--}}

Empresyonizm

Empresyonizm (İzlenimcilik), 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve bütün sanat dallarını etkilemiştir. Sanatta dış etkilerin içe yansımasını- içte izler bırakmasını veya bu izlere dayanarak sanat eseri meydana getirilmesini savunan bir sanat akımıdır. Bu akıma, mensup olan sanatçılar, tabiatı gerçekte olduğu gibi, bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ancak ondan edinilen intibalar ölçüsünde ve niteliğinde anlatmayı gaye edinmişlerdir.

Empresyonizm (İzlenimcilik), 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve bütün sanat dallarını etkilemiştir. Sanatta dış etkilerin içe yansımasını- içte izler bırakmasını veya bu izlere dayanarak sanat eseri meydana getirilmesini savunan bir sanat akımıdır. Bu akıma, mensup olan sanatçılar, tabiatı gerçekte olduğu gibi, bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ancak ondan edinilen intibalar ölçüsünde ve niteliğinde anlatmayı gaye edinmişlerdir.

İzlenimcilere göre sanatçı doğrudan doğruya gerçeği değil, gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri esas almalı, gerçekçiliği ve nesnelliği ikinci plana atarak, kişisel yorumu ön plana çıkarmalıdır.

İzlenimcilikte, yorumlar ve izlenimler, sanatçıdan sanatçıya değiştiği ve her sanatçı eserinde kendinde oluşan duyguyu ve izlenimi anlatacağı için, meydana getirilen edebi eser, yazarın veya şairin kişiliğine dair izler taşır.

Empresyonistlere göre sanatçı doğrudan doğruya, gerçeği değil de gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri esas almalıdır. Sanat anlayışlarını varlığın realist ve objektif yorumu esası üzerine kurmak yerine, söz konusu varlığın sanatçıda uyandırdığı intibaları anlatmak, olarak açıklayan bu akıma İntibacılık adı da verilir.

İntibalar, sanatçıdan sanatçıya değişeceği ve her sanatçı, eserinde kendi intibalarını anlatacağı için, meydana getirilen sanat eseri, onu meydana getirenin tam kişiliğini ortaya koyacaktır. Bu özellikleri dolayısıyla empresyonistler, kendilerini çevreleyen dış dünyaya karşı ilgisizdirler. Onların dile getirmek istedikleri, kendi iç dünyalarıdır. Empresyonizm'de objenin kendisi değil, uyandırdığı intibalar önemlidir. Bu bakımdan realizmin karşıtıdır.

Empresyonizm (izlenimcilik), 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmış ve bütün sanat dallarını etkilemiştir bir akımdır. Özellikle doğadaki dış unsurların kişinin kendi içerisinde birtakım izlenim, duygusal iz bırakmasını savunan sanat ve edebiyat akımıdır. Bu akım içerisinde yer alan sanatçılar, doğayı, çevreyi olduğu gibi değil, dış unsurların görünüşünü değiştirmeden, kendi izlenimleri yardımıyla olmasını tasarladıkları bir biçimde yansıtmaya çalışmışlardır.

Resimde izlenimcilik, özellikle ışık ve renkten kaynaklanan görsel izlenimlerin tanımlanmasına adanmış olduğu söylenebilir. Bu akımı takip edenler tarafından, resmedilen nesne veya olaydan çok günün belirli bir zamanı, belirli bir ışıkta sanatçı üzerindeki izlenimlere önem verildi. Akımın öncüleri Claude Monet ve Camille Pissarro olarak kabul edilir.

Onlara göre sanatçı doğrudan doğruya, gerçeği değil de gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri esas almalıdır. Varlığın gerçekçiliği ve nesnelliği ikinci plana atılarak, kişisel yorum ön plana çıkarılmıştır.

İzlenimcilikte, yorumlar ve izlenimler, sanatçıdan sanatçıya değişeceği ve her sanatçı, eserinde kendinde oluşan duyguyu ve izlenimi anlatacağı için, meydana getirilen edebi eser, yazarın veya şairin kişiliğine dair izler taşıyacaktır.

Bu akım Sembolizmin bir aşaması olarak kabul edilebilir. Zira temsilcileri arasında sembolizmin önemli temsilcileri de yer almış ve bu akımın etkilerini taşıyan eserler vermişlerdir.

İzlenimciliğin özellikleri

*Akımın en önemli özelliği bir izlenimin uyardığı duy *Bu akımın yazarı, doğrudan doğruya gördüğü gerçeği değil de, gördüklerinin ve izlediklerinin kendisi üzerinde bıraktığı izlenimi ve duyumu esas alır.

 • Daha çok edebiyatta ve resimde gelişmiştir.
 • Dış aleme, ondaki varlıklara ve nesnelere karşı ilgisizdirler.
 • Edebiyatta, resimde, müzikte okuyucunun, seyircinin, dinleyicinin eserle karşı karşıya gelir gelmez edineceği izlenim bu akımın tatlı, yumuşak, kucaklayıcı, canlı teması olmuştur.
 • Empresyonist sanatçının anlattığı dış dünya değil, dış dünyadaki varlıkların hayale bürünmüş izlenimleridir.
 • Empresyonistler, etkici ve duygucudurlar. Zaten empresyon, etki - duygu anlamındadır.
 • Empresyonizm, esas olarak ve her şeyden önce özgürlüğün simgesidir, sembolüdür.
 • Hayale ve soyut betimlemelere yer verilmiştir.
 • Her şey sanatçının duyumuna bağlı olarak anlatılır.
 • Objenin kişi üzerindeki izlenimleri önemli olduğu için realizmin karşıtıdır.


Müzikte Temsilcileri: M.Ravel, C.Debussy, J.A.Carpenter, O.Respighi, C.T.Griffes, I.Albéniz, P.Dukas

Edebiyatta Temsilcileri: Rilke, Arthur Rimbauld, James Jayce

Türk Edebiyatındaki temsilcileri: Ahmet Haşim, Cenap Şahabettin

Kaynaklar

Diğer anlamları

empresyonizm

Türkçe empresyonizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. impressionism

empresyonizm

İntibaları belirtmeye dayanan sanat akımı, intibacılık, izlenimcilik, Daha çok resim sahasında etkili olmuş akım olmuştur.

empresyonizm

Türkçe empresyonizm kelimesinin Fransızca karşılığı.
impressionnisme [le]

empresyonizm

Türkçe empresyonizm kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Impressionismus

empresyonizm

İzlenimcilik.


İlgili konuları ara


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  doğru bir akım olduğuna inaniyorum çünkü doğanın insanda bıraktığı etkiler herzaman için farklıdır.doğa geniş bir sanat alanıdır ve doğayı konu edinen sanatçıların üzerinde farklı,derin duygular bırakmaması imkansızdır.ne kadar aynı çiçeğe bakılsa da hergün değişik duygular uyandırması gibi.bence bu akım sanatçılara değişik aynı zamanda daha çok yaratma imkanı vermiştir.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Empresyonizm (İzlenimcilik), 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve bütün sanat dallarını etkilemiştir. Sanatta dış etkilerin içe yansımasını- içte izler bırakmasını veya bu izlere dayanarak sanat eseri meydana getirilmesini savunan bir sanat akımıdır. Bu akıma, mensup olan sanatçılar, tabiatı gerçekte olduğu gibi, bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ancak ondan edinilen intibalar ölçüsünde ve niteliğinde anlatmayı gaye edinmişlerdir.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  izlenimcilik bence doğaya duyulan hayranlık neticesinde ortaya çıkmış insanlar gördükleri dünyayı değil gördükleri dünyanın üzerlerinde oluşturduğu muhteşem duyguyu resmetmek istemişlerdir

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  bence bu empresyonizm ve diğer akımlar çoooooook saçma sırf ödevim için yapıyorum ne o ya yığınla akım

 • Mustafa Sandal Avatar
  Mustafa Sandal - 2 yıl önce

  ne olduğunu hiç anlamadım ama bu empresyonizm güzel göründü gözüme. Başarılarının devamını diliyorum gerçekten.


 • Kerem Avatar
  Kerem - 1 yıl önce

  Guzel


 • Kerem Avatar
  Kerem - 1 yıl önce

  Gerçekten güzel olmuş 5 sayfalık bir ödevim vadi tam 5 sayfa oldu


Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Empresyonizm
empresyonizm