Embriyoloji

Kısaca: Embriyoloji Alm. Embryologie (f), Fr. Embryologie (f), İng. Embryology. Yumurtadan, organları tam bir canlının gelişmesine kadar olan olayları inceleyen ilim dalı. Çok eski zamanlardan beri insanlar bu konu üzerinde düşünmüşler ve kendi devirlerine göre bazı açıklamalar yapmışlardır. Bu araştırmacılar bir canlının ve özellikle insan gelişmesi üzerinde yüzyılımızda da aydınlatılamamış sorulara cevap aramıştır. Bu çalışmalar sadece sembolik bir değer taşım ...devamı ☟

embriyoloji
Embriyoloji

Embriyoloji Alm. Embryologie (f), Fr. Embryologie (f), İng. Embryology. Yumurtadan, organları tam bir canlının gelişmesine kadar olan olayları inceleyen ilim dalı. Çok eski zamanlardan beri insanlar bu konu üzerinde düşünmüşler ve kendi devirlerine göre bazı açıklamalar yapmışlardır. Bu araştırmacılar bir canlının ve özellikle insan gelişmesi üzerinde yüzyılımızda da aydınlatılamamış sorulara cevap aramıştır. Bu çalışmalar sadece sembolik bir değer taşımaktadır.

On yedinci yüzyılda mikroskobun keşfiyle embriyoloji ayrı bir bilim dalı halinde gelişmeye başlamıştır. On sekizinci yüzyıldaki çalışmalar arasında zamanın büyük İslam alimi Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Ünlü Marifetname adlı eseri dikkati çekmektedir. Bu eserde insan anotomisi ve ceninin gelişimi üzerine zamanımızdakine uygun bilgiler verilmektedir.

On sekizinci yüzyılda yumurtada canlının çok küçük bir kopyesi olduğu fikri çürütüldü. Birçok hayvan türündeki embriyonun gelişmesinin ufak farklarla birbirine benzediği anlaşıldı. Yirminci yüzyıl başında embriyonun bazı parçalarının gelişmeyi etkilediği gösterildi. Embriyondaki bu etkileyici bölge denilen parçaların varlığını ilk defa keşfeden Hans Shemann (1869-1941), bu keşfiyle 1935’te Nobel ödülü almıştır. Aslında embriyonun gelişmesi kısmen kendi kendine, kısmen de belli bölgelerin kontrolü altında olmaktadır. Gelişmenin nasıl bir yön takip edeceğini tayin eden asıl faktör döllenmiş yumurtanın çekirdeğinde mikroskopik bir yer tutan bu kalıtım maddelerinin (genler) gelişmeyi nasıl etkilediği haalen araştırma konusudur. Zamanımızda embriyoloji insanın ve diğer canlıların gelişmesiyle ilgili sorulara hücresel hatta gen molekülleri seviyesinde cevap aramaktadır. Embriyoloji bir çok bölümlere ayrılmıştır.

Vertebralı embriyoloji: Balık, amfibi, sürüngen, kuş ve memelilerin gelişmesini inceleyen embriyolojinin bir dalıdır.

İnsan embriyolojisi: İnsan yavrusunun, döllenmiş tek hücreden itibaren, doğana kadar geçen süre içindeki normal gelişmesini incelemektedir.

Fizyolojik embriyoloji: Gelişen doku ve organların fonksiyonlarını inceler.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

embriyoloji

Osmanlıca embriyoloji kelimesinin Türkçe karşılığı.
yun. Biy: Canlıların başlangıçtan itibaren gelişmesini inceliyen biyoloji ilminin bir bölümü. İkiye ayrılır: 1- Ontogonez: Yumurtadan yavruların meydana gelişini inceler. 2 - Flogenez: Canlıların ilk yaratılışı ile bugünkü şekli arasında meydana gelen değişmeleri inceler. Dünyada başlangıçtan bugüne kadar iklim, fizik ve kimyevi şartlar, beslenme şartlarında değişmeler olmuştur. Allah, yarattıklarına karşı çok merhametli ve lütufkâr olduğu için zor şartlarda canlıların yok olmaması için vücutlarında gerekli değişikliklerle donatmıştır. Meselâ: Kutup tilkisinin kışın karlı ortama uyması için tüyleri beyaz, baharda ve yazın ise boz olur. D.D.T. gibi kimyevi ilaçlarla böceklerin tamamen imhâ olmaması için bir müddet sonra böcekler bir muâfiyet "bağışıklık" kazanıyorlar. Bunun gibi, canlılar âleminde rahmet eseri sayısız hikmetli hâdiseler var. Bu, hâdiselere "İçgüdü" "Mütasyon", "evrim" gibi bir takım isimler takıp tesadüfle izah etmek imkânı yoktur.

embriyoloji

Türkçe embriyoloji kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. embryology

embriyoloji

dölüt durumuna gelinceye değin, oğulcuğun geçirdiği gelişim evrelerini inceleyen dirimbilim kolu.

embriyoloji

Türkçe embriyoloji kelimesinin Fransızca karşılığı.
embryologie [la]

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

embriyoloji Resimleri

Embriyoloji
3 yıl önce

Embriyolojide çözümleyici çalışmaların önemini ilk kavrayanlardan biri olan Alman anatomi bilgini Wilhelm Roux (1850-1924) deneysel embriyolojini öncüsü...

Embriyoloji, 1850, 1855, 1924, 1935, Anatomi, Bakteriyoloji, Biyocoğrafya, Biyofizik, Biyokimya, Biyoloji
Hans Spemann
3 yıl önce

Württemberg - ö. 9 Eylül 1941, Freiburg im Breisgau, Almanya), Alman embriyoloji bilgini. Günümüzde indükleme olarak bilinen süreci bulmuş ve bu buluşuyla...

Kuluçka
3 yıl önce

Kuluçka (embriyoloji): kanatlı hayvanların nesillerini devam ettirebilmek için gösterdikleri doğal ve fizyolojik arzu hali. Kuluçka (epidemiyoloji): Bir...

Kuluçka, Embriyo, Kuş, Yumurta
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
6 yıl önce

olarak eğitim-öğretime başlamıştır. Anatomi Biyokimya Fizyoloji Histoloji-Embriyoloji Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları...

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Selçuk birim, Evrenkent, Meram Tıp Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Tıp dalları
3 yıl önce

altında gruplandırılmıştır. Anatomi Biyofizik Biyoistatistik Biyokimya Embriyoloji Farmakoloji Fizyoloji Histoloji Mikrobiyoloji Patoloji Tıbbi biyoloji...

Anatomi
3 yıl önce

Nöroanatomi: Sinir sistemi anatomisi ile ilgili dalıdır. Gelişimsel anatomi : Embriyoloji Mikroskobik anatomi : Histoloji Patolojik anatomi : Anatomopatoloji Radyolojik...

Anatomi, Bakteriyoloji, Bilim, Biyocoğrafya, Biyofizik, Biyokimya, Biyoloji, Biyometri, Botanik, Canlı, Deniz biyolojisi
Albert von Kölliker
6 yıl önce

mikroskobik tekniklerini araştırmasıdır. Dikkate değer araştırması olan embriyoloji 19. yüzyılın ortalarında onun adıyla anılmaktadır. Standart bir çalışma...

Gelişim Biyolojisi
3 yıl önce

değişimini, farklılaşımını ve şekil almasını (morfojenez) inceler. Embriyoloji, gelişim biyolojisinin bir alt birimidir ve tek hücrenin (genelde zigotun)...

Gelişim biyolojisi, Gelişim biyolojisi