Enki

Kısaca: Enki, Sümer mitolojisinde su, zeka ve yaratmanın tanrısıdır. Daha sonraları Babil mitolojisinde Ea olarak anılmıştır.Enki`nin baş tapınağı Eridu`daki ``í©-engur-ra`` yani "(su) derinliğin evi"dir. ...devamı ☟

Enki
Enki

}

Enki, Sümer mitolojisinde su, zeka ve yaratmanın tanrısıdır. Daha sonraları Babil mitolojisinde Ea olarak anılmıştır.

Enki`nin baş tapınağı Eridu`daki ``í©-engur-ra`` yani "(su) derinliğin evi"dir. Enki, Me olarak anılan kutsal güçlerin koruyucusuydu.

Enki, Sümer panteonundaki tepesindeki 4 yaratıcı tanrıdan biridir. (Diğerleri Enki`nin babası olan Enlil, Enlil`in annesi olan Ninhursag/Ki ve babası olan An`dır) Panteonda yeri An ve Enlil`den sonra gelmesine karşın zamanla An`ın önemini kaybetmesi ile 2 sıraya yükselmiştir. Sümer panteonunun en güçlü tanrısı Enlil olmasına karşın icra edici olan tanrı Enki idi. Bu yüzden Sümer destanlarında adına en çok rastlanan tanrıdır.

Su tanrısı olarak sınıflandırılmıştır. Sümer ülkesine bereket veren Dicle ve Fırat nehirleri Enki`nin penisinden fışkıran su ile oluşmuştur. İnsanı yaratan, tohumların yeşermesini, hayvanların üremesini sağlayan, en güçlü büyüleri yapan tanrı Enki`dir. Enki`nin resimlerinde keçi ve balık sıklıkla kullanılmıştır. Balık figürü zaman içinde su ya da nehire dönüşmüştür, bu yüzden nehirli tanrı da denilir.

Enki`nin önemli rol oynadığı 5 mit şunlardır:

Bu mitlerde anlatılan öyküler belli değişikliklerle Asur, Elam, Hitit, Yunan, İbrani edebiyatına ve dinsel metinlerine girmiştir. Sami dillerinde Enki adı Ea olarak anılmış, Akad/Asur mitolojisine bu adla yerleşmiştir. İbranilerin tanrısı Yahweh de Enkiye dayanmaktadır.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Uttu
2 yıl önce

Esasen Enki ve Ninsikila mitinde görünür ve bu mite göre Uttu, ördüğü ağın içine girerek babası Enki'nin cinsel yönden asılmasına karşı gelir fakat Enki, Uttu’yu...

Adapa
2 yıl önce

ilişkilendirilmektedir. Adapa antik Eidug şehrinin kralıydı. Enki tarafından yaratıldığına inanılırdı, bir bakıma Enki'nin oğlu olarak düşünülmüştür. Yarı faniydi ama...

Adapa, Annuna, Anu, Arap mitolojisi, Babil mitolojisi, Elohim (tanrılar), Enki, Enkidu, Enlil, Geştinanna, Gılgamış
Geştinanna
6 yıl önce

Geştinanna, Sümer mitolojisinde Enki ve Ninhursag'ın kızı. Dumuzi öldüğünde, Geştinanna günler ve geceler boyunca matem tutup, dövünmüştür. Geştinanna...

Geştinanna, Adapa, Annuna, Arap mitolojisi, Babil mitolojisi, Elohim (tanrılar), Enki, Enkidu, Enlil, Gılgamış, Gılgamış Destanı
Sümer Mitolojisi
2 yıl önce

olarak Enki (Akad dilinde Ea) olarak görünmekteydi. Güneş tanrısı Utu her şeyi görür, adaleti korur, insanlara yardım eder. Bilgelik ve su tanrısı Enki insanların...

Ninhursag
2 yıl önce

Aruru ve Enki'nin eşi olarak çoğunlukla Damgalnuna olarak da anılır. Akadda ise Belit-ili yani "Tanrıların Tanrıçası" ve Mama, Ea'nın (Enki'nin Akad mitolojisindeki...

Ninhursag, Annuna, Anu, Arap mitolojisi, Babil, Babil mitolojisi, Elohim (tanrılar), Enki, Enlil, Gılgamış Destanı, Marduk
Anu
2 yıl önce

geleneklerin ilk anlamlarını yitirmeye başladıkları anlaşılmaktadır. An, Enlil ve Enki'den oluşan büyük tanrılar üçlüsünden de aynı süreç sezilmektedir. Adının da...

Anu, An, Annuna, Arap mitolojisi, Asur, Babil, Babil mitolojisi, Cennet, Cin, Elohim (tanrılar), Enki
EA
2 yıl önce

araçların genel türü. ea - Emre Aydın'ın isim ve soyisminin baş harfleri ile oluşan logosu. Ea ya da Enki, Sümer mitolojisinde su, zeka ve yaratmanın tanrısı....

Electronic Arts, 1982, 2005, A.ޞ., ABD, Bilgisayar oyunları, Endüstri, Gelir, Kaliforniya, Kar, NASDAQ
Eridu
2 yıl önce

göre; Eridu, şehri kurduğu düşünülen Enki (sonradan Akadlar tarafından Ea olarak da bilinen)'nin yurduydu. Enki'nin, tüm yaşamın kaynağı olduğu düşünülen...

Eridu, Mezopotamya, Sümer, Tarih, Taslak