Estonya

Kısaca: Estonya Cumhuriyeti Baltık Denizi kıyısında yer alan bir Avrupa devleti. Kuzeyinde Finlandiya Körfezi, doğusunda Rusya Federasyonu, güneyinde Letonya, batısında Baltık Denizi yer alır. Ülke toprakları ana kara kısmının yanında 800 kadar ada ve adacıktan meydana gelir. ...devamı ☟

Estonya
Estonya

Estonya Haritası

Eesti Vabariik
Estonya bayrağı
Estonya'nın dünyadaki konumu
Resmi diliEstonca
BaşkentTallinn
Devlet BaşkanıArnold Rüütel
BaşbakanJuhan Parts
Yüzölçümü
- Toplam
- % su
129.
45,226 km² 4.56%
Nüfus
- Toplam (2003)
- Yoğunluk
150. 1,408,556 31/km²
Bağımsızlık
- İlan tarihi
- Tanınma
From Rusya
 24 Şubat 1918
 2 Şubat 1920
Döviz BirimiEstonya kronu
Yerel saatGMT +2
Milli marşMu isamaa, mu õnn ja rõõm
Internet alan adı.ee
Ülke telefon kodu372
Estonya Cumhuriyeti Baltık Denizi kıyısında yer alan bir Avrupa devleti. Kuzeyinde Finlandiya Körfezi, doğusunda Rusya Federasyonu, güneyinde Letonya, batısında Baltık Denizi yer alır. Ülke toprakları ana kara kısmının yanında 800 kadar ada ve adacıktan meydana gelir.

Tarihi

Bölgenin yerleşik halkı olan Estler, Baltık kıyısına M.Ö. 3000 yıllarında gelip yerleştiler. Ticaretle uğraşarak geçimlerini temin ettiler. M.S. 9. asırda Vikingler Estonya topraklarını yağmaladılar. Estler 11. asrın ortalarından 13. asrın ortalarına kadar Danimarka ve İsveç topraklarına sık sık akınlar düzenlediler. 1219-1222 seneleri arasında Danimarka Kralı İkinci Baldemar, Estonya’nın kuzey topraklarını ele geçirdi. Estonya topraklarının geri kalan kısmı 1290 senesinde Germenlerin eline geçti. 1343’te Kuzey Estonya Danimarka’nın hakimiyetinden kurtuldu ise de kısa süre sonra Livonya şövalyelerinin eline geçti. Daha sonra kurulan Livonya Federasyonuna dahil oldu. Rusya ile olan savaşlar neticesinde konfederasyon dağıldı. Estonya İsveç’in hakimiyeti altına girdi.

Büyük Kuzey savaşları neticesinde Çar I. Petro, Estonya’yı ele geçirdi (1700-1721). Bu tarihten itibaren Rusya’nın hakimiyeti altında kaldı. Rusya’daki 1905 devrimi Estonya’da büyük yankılar uyandırdı. Devrim askeri ordu tarafından bastırıldı ve devrimcilerin büyük kısmı Sibriya’ya sürgün edildi.

Rusya’da Çarlık döneminin 1917 Şubatında yıkılması üzerine Estonya kısa bir süre bağımsızlığını kazandı. Rusya hükümeti 12 Nisan'da Estonya illerinin birleşmesine izin verdi. Aynı senenin Haziran ayında EstonyaMilli Konseyi için seçimler yapıldı. Ekim Devriminden sonra Estonya Milli Konseyi Rusya’dan ayrılma kararı almasına rağmen Bolşevikler Estonya’da bir Sovyet hükumeti kurdular. Barış antlaşması imzalamadan Rusya Birinci Dünya Savaşından çekilince, Almanlar Estonya’ya girdi. Komünistler Estonya’yı terk edince 24 Şubat 1918’de Estonya Milli Konseyi bağımsızlığını ilan etmesine rağmen, ertesi gün başkent Tallinn Almanlar tarafından işgal edildi. 11 Kasım 1918’de Almanya silahları bırakınca Estonya geçici hükumeti yeniden yönetimi ele aldı.

Baltık ülkelerini tekrar ele geçirmek için Rusya 1918 Kasımında harekete geçerek Estonya topraklarının dörtte üçünü işgal etti. Müttefiklerden yardım alan Finlandiya’dan gönüllü asker sağlayan Estonyalılar Bolşevik ordularını durdurdular. Ocak 1919’da karşı saldırıyla Kızılordu’yu Estonya topraklarından çıkardılar. Rusya 2 Şubat 1920’de Baltık Devletlerinin bağımsızlığını tanıdı. Estonya 1921’de Milletler Cemiyetine üye oldu. Estonya’da çok sayıda parti bulunması istikrarlı hükümetlerin kurulmasına mani oldu ve iç karışıklık 1939’a kadar devam etti. Alman ordularının 14 Haziran 1940’ta Paris’i işgal etmeleri üzerine Stalin, Baltık devletlerinden, topraklarında daha fazla Sovyet askeri üslenmesini istedi. Aynı senenin Temmuz ayında yapılan seçimlere sadece Sovyetler Birliğinin desteklediği adaylar katıldı. Seçimler sonrası kurulan Estonya hükümeti ve parlamentosu Sovyetler Birliğine katılma kararı aldı. SSCB Yüksek Sovyeti, bu isteği onayladı ve Sovyetler Birliğinin cumhuriyetleri arasına girdi. İkinci Dünya Harbi sırasında Almanya’nın işgaline uğrayan Estonya’da 200.000’e yakın insan öldü. Savaşın ardından bölgeye hakim olan Sovyet hükümeti çok sayıda Estonyalıyı sürgün etti. Sosyalist rejim yeniden kurulunca, Estonya da 1951’e kadar gerilla harbi devam etti. 1951’den sonra iç karışıklıklara kesin olarak son verildi ve Sovyetler Birliği tamamen Estonya’da hakimiyeti ele geçirdi.

Estonya 1991’e kadar Rusya’ya bağlı bir cumhuriyet olarak kaldı. Rusya’da başlayan reform hareketeri neticesinde 1991 senesinde Estonya bağımsızlığını ilan etti. RusyaFederasyonu dahil Avrupa devleteri Estonya Cumhuriyetini tanıdı.

Fiziki Yapı

Yüzölçümü 45.100 km2 olan Estonya topraklarında geçmişteki buzulların tesiri yaygın olarak görülür. Güney kesimleri buzul tepelerle kaplıdır. Ülke topraklarının kuzeyinde ise buzullardan arta kalan tortulardan meydana gelmiş dar ve uzun yükseltiler yer alır Geniş kumluklar buzul sınırını tesbit eder. Ortalama yükseklik 50 m civarındadır. Ülkenin en yüksek noktası güneydoğuda bulunan Munamägi Tepesidir (318 m).

Ülke topraklarını sulayan akarsuların büyük kısmı kuzeye doğru akarak Finlandiya Körfezine dökülür. Göller ülke topraklarının % 5ini kaplar. En büyük gölü Peipus Gölüdür.

İklimi

İklimi ılımandır. Atlas Okyanusunun kuzeyinde esen siklonlar kışın sıcak, yazın serin hava kütleleri taşır. Ortalama sıcaklık yazın 17°C, kışın -5°C’dir. Yıllık yağış miktarı ortalama 610-710 mm arasında değişir.

Tabii Kaynakları

Madenler: En önemli maden kaynağı petroldür. Petrol devlet tarafından çıkarılır ve işletilir. Önemli miktarda bulunan turba rezervlerinin yanında yüksek kaliteli fosforit, kireçtaşı, dolomit, marn ve kil yatakları da vardır.

Bitki örtüsü ve hayvanlar: Çam, köknar, huş ve titrek kavaktan meydana gelen ormanlar ülke topraklarının üçte birini kaplar. Ayrıca bataklık ve çayırlar önemli bir yer tutar.

Yabani hayvan bakımından ülke toprakları çok zengindir. Ormanlarda geyik, karaca, kızılgeyik, yabandomuzu, ayı, vaşak, tilki, porsuk, tavşan, mink ve kunduza rastlanır.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Estonya nüfusunun % 65’ini Estler, % 28’ini Ruslar, % 3’ünü Ukraynalılar meydana getirir. Nüfusun büyük bölümü sanayinin ileri olduğu kuzey kesiminde toplanmıştır. Başkenti Tallinn’dir. On bir yıl süren ilk ve orta öğretim mecburi ve parasızdır.

Ekonomi

Ekonomisi sanayiye dayalıdır. Tarım da ekonomiye önemli katkıda bulunur. Toprakları tarıma elverişli olmadığından bitki üretiminin yaklaşık yarısı hayvan için yetiştirilen otlardır. Hayvancılık gelişmiş olup, daha çok sığır ve domuz beslenir.

Ülke sanayiinde petrol ve petrol ürünleri önemli yer tutar. Şeyl petrolü işleme sanayii, sentetik gaz üretiminin yanı sıra sanayi için gerekli termal elektrik enerjisi üretimi açısından da önemlidir. Petrole dayalı kimya sanayii benzin, yapıştırıcı maddeler, sepileme maddeleri, reçine formaldehit ve deterjan gibi ürünleri içine alır. Yapı malzemeleri sanayii de gelişmiştir. Ağaç işleme geleneksel bir iş kolu olmasına rağmen bilinçsiz orman kesimi yüzünden sanayide kullanılan kerestenin % 20 si ithal edilir. Başlıca orman ürünleri kontrplak, kibrit, kağıt, kağıt hamuru ve mobilyadır. Dokuma ürünleri arasında pamuklu kumaş önemli yer tutar. Diğer sanayi kuruluşları, petrol arıtma donanımı, tarımsal aletler, madencilik makinaları, boru eksvatör ve elektronik aletler imal eden fabrikalardır.

Estonya

Türkçe Estonya kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Estonia

Estonya

Türkçe Estonya kelimesinin Fransızca karşılığı.
l'Estonie

Estonya

Türkçe Estonya kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. estnisch

misafir - 8 yıl önce
birgün cebimde extra para olursa ve acaba nereye gitsem diye düşündüğümde aklıma ilk gelebilecek yerlerden biri.çok merak ettiğim viking toprakları...

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Estonya Resimleri

Estonya Haritaları

estonyanin konumu.png
estonyanin konumu.png
estonya 1999 cia harita.jpg
estonya 1999 cia harita.jpg
estonya bayrak harita.png
estonya bayrak harita.png
estonya bos harita Hiiu konum .png
estonya bos harita Hiiu konum .png
estonya harita.png
estonya harita.png
estonya konum harita.png
estonya konum harita.png
estonya kosova konum.png
estonya kosova konum.png
harita estonya.png
harita estonya.png
konum estonya avrupa kitasi.png
konum estonya avrupa kitasi.png

Estonya-Türkiye ilişkileri
6 yıl önce

Estonya-Türkiye ilişkileri maddesi, Estonya ile Türkiye arasındaki ilişkileri kapsamaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün özel emriyle yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin...

Eurovision Şarkı Yarışması'nda Estonya
6 yıl önce

Estonya, Eurovision Şarkı Yarışması'na ilk kez 1994 yılında, Eesti Rahvusringhääling (ERR) isimli kamusal yayın kuruluşunun Avrupa Yayın Birliği'nin aktif...

Estonya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
3 yıl önce

Estonya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, kısaca: Estonya SSC (Estonca: Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik, kısaca: Eesti NSV), II. Dünya Savaşı sırasında...

Estonya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Estonya SSC, 1941, 1944, ABD, Almanya, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Başkent, Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, Ermeni Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
Estonya Millî Futbol Takımı
6 yıl önce

Estonya millî futbol takımı, Estonya'yı uluslararası organizasyonlarda temsil eden futbol takımıdır. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri grubunda...

Estonya Millí® Futbol Takımı, 11 Ağustos, 17 Ekim, 1920, 1922, 1923, 1928, 24 Haziran, 26 Temmuz, Afrika Futbol Konfederasyonu, Afrika Uluslar Kupası
Estonya Bayrağı
3 yıl önce

Estonya bayrağı, Estonya Cumuriyeti tarafından kullanılan resmi bayrak. Ulusal Estonya bayrağı yatay eşit üç kısımdan meydana gelip, kısımlar yukarıdan...

Estonya Bağımsızlık Savaşı
6 yıl önce

Estonya Bağımsızlık Savaşı, Rus kontrolünde bulunan Estonya'nın, 28 Kasım 1917'de bağımsızlığını ilan ederek Sovyetlere karşı ayaklanıp başlattığı savaş...

Estonya Bağımsızlık Savaşı, Germany ülke bayrağı, Almanya, Estonia ülke bayrağı, Estonya, Russia ülke bayrağı, Rusya Federasyonu, United Kingdom ülke bayrağı, Birleşik Krallık, 1917, 1918
Estonya Kronu
6 yıl önce

Estonya kronu (Eesti kroon, İngilizce: Estonian kroon) uluslararası kodu EEK olan, Estonya'da Euro öncesinde kullanılan para birimidir. 1991 yılında kullanılmaya...

Estonya Sol Partisi
6 yıl önce

Estonya Sol Partisi (Eesti Vasakpartei - EVP) Estonya'da 1990-2008 yılları arası varlığını sürdürmüş sosyalist bir partidir. 1988 Haziran'da Sovyetler...