Bereketli Hilal

Bereketli Hilal ya da Münbit Hilâl (İngilizce: Fertile Crescent), Ortadoğu'da, Batı ve Ortadoğu uygarlıklarının doğduğu bölge. Terimi ilk kez ABD'li doğubilimci ve arkeolog James Henry Breasted kullanmıştır.Bereketli Hilal (İngilizce: Fertile Crescent), Ortadoğu`da, Batı ve Ortadoğu uygarlıklarının doğduğu bölge.Terimi ilk kez ABD`li doğubilimci ve arkeolog James Nery Breasted kullanmıştır.

Bereketli Hilal, kışları yağmurlu, yazları kurak geçen Akdeniz ikliminin egemen olduğu, hilal biçiminde, oldukça bitek bir alandan oluşur.Güneyde Arabistan Çölü ile kuzeyde Doğu Anadolu dağlık bölgesi arasında yer alır.Eski Babil toprakları ile hemen yakınındaki Elam`dan (bugün İran`ın güneybatısı) Dicle ve Fırat ırmakları ile Asur topraklarına kadar uzanır.Zağros Dağlarından, batıda Suriye üzerinden Akdeniz`e, güney yönünde de Filistin`in güneyine kadar olan toprakları içine alır.Mısır`ın Nil Vadisini de bu bölge içine sokanlar vardır; çünkü buradaki Sina Çölü, Mezopotamya ve Suriye`de sürekliliği bozan öteki çöllerden daha büyük değildir.Bölgede iyi ürün alabilmek, hatta tarım yapabilmek için sulama zorunludur.

Daha geniş kapsamıyla Bereketli Hilal, Eski Ahit`in Tekvin bölümünde ağırlıklı yeri olan bölgeyle örtüşür; Eski Yunan ve Roma uygarlıklarına kaynaklık eden Babil, Asur, Fenike gibi ülkeleri de içine alır.Bilinen en eski kültürün Bereketli Hilal`de doğduğu yolundaki bu eski inanç, 1948`den bu yana radyokarbon araştırmalarıyla da doğrulanmıştır.Bugün, en geç MÖ 8 bin dolaylarında bölgenin yerleşik tarıma ve köy yaşamına geçtiği, hemen ardından da sulu tarımın başladığı bilinmektedir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Bereketli Hilal
Bereketli Hilal