Gliseraldehit

Kısaca: Gliseraldehit, veya diğer adıyla gliserik aldehit, C3H6O3 formülüne sahip üç karbonlu bir monosakkarittir. Bilinen tüm aldozlar arasındaki en basit moleküldür. ...devamı ☟

Gliseraldehit
Gliseraldehit

Gliseraldehit, veya diğer adıyla gliserik aldehit, C3H6O3 formülüne sahip üç karbonlu bir monosakkarittir. Bilinen tüm aldozlar arasındaki en basit moleküldür. Tatlı ve renksiz bir kristal katı olan gliseraldehit, canlı vücudunda orta derecede önem taşımaktadır. Bileşiğin kökü gliserin ve aldehitten gelmektedir. Gliseraldehit, kiral merkeze sahiptir ve iki farklı dizilişte enantiyomeri vardır: * R, Latince sağ anlamına gelen rectus sözcüğünden gelmektedir. * S, Latince sol anlamına gelen sinister sözcüğünden gelmektedir. Gliseraldehitin optik dönmesi R için (+) ve S için (aˆ’) şeklindedir. Ancak bu durum tüm monosakkaritlerde aynı değildir. Stereokimyasal dönme sadece kimyasal yapıya bağlıdır. Halbuki optik dönme deneysel olarak tespit edilebilir. Gliseraldehit, karbonhidratların biçimsel standartları için kullanılmaktadır. Monosakkaritlerin kimliksel uyumu, molekülün son stereo-merkezinde yer almaktadır. Gliseraldehit, dihidroksi aseton ile beraber hafif yanma aracılığıyla hazırlanabilmektedir. Bunun için katalizör olarak hidrojen peroksit ve demir tuzu kullanılmaktadır. Ayrıca bakınız * Stereoizomerlik

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Trioz
3 yıl önce

bulunduran monosakkaritlerdir. Bilinen iki adet trioz mevcuttur; aldotrioz (gliseraldehit) ve ketotrioz (dihidroksi aseton). Triozlar hücre solunumunda görev...

Oksidoredüktaz
3 yıl önce

özelliğindedir. Pi + gliseraldehit-3-fosfat + NAD+ → NADH + H+ + 1,3-bisfosfogliserat Bu reaksiyonda NAD+ yükseltgen (elektron alıcısı), gliseraldehit-3-fosfat indirgendir...

Aldoz
3 yıl önce

Seliwanoff testi ile test edilir. İki karbonlu: glikolaldehit Üç karbonlu: gliseraldehit Dört karbonlular: eritroz, treoz Beş karbonlular: riboz, arabinoz, ksiloz...

Glikoliz
3 yıl önce

inaktive olur. Fruktoz 1,6 bifosfat daha sonra aldolaz enzimi kataliziyle Gliseraldehit 3-fosfat ve Dihidroksiaseton fosfat'ı oluşturur. Pirüvik asitin oluşturulmasına...

Glikoliz, Enzim, Fermantasyon, Glikoz, Kemosentetik, Oksijenli solunum, Pirüvik asit, Oksijensiz solunum, Alkolik fermantasyon, Laktik asit fermantasyonu, Son ürün evresi
Pentoz fosfat yolu
3 yıl önce

sayesinde 3 molekül pentozdan, 2 molekül fruktoz 6-fosfat ve 1 molekül gliseraldehit 3-fosfat oluşturulabilir. Gürdöl Figen - Ademoğlu Evin, Biyokimya, Nobel...

Fruktoz
3 yıl önce

indirgenebilmektedir. Üretilen gliseraldehit ayrıca gliseraldehit kinaz yardımıyla gliseraldehit 3-fosfata dönüşebilmekte, veya gliseraldehit 3-fosfat dehidrojenaz...

Fruktoz, Biyoloji, Glikoz, Meyve, Sakkaroz, Sarımsak, Şeker, Disakkarid, Oligofructose, Hindibağ
Alkol fermantasyonu
3 yıl önce

(C6H12O6) parçalanarak pirüvata (C3H6O3) dönüşür. Bu süreçte glikozdan iki gliseraldehit-3-fosfat (G3P) molekülü elde edilir. Bunun ardından bir nikotinamid...

Alkol fermantasyonu, Adenozin trifosfat, Arpa, Buğday, Etanol, Fermantasyon, Fosfat, Glikoliz, Glikoz, Karboksil, Karbon dioksit
Riboz
3 yıl önce

birçok diğer metabolik bileşiğin alt birimi olabilir. D-ribozun ve D-gliseraldehitin sondan bir önceki karbon atom dizilişinin biçimi aynıdır. Biyolojide...

Riboz, ATP, Biyokimya, Karbon, Molekül, Monosakkarit, RNA, Taslak, Şeker