Etiket: CERN

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC İngilizce "Large Hadron Collider" kelimelerinin başharflerinden oluşan kısaltma.) CERN'de 2008 yılında devreye girip yüksek enerjili parçacık fiziği deneyleri yapılmasına imkân verecek bir projedir.

Parçacık listesi

Parçacık fiziğinde şu anda bilinen ve kuramsal olan temel parçacıkları ve bu parçacıklarla oluşturulabilen bileşik parçacıkları içeren listedir

Higgs alan

Higgs bozonu. Peter Higgs, Gerald Guralnik, Richard Hagen, Tom Kibble, François Englert ve Robert Brout tarafından Standart Model'deki fermiyonlara kütle kazandırmak için varlığı öne sürülmüş spini 0 (sıfır) olan parçacık.

Higgs bozonu

Higgs bozonu. Peter Higgs, Gerald Guralnik, Richard Hagen, Tom Kibble, François Englert ve Robert Brout tarafından Standart Model'deki fermiyonlara kütle kazandırmak için varlığı öne sürülmüş spini 0 (sıfır) olan parçacık.

Higgs bozon

Peter Higgs tarafindan Standart Model deki fermiyonlara kütle kazandırmak için varlığı öne sürülmüş spini 0 olan parçacık.

CMS deneyi

CMS deneyi, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi`nde (CERN) 2007 yılında çalışmaya başlayacak olan LHC hızlandırıcısında kurulan beş deneyden biridir.

World Wide Web Consortium

Dünya Çapında Ağ Birliği (World Wide Web Consortium ya da kısaca W3C) Ekim 1994'te Ağ'ın mucidi Tim Berners-Lee tarafınan MIT ve CERN bünyesinde kurulmuş uluslararası Dünya Çapında Ağ (WWW) standartlarını belirleyen örgüttür.

Scientificlinux

Scientific Linux (kısaca SL), CERN ve Fermilab labaratuvarları tarafından, bilimsel ve akademik ortamlarda kullanılmak üzere geliştirilen bir Linux dağıtımıdır. Bilim adamları, akademisyenler ve bilimsel verilerle çalışan insanlar için uygun yazılımlar iç...

Scientific linux

Scientific Linux (SL) bir linux türevidir. Fermilab ve CERN tarafından piyasaya sürülmüştür. Bu linux türevi tüm dünyadaki laboratuar ve üniversitelerde kullanılmaktadır. SL laboratuarlardaki deney çalışmalarını kaydetmek ve saklamak amacıyla kullanılmakt...

M kuramı

İngilizcedeki açılımı membrane theory yani zar kuramıdır. Güncel paradigmanın tanımlamalarına göre, bir kuram olmadığından, baş harfi ile anılır.

M-Kuramı

İngilizcedeki açılımı membrane theory yani zar kuramıdır. Ancak henüz tam bir kuram sayılmadığından başharfiyle hitap edilmektedir. Beş farklı sicim kuramını birleştirme çabasıdır ve her şeyin kuramı olmaya en muhtemel adaydır.

LHC

LHC İngilizce "Large Hadron Collider" kelimelerinin başharflerinden oluşan kısaltma. Anlamı "Büyük Hadron Çarpıştırıcısı" dır. CERN`de 2007 yılında devreye girip yüksek enerjili parçacık fiziği deneyleri yapılmasına imkân verecek bir p...

Dünya İnternet Konsorsiyumu

Dünya Çapında Ağ Birliği (World Wide Web Consortium ya da kısaca W3C) Ekim 1994'te Ağ'ın mucidi Tim Berners-Lee tarafınan MIT ve CERN bünyesinde kurulmuş uluslararası Dünya Çapında Ağ (WWW) standartlarını belirleyen örgüttür.

Cenevre (Şehir)

ATLAS deneyi

Atlas deneyi, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN) 2007 yılında çalışmaya başlayacak olan LHC hızlandırıcısında kurulan beş deneyden biridir. Diğerleri CMS deneyi, LHCb deneyi, Alice deneyi ve Totem deneyi'dir. ATLAS ve CMS genel amaçlı, LHCb b-fiz...