Fiziksel Kimya

Kısaca: Fiziksel kimya, organik ya da inorganik, yalın ya da karışım halindeki kimyasal sistemleri fizik yasaları yöntemleriyle inceleyen bilim dalı. ...devamı ☟

Organik ya da inorganik, yalın ya da karışım halindeki kimyasal sistemleri fizik yasaları ve yöntemleriyle inceleyen kimya dalıdır. Ölçülebilen bütün özelliklerin incelenmesi, ölçümlerde kullanılacak deney yöntemlerinin ve aygıtların tasarımlanıp geliştirilmesi, yapılan ölçümlerin yorumlanıp mantıksal sonuçların çıkarılması, özellikle matematiksel olarak ifade edilebilecek kuramların geliştirilmesi ve kimyasal bir sistemin özelliklerine sonradan deneysel ölçümlerle doğrulanabilecek tahmini değerler verilmesi fiziksel kimyanın konulan arasındadır.

Alanları

*Yüzey kimyası

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Archer Martin
6 yıl önce

(Bedford School) ve Cambridge Üniversitesi'nde eğitim gördü. İlk olarak fiziksel kimya laboratuvarında çalışmış, sonra Dunn Besin Laboratuvarı'nda (Dunn Nutritional...

Kimya
3 yıl önce

konularla ilgilenir. Kimyanın en önemli dalları arasında analitik kimya, anorganik kimya, organik kimya, fizikokimya ve biyokimya sayılır. "Kimya" sözcüğüyle simya...

Kimya, Analitik kimya, Anorganik kimya, Atom, Bilim, Biyokimya, Element, Fizikokimya, Kimya Kanunları, Kimyager, Kimyasal formül
Kimya mühendisliği
3 yıl önce

Kimya mühendisliği, kimya, matematik, fizik, biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya,ve ekonomi bilimlerini, ham maddelerin ya da kimyasalların daha kullanışlı...

Kimya, Üniversite, Fizik, Doğa, Biyoloji
Nükleer kimya
3 yıl önce

Nükleer kimya ya da çekirdek kimyası, kimyanın radyoaktivite, nükleer reaksiyon ve çekirdek özellikleriyle ilgilenen bir alt dalıdır. Kuantum mekaniğinin...

Çekirdek kimyası, Analitik kimya, Atom çekirdeği, Biyokimya, Eczacılık, Farmakoloji, Farmasötik kimya, Fiziksel kimya, Fotokimya, Işınetkinlik, Kimya
Odd Hassel
6 yıl önce

Odd Hassel, 17 Mayıs 1897 - 11 Mayıs 1981 ) - Norveçli fiziksel kimyacı ve 1969 yılı Nobel Kimya Ödülü sahibi. Odd Hassel, Kristiania'da (bugünkü Oslo)...

Willard Libby
3 yıl önce

Eylül 1980), Amerikalı fiziksel kimyagerdir. Radyokarbon tarihleme yöntemini (Karbon 14 yöntemi) geliştirdi ve 1960 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü...

Fiziksel Buhar Biriktirme
3 yıl önce

Fiziksel buhar biriktirme. PVD (Physical Vapor Deposition) kaplama teknolojisi 1800lü yıllardan beri bilinmekte, ancak son 50 senedir kendisine endüstride...