Elektrokimya

Elektrokimya Alm. Elektrochemie (f.), Fr. Electrochimie (f.), İng. Electrochemistry. Kimyasal enerji ile elektrik enerjisi arasındaki bağıntıları, bu iki enerjinin karşılıklı dönüşmelerini ve bunlarla ilgili olayları inceleyen bilim dalı. Bu dönüşmeler, teorik yönden aynı önemde ise de, pratikte elektrik enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşmesi daha önemlidir. Yukarıda; elektrokimyanın, kelimenin menşei bakımından bir tarifi yapıldı. Ancak elektrokimya

Elektrokimya Alm. Elektrochemie (f.), Fr. Electrochimie (f.), İng. Electrochemistry. Kimyasal enerji ile elektrik enerjisi arasındaki bağıntıları, bu iki enerjinin karşılıklı dönüşmelerini ve bunlarla ilgili olayları inceleyen bilim dalı. Bu dönüşmeler, teorik yönden aynı önemde ise de, pratikte elektrik enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşmesi daha önemlidir.

Yukarıda; elektrokimyanın, kelimenin menşei bakımından bir tarifi yapıldı. Ancak elektrokimya, elektrotlarda yer alan bütün kimyasal olayları inceler. Bir metal, kendi iyonlarını ihtiva eden bir çözeltiye batırıldığında, bir elektrot meydana gelir. Mesela bir bakır çubuğun bakır iyonlarını ihtiva eden bir çözeltiye batırılmasıyla, bir bakır elektrot (Cu/Cu2+), bir çinko çubuğun çinko iyonlarını ihtiva eden çözeltiye batırılmasıyla da bir çinko elektrot (Zn/Zn2+) elde edilir. Bu iki elektrot uygun bir biçimde birleştirilirse, Daniel pili denilen bir pil meydana gelir. Eğer elektrotlar, yalnız başlarına (izole) ise, hiçbir akım geçmez ve bir denge hali vardır. Bu dengenin incelenmesi kimyasal termodinamiğin bir özel hali olan elektrokimyasal termodinamiği meydana getirir. Eğer elektrotlardan akım geçerse, bu halde elektrotla elektrolit arasında bir denge hali yoktur. Bir reaksiyon meydana gelir. Buna karşılık olayların incelenmesi, elektrokimyasal kinetiğin konusunu teşkil eder. Böylece termodinamik ve kinetik elektrokimyanın genel incelenmesinde temel iki kısım meydana getirirler. Öte yandan elektrokimyasal reaksiyonlar elektrolitik bir ortamda meydana geldiğine göre, elektrolitlerin bilinmesi de önemlidir. Buna göre elektrolitlerin termodinamiğini ve kinetiğini ve özellikle bunların iletkenliğinin incelenmesini de elektrokimyanın inceleme alanına sokmak icab eder.

O halde elektrokimyanın inceleme alanına giren konuları şu iki bölümde toplayabiliriz:

1. Elektrolitlerin termodinamiği ve kinetiği: Bu kısımda mikroskobik elektrik olayları sözkonusudur. Genellikle elektrolitlerin özellikleri incelenir ve özellikle sulu çözeltiler önemli bir yer alır. Elektrolitik disosyasyon, çözeltilerde iyonik dengeler, iletkenlik, taşıma sayısı, baz dengeleri ve daha birçok konular bu kısma girer.

2. Elektrokimyasal termodinamik ve kinetik: Bu kısımda makroskobik elektrik olayları söz konusudur ve elektrot işlemlerinin termodinamiği ve kinetiği incelenir. Bu da ikiye ayrılabilir: Birinci kısımda, denge halindeki elektrotlara ait olaylar incelenir ki, elektrot potansiyelleri, elektromotor kuvvet ve bunlarla ilgili hususlar yer alır. İkinci kısımda ise, denge halinde olmayan elektrotlara ait olaylar incelenir ki, polarizasyon, elektroliz ve bunlarla ilgili hususlar yer alır.

Teorik elektrokimyayı teşkil eden bu iki büyük bölüme bir üçüncü bölüm olarak elektrokimyanın gayet geniş olan uygulamasını katmak icab eder.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Elektrokimya
elektrokimya