Etiket: Asur

Hamurabi

Hammurabi (d. MÖ 1793?

Gurgum Krallığı

Gurgum Krallığı Hititlerin dağılmasından sonra bugünkü Maraş`ta kurulan dağ prensliğidir. Asur kaynaklarında Maraş ismi Marqasi diye geçer. M.Ö. VIII. yüzyıl sonlarında Asurlular tarafından yıkılmıştır. Kahramanmaraş Müzesindeki ünlü Maraş Arslanı bu döne...

Demirci Kawa Efsanesi

Demirci Kawa Efsanesi, (Farsça: کاوه آهنگر (Kaveh Ahangar), Kürtçe:Kawayê Hesinker) İran mitolojisinde acımasız yabancı hükümdar Dehhāk'a isyan eden mitolojik kahramanın öyküsüdür. Hikâye, Fars şair Firdevsi'nin en önemli eseri olan Şehname'de yer alır.

Bereketli Hilal

Bereketli Hilal ya da Münbit Hilâl (İngilizce: Fertile Crescent), Ortadoğu'da, Batı ve Ortadoğu uygarlıklarının doğduğu bölge. Terimi ilk kez ABD'li doğubilimci ve arkeolog James Henry Breasted kullanmıştır.

Şalmanezer

Şalmanezer, Asur Kralı. İncil´de, "Kayıp Kabileleri" Hindistan´a sürdüğü rivayet edilir. Kutsal kitapta yazdığına göre, Şalmanezer, Samarra`nın önünde üç sene beklemiştir; ama sonunda şehir düşmüştür.

Ur (şehir)

Ur, Sümer topraklarında bir antik şehir. Ur, sözcük olarak Ön Türkçe'de kent, şehir olarak kullanılan bir tamgadır.

Tiglat-pileser III

III. Tiglath-Pileser (İbranice kullanım biçiminden, Akatça: Tukultī-apil-Ešarra) (MÖ 745 - 727) MÖ 8. yüzyılda hüküm sürmüş olan ve Yeni Asur İmparatorluğu'nun kurucusu olarak kabul edilen ünlü bir Asur kralıdır.

Saba Melikesi Belkıs

Saba Melikesi Belkıs, (Habeşçe Nigist Saba), günümüz Habeşistan (Etiyopya) veya Yemen'inin olduğu topraklarda hüküm sürdüğü farzedilen, tarih öncesi Saba Krallığı'nın (İbranice Sh'va veya Seba שבא, Arapça Saba veya Sebe سبأ, Habeşçe ሳባ) hükümdarıdır. Mode...

Saba Melikesi

Saba Melikesi Belkıs, (Habeşçe Nigist Saba), günümüz Habeşistan (Etiyopya) veya Yemen'inin olduğu topraklarda hüküm sürdüğü farzedilen, tarih öncesi Saba Krallığı'nın (İbranice Sh'va veya Seba שבא, Arapça Saba veya Sebe سبأ, Habeşçe ሳባ) hükümdarıdır. Mode...