Etiket: Bağdad

Nasîrüddin Tûsî

Nasîrüddin Tûsî, 1200 ile 1273 yıllarında yaşamış islam filozofu. Sözkonusu dönem, Moğol istilası sebebiyle Bağdad`da, bir yandan karanlık bir dönem bir yandan da önemli düşünce okullarının kurulduğu ve islam bilim kurumlarının açıldığı bir dönem oldu. Na...

Mehmed Tapar

Mehmed Tapar ya da Gıyaseddin Mehmed Tapar (ö. 1118) Büyük Selçuklu Sultanı ve Melikşah`ın oğlu.

Emir Sungur Porsuk (Mucureddin Abak) Konağı

Emir Sungur Porsuk ya da Mucureddin Abak Konağı, vaktiyleDicle kıyısının en zarif konaklarından biri olan Emir Porsuk Konağı, 3 defa Bağdad şahnalığı yapan Emir Aksungur tarafından inşa ettirilmiştir. Şam`daki görevine son verildiğinden Bağdad`a yerleşen...

Şeyh Ömer Sühreverdî Külliyesi

Şeyh Ömer Sühreverdî Külliyesi, Bağdad`da Bâb-ül Vüstani yanındadır.

Şeyh Mehmed Camii

Şeyh Mehmed Camii aşağıdaki anlamlarda kullanılabilir:

İskender Paşa Camii

İskenderpaşa Camii (Beykoz)

İmam Ebu Yusuf Camii

İmam Ebu Yusuf Camii, Bağdad, Kâzımiye`de Musa Kâzım Külliyesi bitişiğinde bulunur.

Özbek Camii

Özbek Camii, Bağdad`da Meydan Mahallesi`ndedir. Bugünkü Irak Savunma Bakanlığı`nın içerisinde kalmıştır.

Âliye Medresesi

Vefaiye Medresesi diğer adıyla Âliye Medresesi Bağdat'ta Kebapçılar Çarsısı'nda Vefa Hatun tarafından yaptırılmıştır. Vefaiye Medresesi, Cigalazade Yusuf Sinan Paşa tarafından tamir ettirilmiştir.