yapar; bağ dokusu ve düz kaslardan oluşur. Bu tabaka büyük arterlerde en kalını olup, elastik lifler içerir. Dış tabaka, tunica adventitia, arterlerde oldukça incedir, ama büyük venlerin duvarlarında en kalın tabakadır. Elastik ve kollagen liflerden zengin bir bağ dokudan meydana gelir.

Genel olarak, venler arterlere göre daha ince duvarlara sahiptir. Çoğu büyük venler kapak bulundurur. Valvül adı verilen bu kapaklar, iki kapakçıktan (cuspis) oluşur. Endotel tabakasının içe doğru dönmesiyle oluşan cuspisler sayesinde, yerçekimine ters hareket eden kanın geri dönmesi engellenir.

Kapiller duvarını başlıca endotel oluşturur. Arteriolun kapillere yakın kısmında damarı çevreleyen düz kas hücreleri, kasılmak-gevşemek suretiyle, kapiller içine kan akımını düzenler.

Karaciğer, dalak ve kemik iliğinde, arteriol ve venüller, kapillere benzeyen sinusoidler içine açılırlar. Bir sinüsoidi kuşatan endotel hücreleri, birinin diğeri ile ilişki kurmasını engelleyen barierler oluşturur. Bu nedenle sinusoidlerde sızıntı çoktur. Sinusoidlerin dış duvarında makrofajlar bulunur. Bu makrofajlar, damar içinde gelen yabancı cisimleri dolaşımdan uzaklaştırırlar.

Damar nerede?

Damar haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Damar Sertliği

Kanda biriken ve balmumu kıvamındaki kolesterol, damarların iç yüzeyini kaplar ve damar iç dokusunun sertleşmesine yol açar. Sertleşen damarlar kan nakli görevini yapamazlar ve çapları küçüldüğü için de kan basıncı artar ve tansiyon yükselir.

Kalp Damar

Bölümün asıl amacı bireyleri kalp damar hastalıklarından korumak, hastalık ortaya çıkmış ise durdurmak, tedavi etmek ve hatta geriye döndürmektir.

Kalp Ve Damar Hastalıkları

Kalp ve damar hastalılarına, beslenme hataları, hava kirliliği, sağlıksız yaşam koşulları, şişmanlık ve düzensiz cinsel yaşam neden olur. Elbette nedenler bu kadar kalmıyor. Ancak bu sayılanlar, en başta gelen faktörler.

Damar Arıkoğlu

Türk Kurtuluş Savaşı'na katılan Kuvay-i Milliyeci, parlamenter ve siyaset adamı olan Damar Arıkoğlu, 1889 yılında Adana'da doğdu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Adana temsilciliğini üstlendi. Adana'nın işgali üzerine 1919 yılında Konya'ya kaçtı.

Kılcald Damar

Kılcald Damar Atardamarların son dallarını, toplardamarların ilk dallarına birleştiren ince damarlar. Şa’ri damar veya kapiller olarak da bilinir. Bir kıldan elli defa daha incedir. Çapları 0,007 mm ile 0,150 mm arasında değişir. Duvarlarında düz kas telleri bulunmayan ...

Damar, Lice

Damar, Diyarbakır ilinin Lice ilçesine bağlı bir köydür.

Damar, Murgul

Damar, Artvin ilinin Murgul ilçesine bağlı bir köydür.

Zamir Damar Arıkoğlu

Zamir Damar Arıkoğlu, (d. 1887, Adana - ö. 8 Nisan 1969), Türk siyasetçi.