Etiket: Annuna

Ziusudra

Ziusudra, Sümer mitolojisinde Tufandan kurtulan kişidir. Üç büyük dine göre Ziusudra'nın karşılığı Nuh Peygamberdir.

Zu (tanrı)

Zu (İran ve Sümer'de Anzu), Akad mitolojisindeki pek önemli olmayan bir tanrı. Tanrıça Siris'in oğludur.

Zu (mitoloji)

Zu (İran ve Sümer`de ``Anzu``), Akad mitolojisindeki pek önemli olmayan bir tanrı. Tanrıça Siris`in oğludur. Zu ve Siris, ateş ve su soluyabilen dev kuşlar olarak görülmüştür.

Utnapiştim

Utnapiştim, Babilce Gılgamış Destanı'na göre Sümer şehir devleti Şuruppak'ın kralı. Karısıyla birlikte, ki karısının ismi destanda yer almaz, tanrı Enlil tarafından gönderilen ve tüm canlıları yok etmeyi amaçlayan büyük tufandan kurtulmuştur.

Siris (tanrıça)

Siris, Mezopotamya mitolojisinde biradan sorumlu tanrıça. Genellikle bir cin veya ruh olarak tasavvur edilse ve algılansa da, aslında tam olarak şeytani veya kötü değildir. Ayrıca bir kuş tanrıça olarak da tasvir edilmiştir.

Siduri

Siduri, Gılgamış Destanı`ndaki bir karakter. Fermantasyon ile bağdaştırılmış bir tanrıçaydı. Gılgamış`ı ölümsüzlük arayışından caydırmaya çalışmıştır.

Shamash

Şamaş veya Sama, Asur ve Babil'de tapınılan Güneş-tanrının Akadca ismidir. Sümer mitolojisindeki Utu'nun karşılığıdır.

Sarpanit

Sarpanit (Zarpanit, Zarpandit, Zerpanitum, Zerbanitu veya Zirbanit), Babil mitolojisindeki bir ana tanrıçadır. Baş tanrı Marduk`un eşidir. Ona Ay yükselişi ile tapılırdı.

Reşef

Reşef, Mezopotamya mitolojisinde salgın ve savaş tanrısı. Ugarit mitoloji metinlerinde geçmese de Ugarit panteonunun önemli bir üyesiydi. Reşef Babil ölüm tanrısı Nergal ile karıştırılır veya tanımlanırdı.

Rabisu

Rabisu ("serseri, avare"), Akad mitolojisinde vampirimsi bir ruh veya cin. İnanışa göre Rabisu karanlık köşelerde veya evlerin girişinde saklanır, insanlara saldırmak için pusuda bekler. Saf deniz tuzunun onları uzak tutacağına inanılırdı.

Pazuzu

Pazuzu, Sümer ve Akad mitolojilerinde, rüzgar cinlerinin kralı ve tanrı Hanbi'nin oğludur.

Namtar

Namtar, Sümer, Asur ve Babil mitolojilerinde cehennemle ilgili bir tanrı bir tür iblis, ölüm tanrısı ve An, Ereşkigal ve Nergal`ın elçisidir. Hastalıklardan ve haşarettan onun sorumlu olduğuna inanılırdı, çünkü iblis biçiminde altmış hastalığa hükmettiği...

Mummu

Mummu, tarih öncesi (primordiyal) tanrılardan Apsû (tatlı su) ve Tiamat'ın (tuzlu su) vezir tanrısı. Teknik yeteneğin vücut bulmuş hâli, cismani şekli olmasının yanı sıra antik Sümero-Babil zanaatkâr-tanrısıydı.

Mezopotamya dini

Mezopotamya mitolojisi