Bereketli Hilal

Kısaca: Bereketli Hilal ya da Münbit Hilâl (İngilizce: Fertile Crescent), Ortadoğu'da, Batı ve Ortadoğu uygarlıklarının doğduğu bölge. Terimi ilk kez ABD'li doğubilimci ve arkeolog James Henry Breasted kullanmıştır. ...devamı ☟

Bereketli Hilal
Bereketli HilalBereketli Hilal (İngilizce: Fertile Crescent), Ortadoğu`da, Batı ve Ortadoğu uygarlıklarının doğduğu bölge.Terimi ilk kez ABD`li doğubilimci ve arkeolog James Nery Breasted kullanmıştır.

Bereketli Hilal, kışları yağmurlu, yazları kurak geçen Akdeniz ikliminin egemen olduğu, hilal biçiminde, oldukça bitek bir alandan oluşur.Güneyde Arabistan Çölü ile kuzeyde Doğu Anadolu dağlık bölgesi arasında yer alır.Eski Babil toprakları ile hemen yakınındaki Elam`dan (bugün İran`ın güneybatısı) Dicle ve Fırat ırmakları ile Asur topraklarına kadar uzanır.Zağros Dağlarından, batıda Suriye üzerinden Akdeniz`e, güney yönünde de Filistin`in güneyine kadar olan toprakları içine alır.Mısır`ın Nil Vadisini de bu bölge içine sokanlar vardır; çünkü buradaki Sina Çölü, Mezopotamya ve Suriye`de sürekliliği bozan öteki çöllerden daha büyük değildir.Bölgede iyi ürün alabilmek, hatta tarım yapabilmek için sulama zorunludur.

Daha geniş kapsamıyla Bereketli Hilal, Eski Ahit`in Tekvin bölümünde ağırlıklı yeri olan bölgeyle örtüşür; Eski Yunan ve Roma uygarlıklarına kaynaklık eden Babil, Asur, Fenike gibi ülkeleri de içine alır.Bilinen en eski kültürün Bereketli Hilal`de doğduğu yolundaki bu eski inanç, 1948`den bu yana radyokarbon araştırmalarıyla da doğrulanmıştır.Bugün, en geç MÖ 8 bin dolaylarında bölgenin yerleşik tarıma ve köy yaşamına geçtiği, hemen ardından da sulu tarımın başladığı bilinmektedir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bereketli Hilal Resimleri

Büyük Suriye
2 yıl önce

(Arapça: سوريّة الكبرى veya بلاد الشام Bilad'üş-Şam), varsayımsal birleşik bir Bereketli Hilal devletidir. Bölge Bilad'üş-Şam'a uzanır ve Doğu Akdeniz, Levant ve...

Maşrek
6 yıl önce

toprakları birbirine benzese de Maşrik, Irak ve Kuveyt'i kapsamaktadır. Bereketli Hilal Cradle of civilization Mezopotamya Levant Büyük Suriye Mağrip...

Humus Gölü
6 yıl önce

orijinal yapısı, Roma İmparatorluğu'nun antik dönemde, Suriye'de ve Bereketli Hilal Bölgesi'nde oluşturduğu en göze çarpan yapılardandır. Antik Romalılar...

Batı Asya
6 yıl önce

Mısır'ın ilk uygarlıklarını karşılaştırmak amacıyla "Eski Mısır hariç Bereketli Hilal" alanı için bir kısaltma olarak kullanıldı. Terimin çağdaş jeopolitik...

Cilalı taş devri
2 yıl önce

tekerleğin temelleri atılmıştır. Tarımın keşfedildiği ilk yer Orta Doğu'da Bereketli Hilal adı verilen bölgedir. Tarımın keşfedilmiş olması üretici ekonomiye...

Taş Devri, Tarih Öncesi devirler
Asur
2 yıl önce

devam etmiştir. Eski Asur, I. Şamşi-Adad’ın hükümranlık döneminde Bereketli Hilal’de hâkimiyet alanı en geniş ve en güçlü devlet hâline gelmiştir. Anadolu’ya...

Asur, Akdeniz, Asurbanipal, Asurlular, Babil, Hititler, Karadeniz, Kuzey, Mezopotamya, Musul, Mısır
Orta Doğu
2 yıl önce

alanlarda tarımı desteklemek için sulama sağlayan birkaç büyük nehir ve Bereketli Hilal. Basra Körfezi'ni çevreleyen ülkelerin çoğunun, özellikle petrol ihracatından...

Fenikeliler
2 yıl önce

yaşamış Sami dillerine mensup bir dil konuşan Akdenizli kavimdir. Bereketli Hilal'in Akdeniz'e bakan kıyılarında gelişen bu uygarlık, talassokrasik bir...

Fenike, Akdeniz, Alfabe, Asurlular, Bronz, Büyük İskender, Fenike Uygarlığı, Fenike alfabesi, Kervan, Keten, Mezopotamya