Engellilik

Kısaca: Engelli, yaralanma ya da fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlık nedeniyle bazı hareketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlanan (kişi). Engeller doğuştan gelebilir veya sonradan geçirilen hastalıklar veya kazalar sonucu ortaya çıkabilir. ...devamı ☟

Engellilik
Engellilik

Engellilik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Engelliler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Engelliler Haftası
3 yıl önce

tarihlerde kutlanan özel haftadır. Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo...

Türkiye'de Engelli Hakları
6 yıl önce

Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları...

Zihinsel engelli
6 yıl önce

gruplarda engellilik oranlarının diğer gruplara göre belirgin bir şekilde daha fazla olduğunu belirtir. Eğitim düzeyi düşük olan bireylerde engellilik oranı...

Zihinsel engelli, Beyin, Hastalık, Organ, Tıp, İnsan
Emekli maaşı
6 yıl önce

emeklilik yaşı'na ulaşmış kişilere verilen düzenli nakit ödemelerdir. Engellilik, geçimini sağlayan kişiyi kaybetme veya uzun süreli mesleki faaliyetler...

Katawa Shoujo
6 yıl önce

tam anlamıyla: "Sakat Kızlar", çevrilmiş hali: "Engellilik Kızları"), çeşitli fiziksel engelliliklere sahip altı genç kızın ve genç bir erkeğin hikâyesini...

Pembe Hayat
3 yıl önce

mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hâl, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi, herhangi...

Özürlüler Vakfı
6 yıl önce

Vakfın başkanlığını Seyhan Sandıkyapan yürütmektedir. Toplumun tümünün, engellilik konusunda bilinçlendirilmesi ve toplumda oluşan yanlış bakış açısının...

Nefret
3 yıl önce

işleyenler, genellikle ırk, cinsiyet, din, cinsel yönelim, zihinsel bozukluk, engellilik, sınıf, etnik köken, milliyet, yaş, cinsiyet kimliği veya siyasi bağlantı...

Nefret (grup), ,