Eridu

Kısaca: Eridu, Güney Mezopotamya`da yer alan Sümer kenti. ...devamı ☟

Eridu, Güney Mezopotamya`da yer alan Sümer kenti.

Sümer kralları listesine göre krallığın başladığı ilk şehirdir. Kuruluşu İ.Ö. 5000 yıllarına uzanır. }

İlgili konular

mezopotamya sümer tarih

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Enki
3 yıl önce

sonraları Babil mitolojisinde Ea olarak anılmıştır. Enki'nin baş tapınağı Eridu'daki é-engur-ra yani "(su) derinliğin evi"dir. Enki, Me olarak anılan kutsal...

Enki, Annuna, Anu, Arap mitolojisi, Asur, Babil mitolojisi, Elam, Elohim (tanrılar), Enlil, Eridu, Gılgamış Destanı
Obeyd Kültürü
3 yıl önce

geniş bir arazide Obeyd çanak çömleği bulunmuştur. Kültürün tüm ayrıntıları Eridu kentinde açığa çıkarılmıştır. Ayrıca Hacı Muhammet, Te'l ul Savvan ve Tell...

Mezopotamya mitolojisi
3 yıl önce

Pan-Mezopotamyalı sayılır. E'abzu isimli tapınağı, Eridu'da bulunurdu. Ki veya Ninhursag, dünyanın tanrıçasıydı. Eridu'da E'saggila tapınağı bulunurdu. Sümer kökenlidir...

Mezopotamya mitolojisi, An, Annuna, Anunnaki, Arap mitolojisi, Asur, Babil, Babil mitolojisi, Elohim (tanrılar), Enki, Enkidu
Apsû
6 yıl önce

Nammu ve uşakvari bir yaratık türünün de apsû'da yaşadığına inanılırdı. Eridu'da Enki'nin tapınağı E-abzu ("abzu tapınağı") olarak bilinirdi. Babil ve Asur...

Apsí», Agasaya, Akad, Annuna, Arap mitolojisi, Asur, Babil, Babil mitolojisi, Bel (tanrı), Cami, Elohim (tanrılar)
Sümerler
3 yıl önce

şehir ve kasaba vardı. Bunlar arasında Kiş, Nippur, Zabalam, Umma, Lagaş, Eridu, Uruk ve Ur sayılabilir. MÖ 4000 yılları başlarında Sümer sınırları kanallar...

Sümerler, Akadlar, Akkad dili, An, Anaerkil, Anu, Aritmetik, Astronomi, Asur, Asur Kralları, Asuroloji
Ur-Nammu
3 yıl önce

alır. Sonuçta Nippur'daki taç giyme töreninde önemli bir bölgesel (Ur, Eridu ve Uruk) hükümdar olarak tanındı ve Larsa, Nippur, Kiş, Adab ve Umma'da...

Ninurta
3 yıl önce

Ninurta'nın Eridu'ya Yolculuğu'nda, Ninurta Nippur'daki Ekur tapınağını terk eder ve isimsiz bir rehber eşliğinde Eridu'daki Abzu'ya gider. Eridu'da Ninurta...

Mezopotamya
3 yıl önce

vardı. Bunlara örnek vermek gerekirse Kiş, Nippur, Zabalam, Umma, Lagaş, Eridu, Uruk ve Ur zikredilebilir. Lagaş'ta iktidara gelen Ur-Nanşe yaptırdığı...

Mezopotamya, 1. Dünya Savaşı, 1258, 1508, 1534, 1535, 1920, 1961, 2006, 3. Ur Sülalesi, 7. yüzyıl