Elektrolit

Kısaca: Elektrolit, serbest iyon içeren ve elektriksel iletkenliğe sahip ortam. ...devamı ☟

Elektrolit

İyonların hareketi ile akım ileten (sıvı ya da katı) metal olmayan iletken.

Elektrolit

Türkçe Elektrolit kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. electrolyte

Elektrolit

elektroliz işlemiyle çözülen madde.

Elektrolit

Türkçe Elektrolit kelimesinin Fransızca karşılığı.
électrolyte [le]

Elektrolit

Türkçe Elektrolit kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Elektrolyt

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Proton değişim membranlı yakıt hücresi
3 yıl önce

Proton değişim membranlı yakıt hücresi (veya polimer elektrolit membranlı yakıt hücresi), sabit ve portatif kullanım alanlarının yanı sıra taşımacılık...

Proton değişim membranlı yakıt hücresi, Alkali yakıt hücresi, Biyolojik yakıt hücresi, Doğrudan borhidrür yakıt hücresi, Doğrudan etanol yakıt hücresi, Doğrudan metanol yakıt hücresi, Elektro galvanik yakıt hücresi, Ergimiş karbonat yakıt hücresi, Formik asit yakıt hücresi, Fosforik asit yakıt hücresi, Fotoelektrokimyasal hücre
Elektroliz
3 yıl önce

aygıt, çözünerek artı ve eksi yüklü iyonlara ayrılmış bir bileşiğin (→Elektrolit) içine birbirine değmeyecek biçimde daldırılmış iki elektrottan oluşur...

Elektroliz, 1800, 1807, 1833, 1887, Anot, Elektron, Hidrojen, Katot, Klor, Michael Faraday
Svante Arrhenius
3 yıl önce

adıyla elektrolit dissosaiya (elektrolitlerin sıvıda çözülmüş olan veya erime halinde iyonlara parçalanması) teorisini hazırlamış, elektrolitlerin sıvı...

Yarı hücre
6 yıl önce

etrafındaki iletken elektrolit ve bunları ayıran Helmholtz çift tabakasından oluşur. Bu tabakada meydana gelen reaksiyonlar, elektrot-elektrolit arasında elektriksel...

Ekstraktif metalurji
3 yıl önce

bileşiklerin azaltılmasında ya elektrolit ya da kimyasal işlemler kullanılır. Bazı metaller içinse her iki işlem de kullanılır. Elektrolit indirgeme basit olarak...

Bakır
3 yıl önce

toplanabilmektedir. Dünya bakır üretiminin %80’i sülfürlü cevherlerden yapılır. Bir elektrolit ile temas halinde bulunan elektrotlara dışarıdan bir elektromotor kuvvet...

Bakır, Bakır
Lityum polimer pil
3 yıl önce

Lityum polimer pil (kısaca LiPo) daha yaygın sıvı elektrolit yerine bir polimer elektroliti kullanan tekrar şarj edilebilir bir lityum iyon pilidir. LiPo...

Korozyon
3 yıl önce

elektriksel teması olduğunda ve ortak bir elektrolitin içine batırıldığında veya aynı metal farklı konsantrasyonlarda elektrolit ile karşılaşıldığında ortaya çıkar...

Korozyon, Alaşım, Alüminyum, Demir, Enerji, Metal, Mühendislik, Oksitlenme, İyon, Madde taslağı