Etiket: Devrim

Ak Devrim

İslam Devrimi’ne uzanan süreçte büyük önem taşıyan gelişmelerden biri Şah Muhammed Rıza’nın 1962 yılında gündeme getirdiği “Ak Devrim” adını verdiği reform paketidir. Ülkede siyasi istikrarı sağlayan Şah Muhammed Rıza petrol gelirinin de yardımıyla sosyo-...

Kapalı toplum

"Açık toplum" kavramının tam karşısında yer alan, değişime, gelişime ve yeniliğe kapalı, statik sosyal sistem. Bu tür toplumlarda bireylerin yaptıkları denetlenir, gerekirse engellenir, baskıcı yaptırımlar uygulanır; insanlar "evrim" (...

Devrim (gazete)

Devrim, Ankara`da yayımlanan haftalık düşün ve sanat gazetesi.İlk sayısı 21 Ekim 1969`da çıktı.Sahibi Cemal Reşit Eyuboğlu, genel yayın yönetmeni Doğan Avcıoğlu idi.Yazı işleri müdürlüğünü Uluç Gürkan ve Hasan Cemal yaptı.Başyazılarını Doğan Avcıoğlu`nun...

Alamo Kalesi

Alamo Kalesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Teksas Devrimi sırasında kanlı çarpışmalar yapılan kale. Teksas'ta San Antonio'da, 1718'de İspanyol din adamları tarafından kurulan San Alamo misyonu, 1792'den sonra, bir kaleye dönüştürüldü.

Azizler ve Alimler (roman)

Azizler ve Alimler, Edebiyat ve kültür kuramcısı Terry Eagleton'ın yazdığı tek romanıdır. Roman sıradışı bir hikâyeyi anlatmanın yanı sıra içerimleri itibariyle de felsefi bir nitelik taşımaktadır.İrlanda'nın batı kıyısında bir kulübede Ludwig Wittgenstei...

İhtilâl

Devrim, inkılâp ya da ihtilâl, bir durumdan başka bir duruma geçiş, evrim, dönüşüm. Toplumsal değişimlerin insan iradesiyle hızlandırılması devrimleri oluşturur.

Devlet ve Devrim

Devlet ve Devrim, Vladimir İlyiç Lenin'in 1917 yılının Ağustos ve Eylül ayları arasında yazdığı kitaptır. Lenin bu kitabında Devlet organının varlık nedenlerini ve sosyalist devrim sonrası kurulacak bir proletarya diktatörlüğünde devlet organının nasıl ve...

İlhami Soysal

İlhami Sosysal (d. 1928 - ö. 1992), Türk gazeteci, yazar.

Yön dergisi)

Yön Ankara'da 20 Aralık 1961'de yayına başlayan ve 27 Mayıs Darbesi sonrası sol muhalif hareketin sözcülüğünü yapan eski haftalık dergi. İmtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü Doğan Avcıoğlu'ydu (1926-1983); Kurucuları arasında Mümtaz Soysal, Cemal Reşit Ey...

Yön (dergi)

Yön Ankara`da 20 Aralık 1961`de yayına başladı. Sahibi Doğan Avcıoğlu idi. 24 sayfa büyük boy halinde 222 sayı çıktı,30 Haziran 1967`de son sayısı yayımlandı. Kurucuları arasında Mümtaz Soysal, Cemal Reşit Eyüboğlu vardır.

Silahlı çatışmalar

Silahlı çatışmalar, organize olarak silâh veya fiziksel zor kullanma yoluyla diğer bir gruba karşı yapılan haraketleri içerir. Silâhlı çatışmalarda her zaman bir alan belirlemesi vardır.