Svante Arrhenius

Kısaca: Svante August Arrhenius, (d. 19 Şubat 1859 Uppsala – ö. 2 Ekim 1927 Stockholm). İsveçli kimyacı ve fiziksel kimya biliminin kurucularından. ...devamı ☟

Svante Arrhenius
Svante Arrhenius

Svante August Arrhenius, (d. 19 Şubat 1859 Uppsala – ö. 2 Ekim 1927 Stockholm). İsveçli kimyacı ve fiziksel kimya biliminin kurucularından.

Uppsala Üniversitesi'nde okuduğu yıllarda fizik ve kimya hocalarından memnun kalmayınca, 1881'de Stockholm'daki İsveç bilimler Akademisi'nin Fizik Enstitüsü'ne geçti. Elektrolitlerin iletkenlikleri üzerine yaptığı çalışmalarını, 150 sayfalık bir tez halinde, doktora derecesi için sundu. Profesörleri tatmin etmeyen ve en düşük notu alan bu çalışmasıyla daha sonra Nobel Kimya Ödülü'nü alacaktı. Tezinin en önemli yanı, saf tuzların veya saf suyun iletken olmadığını, oysa sudaki tuz çözeltilerinin iletken olduklarını açıklamasıydı.

Arrhenius'un açıklamasına göre tuzlar, çözelti oluşturduklarında, yüklü parçacıklara parçalanıyorlardı. Yıllar önce Faraday bunlara iyon adını vermişti. Faraday, iyonların elektroliz prosesi sonucu ortaya çıkacaklarını düşünmesine rağmen, Arrhenius, elektrik akımı olmadan da tuz çözeltilerinin iyon içerebileceğini öneriyordu. Bu nedenle, çözeltilerdeki kimyasal reaksiyonların, iyonlar arasındaki reaksiyonlar olduğunu ileri sürüyordu. Bu teori, zayıf elektrolitler için bugün hala geçerlidir, fakat kuvvetli elektrolitlerin davranışlarını da bu teori kapsamına almak için Peter J. W. Debye ve Erich Hückel'in teoride bazı değişiklikler yapması gerekmiştir.

Kaynaklar

* Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Aktivasyon enerjisi
3 yıl önce

gerçekleşebilmesi için aşılması gereken enerji değeri. Terim ilk kez 1889 yılında, Svante Arrhenius tarafından kullanılmıştır. Bir mol substratdaki bütün moleküllerin...

Elektroliz
3 yıl önce

Humphry Davy ve 1833 yılında Faraday'ın keşifleri ve, 1887 yılında Svante Arrhenius tarafından geliştirilen iyon teorisi, zamanımızın atom fiziğine temel...

Elektroliz, 1800, 1807, 1833, 1887, Anot, Elektron, Hidrojen, Katot, Klor, Michael Faraday
Stockholm Üniversitesi
6 yıl önce

var. Hukuk öğrencilerinin de Studentkåren vid JMK birliği vardır. Svante Arrhenius, profesör ve üniversitenin rektörü. Mahmut Baran, avukat. Ingmar Bergman...

Panspermia
3 yıl önce

William Thomson (1871), Hermann von Helmholtz (1879) ve daha sonra, Svante Arrhenius'un da (1903) içinde bulunduğu çeşitli bilim insanları tarafından tekrar...

Jacobus Henricus van 't Hoff
3 yıl önce

çözeltilerle gazlar arasındaki benzerliği kanıtladı. 1895'e dek, Svante Arrhenius'un elektrolitlerin disosyasyonu teorisi üzerinde çalıştı. 1896'da Berlin'de...

1903
3 yıl önce

– Antoine Henri Becquerel, Pierre Curie ve Marie Curie Kimya – Svante August Arrhenius Tıp – Niels Ryberg Finsen Edebiyat – Bjørnstjerne Bjørnson Barış...

1903, 10 Aralık, 11 Ağustos, 13 Aralık, 14 Nisan, 14 Ocak, 15 Mayıs, 17 Aralık, 17 Eylül, 17 Kasım, 1898
Peter Debye
3 yıl önce

1923'te Erich Hückel ile birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Svante Arrhenius'un bir çözelti içindeki artı ve eksi yüklü tuz iyonlarının çözünmesine...

1859
3 yıl önce

Washington Gale Ferris, inventor of the Ferris wheel (ö. 1896) 19 Şubat – Svante Arrhenius, İsveçli kimyacı ve fiziksel kimya biliminin kurucularından. (ö. 1927)...

1859, 18. yüzyıl, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1860, 1861, 1862, 1863