Enantiyomer

Kısaca: Kimyada enantiyomerler (Yunanca ἐνάντιος, karşı, ve μέρος, parça veya kısım) bir insanın sağ ve sol ellerinin aynı fakat zıt olması gibi biri diğerinin tam ayna görüntüsüne süperpoze olmayan stereoizomerlerdir. ...devamı ☟

Kimyada enantiyomerler (Yunanca ἐνάντιος, karşı, ve μέρος, parça veya kısım) bir insanın sağ ve sol ellerinin aynı fakat zıt olması gibi biri diğerinin tam ayna görüntüsüne süperpoze olmayan stereoizomerlerdir. Enantiomerler,aynı simetrik ortamda varolduklarında, eşit miktarlarda ancak zıt yönlerde düzlemsel polarize olmuş ışığı döndürmek hariç özdeş kimyasal ve fiziksel özelliklere sahiptirler. Optik olarak etkin bir izomerin eşit parçalarının karışımı ve bunun enantiyomerine rasemik denir ve sıfır derecede düzlemsel polarize olmuş ışığın net bir rotasyonuna sahiptir. İki simetrik enantiyomer sıklıkla, enantiyomer olan başka maddelere bağlı olarak farklı kimyasal özellikler taşımaktadır. Canlı varlıkların vücutlarındaki moleküllerin çoğu enantiyomer olduğu için insanlar da dahil olmak üzere iki simetrik enantiyomerin etkilerinde genellikle belirgin bir fark olmaktadır.

Kaynak

http://en.wikipedia.org/wiki/Enantiomer

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Permetrin
4 ay önce

enantiyomere) sahiptir. Transpermethrin olarak bilineni trans enantiyomer çiftidir. (1S)-trans-asit kısmı Bir cis enantiyomeri Diğer cis enantiyomeri...

Ksiluloz
4 ay önce

ketopentozdur. Kimyasal formülü C5H10O5 şeklindedir. Doğada ksilulozun L- ve D-enantiyomerleri mevcuttur. L-Ksiluloz, L-ksiluloz redüktazındaki eksiklikten kaynaklanan...

Ribuloz
4 ay önce

Ribulozun kimyasal formülü C5H10O5 şeklindedir. Molekülün iki farklı enantiyomeri mevcuttur. Bunlar: D-ribuloz (D-eritro-pentuloz) L-ribuloz (L-eritro-pentuloz)...

Gliseraldehit
4 ay önce

gelmektedir. Gliseraldehit, kiral merkeze sahiptir ve iki farklı dizilişte enantiyomeri vardır: R, Latince sağ anlamına gelen rectus sözcüğünden gelmektedir...

Rasemik karışım
3 yıl önce

Kimyada bir rasemik karışım bir kiral molekülün sol ve sağ elli enantiyomerlerinin eşit oranda karışımı demektir. İlk bilinen rasemik karışım, Pasteur'ün...

Homokiralite
3 yıl önce

engellerini azaltmaktadır. Deneylerle kanıtlanmıştır ki amino asitler saf enantiyomer özelliği olan üstleçlerde (ing: substrate/Tür:substrat) rasemik olanlara...

Kiralite
3 yıl önce

özellikle molekülleri tanımlamak için kullanılır. Kimyada bu moleküllere enantiyomer, veya enantiyomerizm veya kiralite özelliği gösterir denir. Kiral sözcüğü...

Flurbiprofen
4 ay önce

satılmaktadır. Bazı boğaz pastillerinde de bulunmaktadır. Etken maddenin R-enantiyomeri (tarenflurbil) metastatik prostat kanseri ve Alzheimer hastalığında kullanılmak...

Flurbiprofen, İlaç, ABD, ATC, Analjezik, Asetilsalisilik asit, Aspirin, Atılma, Avustralya, Biyoyararlanım, CAS kayıt numarası