Esarhaddon

Kısaca: Esarhaddon Asur kralı (hükümdarlığı: MÖ 681 - MÖ 669). ...devamı ☟

Esarhaddon Asur kralı (hükümdarlığı: MÖ 681 - MÖ 669). Sanherib'in oğlu Esarhaddon, babasının yayılmacı politikasını başarıyla sürdürdü. Anadolu'ya girerek burada yuvalanan Kimmer istilacıları dağıttı. Suriye kıyılarındaki irili ufaklı devletçiklere boyun eğdirdi, Asur'un etki alanını Kıbrıs'a dek genişletti. Kenan Ülkesi'ndeki Yahudi devletleri egemenlik altına aldı. Kızlarından birini bir İskit prensiyle evlendirerek bozkırlılarla ittifak kurdu ve doğudaki Medleri ortak saldırıyla çökertti. Esarhaddon'un en ünlü harekatı Mısır'ın istilasıydı. Ortadoğu'nun bu zengin ve güçlü ülkesini tek seferde ele geçiremediyse de Mısır'ın çoğunda egemenlik kurmayı başardı. Esarhaddon'un başlattığı bu harekatı oğlu Asurbanipal tamamlayacaktı. Esarhaddon, Mezopotamya'nın kuzeyine oğlu Asurbanipal'i, güneyine de bir diğer oğlu Shamash-Shum-ukin'i vali atadı.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.