Tiamat

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kingu
6 yıl önce

mitolojisindeki bir cindir. Tanrıça Tiamat, ki sonra Marduk tarafından öldürülmüştür, Kingu'nun annesiydi. Tiamat Kingu'ya Kader Tableti'ni verdi. Kingu...

Kingu, Annuna, Arap mitolojisi, Babil mitolojisi, Elohim (tanrılar), Enlil, Gılgamış Destanı, Humbaba, Kişar, Kur (mitoloji), Mamitu
Wildhoney
6 yıl önce

Wildhoney, Tiamat grubunun en iyilerinden kabul edilen bir albümdür. Kuş sesleri diye başlayan Wildhoney şarkısının ardından Whatever that Hurts geliyor...

Lahamu
6 yıl önce

Lahamu, Akad mitolojisinde Tiamat ile Apsu'nun ilk kızı. Kardeşi Lahmu'dan, Anşar ve Kişar isimli çocukları olmuştur. Bazen bir yılan olarak tasvir edilen...

Lahamu, Annuna, Arap mitolojisi, Babil mitolojisi, Elohim (tanrılar), Enlil, Gılgamış Destanı, Humbaba, Kingu, Kişar, Kur (mitoloji)
Seyirci
2 yıl önce

Valley Guy Debord, In girum imus nocte et consumimur igni, Berlin, Edition Tiamat 1985 Annette Kuhn, WOMEN'S PICTURES. Feminism and Cinema, London, Sydney...

Lahmu
6 yıl önce

Lahmu Akad mitolojisinde Apsu ile Tiamat'ın ilk oğludur. Kız kardeşi ve eşi olan Lahamu ile Anşar ve Kişar'ın ebeveynidir. Bazen bir yılan olarak betimlenen...

Lahmu, Annuna, Arap mitolojisi, Babil mitolojisi, Elohim (tanrılar), Enlil, Gılgamış Destanı, Humbaba, Kingu, Kişar, Kur (mitoloji)
Mummu
6 yıl önce

Mummu, tarih öncesi (primordiyal) tanrılardan Apsû (tatlı su) ve Tiamat'ın (tuzlu su) vezir tanrısı. Teknik yeteneğin vücut bulmuş hâli, cismani şekli...

Mummu, Agasaya, Annuna, Apsí», Arap mitolojisi, Babil, Babil mitolojisi, Bel (tanrı), Elohim (tanrılar), Enlil, Gılgamış Destanı
Razer
2 yıl önce

seçeneği Ultimate seçeneği Kraken serisi Adaro serisi Hammerhead serisi Tiamat serisi Nari serisi Chroma seçeneği Team Slayer'S Evil Geniuses Team Liquid...

Razer, 1998, Endüstri, Web sitesi, Ürün, ,
Lacuna Coil
6 yıl önce

olan grubun üyelerine göre, onların etkilendikleri gruplar Paradise Lost, Tiamat, Anathema, Septic Flesh, Type O Negative, My Dying Bride, Imago Mortis,...

Lacuna Coil, 1994, 1996, Gothic Metal, Milan, Müzik grubu, Taslak, İtalya, Marco Biazzi, Marco Coti Zelati, Cristiano Migliore